polis

guru

tentera pelukis arkitek doktor jururaw at juruterba ng ahli bomba .