Center h1 Borang SPP E-Permohonan DG41(DG3) h1 Center

13/04/2013

<center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center>

Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)
Perhatian: Setiap medan yang bertanda (*) adalah WAJIB diisi

*NAMA PENUH

*ALAMAT SURAT MENYURAT

*Poskod : No. Telefon (R): ALAMAT TETAP

*Bandar : No. Telefon (P):

*Negeri : Email:

Poskod :

Bandar :

Negeri :

*NO. K.P.T :

/

/

NO. K.P :

*TARIKH LAHIR:

/

/

dd/mm/yyyy

*TEMPAT LAHIR: (Negeri/Daerah/Bandar)

*JANTINA :

Lelaki

Perempuan

*TARAF PERKAHWINAN *KETURUNAN *AGAMA

Bujang Melayu Islam

Kahwin Cina Buddha

Janda India Hindu

Duda Lain-Lain Kristian Lain-Lain

*KEWARGANEGARAAN 1. Mengikut Kuatkuasa Undang-undang Nombor Sijil Kewarganegaraan 2. Melalui Pendaftaran Tarikh Sijil Diperolehi : 3. Dengan Cara Masukan / / 4. Bukan Warganegara dd/mm/yyyy

*PILIHAN PUSAT TEMUDUGA

Pusat Temuduga Yang Dipilih

PEKERJAAN SEKARANG

Tempat Tugas

:
1/7

file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm

htm 2/7 . Faks : JIKA PEMOHON SEDANG BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN Nama Jawatan Taraf Jawatan : Berkhidmat : Kontrak Gred Jawatan : Sandaran Lain-Lain Sementara Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : / / / / / / Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Tarikh Pergerakan Gaji TPG Gaji Pokok Semasa ( TPG Terakhir ): Kod Gaji : BEKAS TENTERA/POLIS Bekas Tentera Pangkat Bekas Polis Menerima pencen No. MAKLUMAT PENEMPATAN file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). Telefon : *Bandar : *Negeri : / / No. Siri Menerima ganjaran PENGALAMAN PEKERJAAN (Mulai dari pengalaman dalam j aw atan yang disandang sekarang) Pekerjaan Majikan Dari / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / Hingga / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / 3.13/04/2013 *Alamat <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : : : *Poskod : *Tarikh mula bekerja : No.

Gaji Pokok Terakhir Elaun-elaun : : : : : : : : / / / / dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy / / / / / / Bulan RM RM dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat : : : : : Lulus Gagal SRP LCE PMR Lain-lain Angka Giliran Ujian Lisan Matapelajaran Peringkat/Gred file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).c atau d. Surat Kebenaran Mengikuti PJJ/Sambilan (PJJ) : > No. Surat Kebenaran Cuti Belajar ( CMK Sepenuh Masa ): Tarikh dd/mm/yyyy / / No. Lihat panduan permohonan e-permohonan di butiran A3 No. Tarikh Lapor Diri Sebagai GST: Di KPM bagi calon yang pertama kali bertugas di Sabah dan Sarawak Di Sekolah bagi semua calon b. MAKLUMAT PERKHIDMATAN a. Rujukan a.htm 3/7 . Rujukan c. Bagi CMK dan PJJ (Tarikh):> b1. Tarikh Lantik Pertama b2. Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih (GST@freshie): b. Tarikh Pengesahan Jawatan b3. Rujukan d.13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Nota: Pilih salah satu di antara a. Penempatan semula b4.b. Rujukan Tarikh dd/mm/yyyy / / No. Surat Penempatan Calon KDC : Tarikh dd/mm/yyyy Tarikh dd/mm/yyyy / / / / 4. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) b5.

13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Lulus Gagal Tidak Disyaratkan Lulus (bagi SPMV/SPVM atau SPM peperiksaan : tahun 1972 dan sebelum serta tahun 2000 dan selepas) Matapelajaran Peringkat/Gred SPM SPMV SPVM MCE OEC GCE Lain-lain Ujian Lisan file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 4/7 .

STPM atau Univ ersiti dengan memilih 'Jenis Sij il'. Peperiksaan SAP c. minimum Pangkat C KELULUSAN BAHASA MALAYSIA Sila isi maklumat kelulusan matapelaj aran BM sama ada pada peringkat SAP. Jenis Sijil Tahun Angka Giliran Pangkat BM Institusi (univ. shj) file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). SPM. Universiti. 4 Prinsipal dalam 2 sijil yang diambil dalam tempoh 3 tahun *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Matapelajaran Peringkat/Gred STP STPM HSC Nota: Pilih salah satu kepujian BM sama ada:a.13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) Nota: Hanya calon yang memiliki Sijil Penuh sahaja yang dikehendaki mengisi. Maksud Sijil Penuh ialah memiliki kelulusan minimum: a. d. Peperiksaan STPM minimum Prinsipal atau.htm 5/7 . Peperiksaan SPM b. Prinsipal A+E atau B+D atau C+C atau 2P + 2R b.

Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu.13/04/2013 Uj ian Lisan Lulus <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Gagal Tidak Disyaratkan lulus KELULUSAN PENGAJIAN IKHTISAS ( TERMASUK AKADEMIK ) IPT Nama Ikhtisas Tarikh Lulus seperti yang tercatit di sijil/ijazah Bidang/Opsyen Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) Kelayakan Mengajar Sepenggal (Contoh: IKIP. Saya bersetuju dengan pengakuan di atas. permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran. Program Berkembar MPIK-UK) Kelonggaran Syarat : : : : : : : : (dd/mm/yyyy) KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI ( AKADEMIK SAHAJA ) IPT Kelulusan Tarikh Lulus Bidang Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) No. Surat JPA Tarikh surat JPA : : : : : : : (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) KELAYAKAN DARI BADAN-BADAN PROFESIONAL Nama Lembaga No. perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta. Ahli/Sijil Tarikh Jadi ahli/Sijil / / / / / / / / PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa maklumat yang saya beri dalam borang ini adalah benar. Setuju Tidak Setuju file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 6/7 .

13/04/2013 Tandatangan Tarikh <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : ________________________ : ______________ file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 7/7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful