Anda di halaman 1dari 3

Pertembungan Tamadun Islam Dengan Tamadun Melayu.

Definisi Tamadun Maddana: pemembangun sesuatu kawasan tempat tinggal hingga menjadi suatu perbandaran sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan, perbandaran, serta kehalusan budi pekerti. Umran kawasan tanah atau rumah yang didiami, berkembang subur lagi makmur dari keadaan kering tandus atau terbiar dan seterusnya menjadi sebuah Bandar hadharah wilayah, daerah atau bahagian dari ibukota-ibukota atau bandar-bandar atau kampung-kampung yang diusahakan thaqafah culture yang mana merupakan satu ramuan untuk melahirkan tamadun secara ringkas. 1.1 TAMADUN ISLAM. Definisi: pencapaian umat Islam dalm bidang kerohanian dan kebendaan yang mana bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah serta berasaskan akidah, syarak, dan akhlak. sumber utama dalam tamadun Islam: Al-Quran n As-Sunnah Al-Quran : mengurus dan menggariskan batas-batas tamadun Islam secara umum dan menyeluruh As-Sunnah: merealisasikan segala ajaran al-Quran dalam bentuk nyata dan datang daripada Rasulullah s.a.w sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau pengakuan Tamadun Islam wujud serentak dengan penurunan wahyu kepada Rasulullah s.a.w bermula di Makkah dan mempunyai tapak yang kukuh di Madinah

Sifat bagi tamadun Islam kesejagatan. tidak terikat dengan bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu Keterbukaan tidak terbatas kepada hak tertentu dan ia diletakkan di atas garis panduan yang tetap dan berkembang mengikut arus perubahan semasa. sepanjang zaman. berkembang bermula dengan penurunan wahyu pertama dan tidak pernah terhent serta tiada batas sempadan dan waktu dan terus berkembang shingga ke hari ini tolenrasi berkembang dalam dunia yang tidak dikenali, ia tetap mempertahankan sifat tolak ansurnya terhadap agama dan budaya. Kesatuan dalam kepelbagaian Sebarang bentuk kemajuan yang dicapai oleh tamadun Islam dalam pelbagai bidang disatukan oleh akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. TAMADUN MELAYU pandangan semesta: satu konsep mengenai alam semesta secara keseluruhan terutamanya dilihat melalui satu sudut pandangan yang dipengaruhi oleh satu sistem nilai tertentu. dibahagikan kepada dua zaman iaitu pandangan semesta Melayu pra Islam dan pandangan semesta Melayu zaman Islam. Pandangan semesta Melayu pra Islam merangkumi pandangan semesta Melayu pra-agama Hindu dan Buddha dan pandangan semesta Melayu pengaruh agama Hindu dan Buddha.sebelum kedatangan Islam, tamadun Melayu dipengaruhi oleh tamadun India. Dalam pembinaan tamadun Melayu, faktor geografi dilihat sebagai salah satu aspek penting. terlalu sejuk atau terlalu panas tetapi sebaliknya akan terbentuk dalam suasana yang sederhana. kedudukan Tanah Melayu dikatakan amat strategik memandangkan kedudukannya terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara tamadun Timur dan Barat tamadun Melayu telah berinteraksi dengan

banyak peradaban dan banyak orang luar ataupun asing, sehingga membawa kepada pelbagai pola dan corak kebudayaan, peradaban dan sebagainya. interasi antara tamadun Melayu dengan tamadun Islam telah membawa kesan yang amat mendalam terhadap tamadun Melayu sehingga terdpat kesannya yang masih boleh dilihat pada hari ini.