Struktur KDPM KDC Kemas Pengajian Prasekolah Agihan Tajuk Berdasarkan Interaksi dan Modul Tajuk Interaksi Modul

Jam Catatan Nama Pensyarah

1.0 Falsafah dan Perkembangan PAK (15jam) 1.1 Pendidikan Awal kanak-kanak √ 2 Modul 1 1.2 Matlamat Pendidikan Prasekolah √ 1 1.3 Falsafah dan Pandangan Tokoh-tokoh Pengasas √ 6 Peringkat PAK 1 1.4 Hak Asasi kanak-kanak √ 1 1.5 Perkembangan Pendidikan Prasekol ah √ 3 1.6 Transisi rumah ke Prasekolah √ 1 1.7 Akta Pendidikan 1996 (fasal 15, 20, 21, 22, 23 √ 1 Dan 24) 2.0 Perkembangan Awal Kanak-kanak (45 jam) 2.1 Konsep Perkembangan Awal Kanak-kanak Modul 2 2.1.1 Konsep semula jadi lawan pemupukan √ 2 dan 2.1.2 Perkembangan fizikal √ 7 modul 3 2.1.3 Perkembangan kognitif √ 7 (1 buku) 2.1.4 Perkembangan bahasa √ 7 2.1.5 Perkembangan emosi √ 7 Peringkat 2.1.6 Perkembangan social √ 7 1 2.1.7 Perkembangan moral dan kerohanian √ 4 2.2 Implikasi pelbagai kecerdasan √ 4 3.0 Pendekatan dn teknik pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan awal kanakkanak (30 jam)

3.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran awal kanakkanak. 3.2 Konsep jenis-jenis amalan Bersesuaian dengan Perkembangan kanak-kanak (ABP) 3.3 Penedekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.4 Teknik pengajaran dan pembelajaran prasekolah

√ √ √ √

2 2 8 18 Peringkat 1

4.0 Perancangan, penubuhan dan pengurusan program prasekolah (105 jam) 4.1 Perancangan program pendidikan awal kanak√ 8 kanak 4.2 Model-model program pendidikan awal kanak√ 7 kanak 4.3 Perancangan pusat pendidikan awal kanak-kanak √ 15 4.4 Penubuhan pusat Pendidikan awal kanak-kanak √ 18 4.5 Pengurusan Pusat Prasekolah √ 30 4.6 Pengurusan tingkah laku kanak-kanak √ 14 4.7 Pengurusan Penyayang dalam pengajaran dan √ 8 Pembelajaran 4.8 Transisi ke tahun 1 √ √ 5 5.0 Kurikulum Kebangsaan Prasekolah (105 jam) 5.1 Pengenalan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah √ 3 dan huraian Kurikulum Kebangsaan Prasekolah 5.2 Komponen KurikulumKebangsaan Prasekolah 5.2.1 Komponen bahasa dan komunikasi √ 45 5.2.2 Komponen perkembangan kognitif √ 15 5.2.3 Komponen kerohanian dan moral √ 30 5.2.4 Komponen Perkembangan sosioemosi √ 8 5.2.5 Komponen Perkembangan Fizikal √ 2 5.2.6 Komponen Kreativiti dan estetika √ 2 6.0 Pengesanan Perkembangan Kanak-kanak (60 jam) 6.1 Pengesanan perkembangan kanak-kanak keperluan √ 2 Khas

Modul 4, Modul 5 dan Modul 6 (1 buku) Peringkat ll

Modul 7 Peringkat lll

6.2 Pemerhatian sebagai satu cara pengesanan √ 6.3 Mengumpul data melalui pemerhatian dengan √ menggunakan alat 6.4 Mengumpul data melalui hasil kerja kanak-kanak √ 6.5 Tindakan susulan √ 6.6 Penilaian dan rekod perkembangan murid √ 6.7 Peningkatan potensi kanak-kanak √ 7.0 Penglibatan ibu bapa dan guru (30 jam) 7.1 Penglibatan ibu bapa √ 7.2 Komunikasi dan perhubungan √ 7.3 Cara menyampaikan maklumat kepada ibu bapa/ √ penjaga. 7.4 Pembentukan kumpulan ibu bapa kanak-kanak √ 7.5 Keibubapaan √ 7.6 Keperluan dan kehendak kanak-kanak √ 7.7 Harga diri √ 7.8 Isu-isu dalam Pendidikan kanak-kanak prasekolah √ 8.0 Profesionalisme Insan guru Pendidikan Awal kanak-kanak (75 jam) 8.1 Konsep profesionalisme pendidikan awal kanak√ kanak. 8.2 Kod ettika perlakuan guru pendidikan awal kanak√ Kanak 8.3 Perkembangan kecekapan 8.3.1 Kesihatan, pemakanan dan keselamatan a. kesihatan √ b. keselamatan √ c. pemakanan √ 8.3.2 Pendidikan teknologi maklumat dan √ komunikasi

5 12 18 8 7 8 6 4 2 2 4 2 8 2 5 10 Peringkat lV 15 5 10 15 Modul 11 Modul 12 Peringkat V Modul 8 Peringkat lV Modul 9 &

Modul 10 (1 buku)

8.3.3 Pengurusan Projek 8.3.4 Murid keperluan khas 8.3.5 Pendidikan seksualitis 8.3.6 Pengurusan stok dan sumber kewangan 8.3.7 Pertolongan cemas 9.0 Refleksi pasca praktikum (15 jam) 9.1 Berkongsi pengalaman praktikum mengikut sekolah masing-masing 9.2 Membuat refleksi ke atas latihan praktikum 9.3 Prasekolah berkesan

√ √ √ √ √ √ √ √

12 3 4 6 5 3 10 2

Peringkat V 8.3.5 8.3.6 8.3.7 Tiada dalam sukatan

Peringkat VI

PERANCANGAN MENGIKUT PERINGKAT Peringkat Peringkat 1: 60 jam Tajuk 2.1.1 Konsep semula jadi lawan pemupukan 2.17 Perkembangan moral dan kerohanian 2.2 Implikasi Pelbagai Kecerdasan 3.1 Konsep pengajaran dan pembelajaran awal kanak-kanak 3.2 Konsep jenis-jenis amalan Bersesuaian dengan Perkembangan kanak-kanak (ABP) 3.3 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah 3.4 Teknik pengajaran dan pembelajaran Prasekolah 4.1 Perancangan program pendidikan awal kanak-kanak 4.4.Penubuhan pusat pendidikan awal kanakkanak Masa 2 jam 4 jam 4 jam 2 jam 2 jam 8 jam 18 jam 8 jam 12 jam 4.4 (i) sampai (iv) Peringkat 2 75 jam 4.4 Penubuhan pusat pendidikan awal kanakkanak. 4.5 Pengurusan Pusat Prasekolah 4.8 Transisi ke tahun 1 5.1 Pengenalan dan huraian kurikulum Prasekolah Kebangsaan 6 jam 30 jam 5 jam 3 jam Nov/Dis 2009:: 1M—11 jam MEI 2010;; 2M----22 jam Ogos 2010;;1M---11 jam Nov/Dis 2010:: 3 M---31 4.4 (v) sampai (vi) INTERAKSI Mei/Jun 2009:: 2M –17 jam Ogos 2009 ;; 1M —8 jam Nov/ Dis:4 M----35 jam

5.2.1 Komponen Bahasa dan komunikasi Peringkat 3 45 jam 5.2.1 Komponen Bahasa dan komunikasi 5.2.2 Komponen perkembangan kognitif 5.2.3 Komponen kerohanian dan moral 5.2.3 Komponen kerohanian dan moral 5.2.4 Komponen Perkembangan sosio-emosi 5.2.5 Komponen perkembangan fizikal 5.2.6 Komponen Kreativiti dan estetika 6.3 Mengumpul data melalui pemerhatian dengan menggunakan alat.. Peringkat 5 75 jam 6.3 Mengumpul data melalui pemerhatian dengan menggunakan alat 6.4 mengumpul data melalui hasil kerja 6.5 Tindakan susulan 6.6 Penilaian dan rekod perkembangan 8.3.2 Pendidikan Teknologi maklumat 8.3.3 Pengurusan projek 8.3.4 Murid keperluan khas 9.0 Refleksi praktikum

31 jam 15 jam 15 jam 15 jam 15 jam 8 jam 2 jam 2 jam 3 jam Senarai semak sahaja.

Peringkat 4 30 jam

9 jam 18 jam 8 jam 7 jam 15 jam 12 jam 3 jam 15 jam

Disediakan oleh: ZULKIPLY BIN HJ YAAKOB Zulky54@yahoo.com zulkiplyyaakob@oum.edu.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful