Anda di halaman 1dari 1

Maths Test 1) Jeff membeli menggunakan syampu berisi padu 750ml.

Dia

Maths Test 1) Puan Aminah membeli 15 m kain. 0.7 daripada panjang kain itu dipotong untuk membuat baju. Berapakah panjang, dalam m, kain yang tinggal?

daripada syampu itu. Berapakah isipadu, dalam ml, syampu yang tinggal?

2) Richard berlatih bermain piano selama 1

jam. Dia

2) Joe berlatih bermain piano selama 1 jam. Dia berhenti berehat selama 15 minit. Pukul berapakah dia mula berlatih bermain piano jika dia berhenti bermain piano pada jam 1010?

berehat dan berhenti bermain selama 15 minit. Pukul berapakah dia mula berlatih bermain piano jika waktu rehatnya tamat pada jam 1855?

Maths Test 1) Puan Siti memotong 2 m daripada seutas tali yang

Maths Test 1) Puan Aminah membeli 15 m kain. 0.7 daripada panjang kain itu dipotong untuk membuat baju. Berapakah panjang, dalam m, kain yang tinggal?

panjangnya 4.3 m. Berapakah panjang, dalam m, tali yang tinggal?

2) Richard berlatih bermain piano selama 1

jam. Dia

2) Joe berlatih bermain piano selama 1 jam. Dia berhenti berehat selama 15 minit. Pukul berapakah dia mula berlatih bermain piano jika dia berhenti bermain piano pada jam 1010?

berehat dan berhenti bermain selama 15 minit. Pukul berapakah dia mula berlatih bermain piano jika waktu rehatnya tamat pada jam 1855?