Anda di halaman 1dari 5

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2012

ANJURAN: JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL


Giliran Peserta

Tarikh: .................

Lelaki / Perempuan

Tempat: ....................

Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................

Perkara yang dihakimi

BAHAGIAN FASAHAH (20 MARKAH)


Markah yang dipotong
Catatan Kesalahan
( 9 Markah )

Cermat dalam bacaan.


Lancar sebutan huruf, lafaz dan ayat.
Terpelihara segala baris dan tashdid.
Salah waqaf dan ibtida.
Terpelihara susunan ayat.
Terpelihara daripada bernafas di dalam
bacaan.

Markah Penuh

20

Markah dipotong

Perhatian: Tidak cermat dalam bacaan.


Tidak lancar sebutan huruf dan lafaz.
Baris tidak terpelihara.
Tidak jaga tempat waqaf dan ibtida.
Tidak terpelihara susunan ayat.
Tidak terpelihara daripada bernafas di dalam bacaan.
..................................................................

1. Bacaan menurut lahjah


arab yang betul.
2. Bacaan yang mengikut
kesesuaian ayat.
3. Dapat
menyempurnakan ayat
yang panjang dalam
satu nafas.

17

Markah yang diperoleh

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

Markah Istimewa
( 1 markah)

Markah Istimewa

Jumlah

................................................................
Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Ketua Hakim

................................................................

.................................................................

.
Nama Hakim
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2012
ANJURAN: JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
Giliran Peserta

Nama Ketua Hakim

Tarikh: .................

Lelaki / Perempuan

Tempat: ....................

Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................

Perkara yang dihakimi

BAHAGIAN SUARA (15 MARKAH)


Markah yang dipotong
Catatan Kesalahan
( 9 Markah )

Kelembutan suara.
Suara licin dan bersih.
Suara terang, lantang dan nyata.
Suara tidak berubah.
Gaya bacaan mengikut lahjah arab (dari
mula hingga akhir).

Markah Penuh

15

Markah dipotong

Markah Istimewa
( 1 markah)

09

Markah yang diperoleh

08

07

06

05

04

03

02

01

Markah Istimewa

Suara yang amat merdu.

Jumlah

Perhatian: Markah yang lebih akan diberi pada suara yang


lebih merdu dan dapat menghidupkan rentak-rentak suara.

................................................................

.................................................................

.
Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Ketua Hakim

................................................................

.................................................................

.
Nama Hakim

Nama Ketua Hakim

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2012


ANJURAN: JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
Giliran Peserta

Tarikh: .................

Lelaki / Perempuan

Tempat: ....................

Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................


Perkara yang dihakimi

BAHAGIAN TAJWID (40 MARKAH)


Markah yang dipotong
Catatan Kesalahan
( 37 Markah )

Hukum nun sakinah dan tanwin.


Hukum mim sakinah.
Makhraj dan sifat huruf.
Hukum nun dan mim tashdih.
Hukum ra dan lam.
Hukum saktah, imalah dan ibdal.
Hukum tajwid yang lain.
Hukum mad asli dan fari.
Riwayat Harf Tariqul Syartibi.

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

Markah Penuh

40

Markah dipotong

Perhatian: Satu kesalahan dipotong satu


markah.
Markah istimewa diberi jumlah

Markah yang diperoleh

Markah Istimewa
( 3 markah)
1. Dapat menyempurnakan
riwayat.
2. Dapat menyamai qadar
mad.
3. Dapat menyempurnakan
sifat ghunnah dengan
tepat.
4. Sempurna sebutan huruf
dengan sifatnya.

01

Markah Istimewa

Jumlah

terdapat keistimewaannya.
..................................................................

................................................................
Tanda tangan Hakim

Tanda tangan Ketua Hakim

................................................................

.................................................................

.
Nama Hakim
BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2012
ANJURAN: JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
Giliran Peserta

Nama Ketua Hakim

Tarikh: .................

Lelaki / Perempuan

Tempat: ....................

Bacaan dari surah ............................................ ayat ..........................


Perkara yang dihakimi

BAHAGIAN TARANNUM (25 MARKAH)


Markah yang dipotong
Catatan Kesalahan
( 22 Markah )

Tarannum arab masri yang muktabar


sekurang-kurangnya 3 tarannum tanpa
takrir.
Setiap tarannum hendaklah disempurnakan
secara teratur sekurang-kurangnya 4 harkat
tanpa takrir.
Setiap tarannum hendaklah disempurnakan
dalam 3 tabaqat (rendah, serdahana dan
tinggi).
Setiap tarannum hendaklah dibawa dengan
teratur dan tersusun tidak bercampur aduk
kecuali waslatul mumasalah.
Setiap tarannum dan harakat-harakatnya
hendaklah mempunyai gaya kelembutan
alunan tanpa yang mencacatkan atau
sumbang.

Markah Penuh
Perhatian:-

25

Markah dipotong

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

Markah yang diperoleh

01

Markah Istimewa

Markah Istimewa
( 3 markah)
1. Lagu mempunyai waslatul
mumasalah yang menarik.
2. Lagu yang mempunyai
lahjah arab dan lazah yang
menarik.
3. Lagu yang mempunyai
ikhtilalul lahri yang
menarik.
4. Lagu yang mempunyai 4
tabaqat.
5. Mempunyai kecekapan lebih
daripada 4 lagu (lagu yang
menarik) dalam tempoh
masa 10 minit.
Perhatian:Tanda (/) pada nombor yang
berkenaan jika didapati, 1
keistimewaan diberi satu
markah.

Jumlah

1. Sekurang-kurangnya 3 lagu.
2. Tertinggal 1 lagu dipotong 4 markah.
3. Tiap-tiap kesalahan dipotong 1 markah.
................................................................
..................................................................
Tanda tangan Hakim
................................................................

Tanda tangan Ketua Hakim


.................................................................

Bil
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Hakim
Nama Ketua Hakim
BORANG PEMARKAHAN KESELURUHAN PERTANDINGAN TILAWAH AL-QURAN 2012
ANJURAN: JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL
Tajwid
Tarannum
Fasohah
Suara
Jumlah
Catatan
Nama Peserta
H.1
H.2 H.1 H.2 H.1 H.2 H.1 H.2