Anda di halaman 1dari 5

CIRI-CIRI CERITA ASAL

Berben
tuk Bentuk naratif ialah suatu karya yang
berbentuk cerita. Menceritakan sesuatu
peristiwa,kejadian,dan sebagainya.

Di dalam cerita asal-usul kejadian dunia menceritakan tentang asal-


usul isi dunia seperti asal usul kejadian manusia, kejadian alam,
kejadian benda serta kejadian benda dan juga kejadian tumbuh-
tumbuhan.
Aktiviti:
Berdasarkan penyataan di atas beri contoh bagi setiap fakta dibawah (rujuk teks):
1.

Contoh asal-usul
kejadian manusia

2.

Contoh asal-usul
kejadian alam

3.

Contoh asal-usul
kejadian benda

4.
Contoh asal-usul
kejadian tumbuh-
tumbuhan.

Watak Watak-watak dalam cerita terdiri daripada


dan watak-watak dewa-dewa, makhluk separa
dewa, manusia agung binatang dan lain-lain
yang mempunyai kekuasaan.

Aktiviti:
Berdasarkan penyataan di atas beri contoh bagi setiap fakta dibawah (rujuk teks):

2 Contoh watak-watak
dewa dan separa
dewa

Cerita
berbent
uk
Ceritanya berbentuk pemerian atau dengan
lain perkataan memberitahu atau
memaklumkan

Aktiviti:
Berdasarkan penyataan di atas beri contoh bagi setiap fakta dibawah (rujuk teks):

Contoh ayat
pemerian di
dalam cerita.

Latar
Masa Latar tempat cerita mitos tidak dapat
dipastikan. Peristiwa yang berlaku dalam
cerita mitos menrangkumi segenap alam
samada di awan, di daratan, di lautan, di

Aktiviti:
Berdasarkan penyataan di atas beri contoh bagi setiap fakta dibawah (rujuk teks):

Latar tempat
dalam cerita Asal
Usul Kejadian
Dunia
Latar
Masa
Latar masa kejadian pula berlaku pada zaman
silam,iaitu suatu masa yang tidak dapat
dipastikanbilakah peristiwa berlaku.

Isi 1:

Isi 2:

Huraian:
Huraian:

Fungsi
Cerita

Isi 4:
Isi 3:

Huraian: Huraian:

Isi 5:

Huraian: