13/04/2013

<center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center>

Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)
Perhatian: Setiap medan yang bertanda (*) adalah WAJIB diisi

*NAMA PENUH

*ALAMAT SURAT MENYURAT

*Poskod : No. Telefon (R): ALAMAT TETAP

*Bandar : No. Telefon (P):

*Negeri : Email:

Poskod :

Bandar :

Negeri :

*NO. K.P.T :

/

/

NO. K.P :

*TARIKH LAHIR:

/

/

dd/mm/yyyy

*TEMPAT LAHIR: (Negeri/Daerah/Bandar)

*JANTINA :

Lelaki

Perempuan

*TARAF PERKAHWINAN *KETURUNAN *AGAMA

Bujang Melayu Islam

Kahwin Cina Buddha

Janda India Hindu

Duda Lain-Lain Kristian Lain-Lain

*KEWARGANEGARAAN 1. Mengikut Kuatkuasa Undang-undang Nombor Sijil Kewarganegaraan 2. Melalui Pendaftaran Tarikh Sijil Diperolehi : 3. Dengan Cara Masukan / / 4. Bukan Warganegara dd/mm/yyyy

*PILIHAN PUSAT TEMUDUGA

Pusat Temuduga Yang Dipilih

PEKERJAAN SEKARANG

Tempat Tugas

:
1/7

file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm

MAKLUMAT PENEMPATAN file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). Telefon : *Bandar : *Negeri : / / No.htm 2/7 . Faks : JIKA PEMOHON SEDANG BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN Nama Jawatan Taraf Jawatan : Berkhidmat : Kontrak Gred Jawatan : Sandaran Lain-Lain Sementara Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : / / / / / / Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Tarikh Pergerakan Gaji TPG Gaji Pokok Semasa ( TPG Terakhir ): Kod Gaji : BEKAS TENTERA/POLIS Bekas Tentera Pangkat Bekas Polis Menerima pencen No.13/04/2013 *Alamat <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : : : *Poskod : *Tarikh mula bekerja : No. Siri Menerima ganjaran PENGALAMAN PEKERJAAN (Mulai dari pengalaman dalam j aw atan yang disandang sekarang) Pekerjaan Majikan Dari / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / Hingga / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / 3.

Lihat panduan permohonan e-permohonan di butiran A3 No. Surat Penempatan Calon KDC : Tarikh dd/mm/yyyy Tarikh dd/mm/yyyy / / / / 4.htm 3/7 . Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) b5. Rujukan Tarikh dd/mm/yyyy / / No.c atau d. MAKLUMAT PERKHIDMATAN a. Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih (GST@freshie): b. Rujukan a. Rujukan d. Surat Kebenaran Mengikuti PJJ/Sambilan (PJJ) : > No. Tarikh Pengesahan Jawatan b3.13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Nota: Pilih salah satu di antara a. Rujukan c. Bagi CMK dan PJJ (Tarikh):> b1. Tarikh Lantik Pertama b2. Penempatan semula b4. Tarikh Lapor Diri Sebagai GST: Di KPM bagi calon yang pertama kali bertugas di Sabah dan Sarawak Di Sekolah bagi semua calon b. Surat Kebenaran Cuti Belajar ( CMK Sepenuh Masa ): Tarikh dd/mm/yyyy / / No. Gaji Pokok Terakhir Elaun-elaun : : : : : : : : / / / / dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy / / / / / / Bulan RM RM dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat : : : : : Lulus Gagal SRP LCE PMR Lain-lain Angka Giliran Ujian Lisan Matapelajaran Peringkat/Gred file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).b.

htm 4/7 .13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Lulus Gagal Tidak Disyaratkan Lulus (bagi SPMV/SPVM atau SPM peperiksaan : tahun 1972 dan sebelum serta tahun 2000 dan selepas) Matapelajaran Peringkat/Gred SPM SPMV SPVM MCE OEC GCE Lain-lain Ujian Lisan file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).

Maksud Sijil Penuh ialah memiliki kelulusan minimum: a.htm 5/7 .13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) Nota: Hanya calon yang memiliki Sijil Penuh sahaja yang dikehendaki mengisi. Prinsipal A+E atau B+D atau C+C atau 2P + 2R b. shj) file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). Universiti. Peperiksaan SPM b. STPM atau Univ ersiti dengan memilih 'Jenis Sij il'. Peperiksaan STPM minimum Prinsipal atau. 4 Prinsipal dalam 2 sijil yang diambil dalam tempoh 3 tahun *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Matapelajaran Peringkat/Gred STP STPM HSC Nota: Pilih salah satu kepujian BM sama ada:a. minimum Pangkat C KELULUSAN BAHASA MALAYSIA Sila isi maklumat kelulusan matapelaj aran BM sama ada pada peringkat SAP. SPM. d. Jenis Sijil Tahun Angka Giliran Pangkat BM Institusi (univ. Peperiksaan SAP c.

Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu. Setuju Tidak Setuju file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). Surat JPA Tarikh surat JPA : : : : : : : (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) KELAYAKAN DARI BADAN-BADAN PROFESIONAL Nama Lembaga No.13/04/2013 Uj ian Lisan Lulus <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Gagal Tidak Disyaratkan lulus KELULUSAN PENGAJIAN IKHTISAS ( TERMASUK AKADEMIK ) IPT Nama Ikhtisas Tarikh Lulus seperti yang tercatit di sijil/ijazah Bidang/Opsyen Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) Kelayakan Mengajar Sepenggal (Contoh: IKIP. Ahli/Sijil Tarikh Jadi ahli/Sijil / / / / / / / / PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa maklumat yang saya beri dalam borang ini adalah benar. Program Berkembar MPIK-UK) Kelonggaran Syarat : : : : : : : : (dd/mm/yyyy) KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI ( AKADEMIK SAHAJA ) IPT Kelulusan Tarikh Lulus Bidang Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) No. perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta. permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran. Saya bersetuju dengan pengakuan di atas.htm 6/7 .

13/04/2013 Tandatangan Tarikh <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : ________________________ : ______________ file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 7/7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful