Anda di halaman 1dari 1

KERJA DAN MESIN

Mesin ringkas

Mesin kompleks

Menghargai penciptaan mesin yang menjadikan kerja lebih mudah

Alat yang membantu mengurangkan tenaga dan memudahkan kerja

Mesin kompleks ialah mesin yang terdiri lebih dari satu mesin kompleks

Kepentingan mesin : Perkembangan dalam elektronik membolehkan pelbagai barangan elektrik dan mesin kawalan computer dihasilkan. Escalator mengurangkan tenaga untuk turun dan naik Mesin penuai menuai hasil yang lebih banyak menggunakan tetapi menggunakan tenaga manusia yang sedikit Mesin faksimili- menghantar maklumat ke tempat lain dengan lebih pantas Mereka cipta mesin untuk menyelesaikan masalah

Jenis: Roda dan gandar Tuas Baji Takal Gear Satah condong skru

Contoh : Kereta sorong Basikal Pembuka tin

Kerja Adalah jumlah tenaga yang dialirkan oleh daya yang bertindak dalam satu jarak. Formula : W = F.d