13/04/2013

<center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center>

Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)
Perhatian: Setiap medan yang bertanda (*) adalah WAJIB diisi

*NAMA PENUH

*ALAMAT SURAT MENYURAT

*Poskod : No. Telefon (R): ALAMAT TETAP

*Bandar : No. Telefon (P):

*Negeri : Email:

Poskod :

Bandar :

Negeri :

*NO. K.P.T :

/

/

NO. K.P :

*TARIKH LAHIR:

/

/

dd/mm/yyyy

*TEMPAT LAHIR: (Negeri/Daerah/Bandar)

*JANTINA :

Lelaki

Perempuan

*TARAF PERKAHWINAN *KETURUNAN *AGAMA

Bujang Melayu Islam

Kahwin Cina Buddha

Janda India Hindu

Duda Lain-Lain Kristian Lain-Lain

*KEWARGANEGARAAN 1. Mengikut Kuatkuasa Undang-undang Nombor Sijil Kewarganegaraan 2. Melalui Pendaftaran Tarikh Sijil Diperolehi : 3. Dengan Cara Masukan / / 4. Bukan Warganegara dd/mm/yyyy

*PILIHAN PUSAT TEMUDUGA

Pusat Temuduga Yang Dipilih

PEKERJAAN SEKARANG

Tempat Tugas

:
1/7

file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm

Faks : JIKA PEMOHON SEDANG BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN Nama Jawatan Taraf Jawatan : Berkhidmat : Kontrak Gred Jawatan : Sandaran Lain-Lain Sementara Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : / / / / / / Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Tarikh Pergerakan Gaji TPG Gaji Pokok Semasa ( TPG Terakhir ): Kod Gaji : BEKAS TENTERA/POLIS Bekas Tentera Pangkat Bekas Polis Menerima pencen No. Siri Menerima ganjaran PENGALAMAN PEKERJAAN (Mulai dari pengalaman dalam j aw atan yang disandang sekarang) Pekerjaan Majikan Dari / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / Hingga / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / 3. MAKLUMAT PENEMPATAN file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).13/04/2013 *Alamat <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : : : *Poskod : *Tarikh mula bekerja : No.htm 2/7 . Telefon : *Bandar : *Negeri : / / No.

Surat Penempatan Calon KDC : Tarikh dd/mm/yyyy Tarikh dd/mm/yyyy / / / / 4. Tarikh Lapor Diri Sebagai GST: Di KPM bagi calon yang pertama kali bertugas di Sabah dan Sarawak Di Sekolah bagi semua calon b.c atau d. Lihat panduan permohonan e-permohonan di butiran A3 No. Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih (GST@freshie): b.b. Surat Kebenaran Cuti Belajar ( CMK Sepenuh Masa ): Tarikh dd/mm/yyyy / / No.htm 3/7 . MAKLUMAT PERKHIDMATAN a. Bagi CMK dan PJJ (Tarikh):> b1. Tarikh Lantik Pertama b2. Rujukan c. Surat Kebenaran Mengikuti PJJ/Sambilan (PJJ) : > No. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) b5.13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Nota: Pilih salah satu di antara a. Rujukan Tarikh dd/mm/yyyy / / No. Rujukan a. Tarikh Pengesahan Jawatan b3. Rujukan d. Penempatan semula b4. Gaji Pokok Terakhir Elaun-elaun : : : : : : : : / / / / dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy / / / / / / Bulan RM RM dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat : : : : : Lulus Gagal SRP LCE PMR Lain-lain Angka Giliran Ujian Lisan Matapelajaran Peringkat/Gred file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).

htm 4/7 .13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Lulus Gagal Tidak Disyaratkan Lulus (bagi SPMV/SPVM atau SPM peperiksaan : tahun 1972 dan sebelum serta tahun 2000 dan selepas) Matapelajaran Peringkat/Gred SPM SPMV SPVM MCE OEC GCE Lain-lain Ujian Lisan file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).

13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) Nota: Hanya calon yang memiliki Sijil Penuh sahaja yang dikehendaki mengisi. Maksud Sijil Penuh ialah memiliki kelulusan minimum: a. minimum Pangkat C KELULUSAN BAHASA MALAYSIA Sila isi maklumat kelulusan matapelaj aran BM sama ada pada peringkat SAP. Peperiksaan SPM b. STPM atau Univ ersiti dengan memilih 'Jenis Sij il'. d. Universiti. SPM. shj) file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). 4 Prinsipal dalam 2 sijil yang diambil dalam tempoh 3 tahun *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Matapelajaran Peringkat/Gred STP STPM HSC Nota: Pilih salah satu kepujian BM sama ada:a. Prinsipal A+E atau B+D atau C+C atau 2P + 2R b. Peperiksaan STPM minimum Prinsipal atau. Peperiksaan SAP c. Jenis Sijil Tahun Angka Giliran Pangkat BM Institusi (univ.htm 5/7 .

htm 6/7 . Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu. perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta. Ahli/Sijil Tarikh Jadi ahli/Sijil / / / / / / / / PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa maklumat yang saya beri dalam borang ini adalah benar.13/04/2013 Uj ian Lisan Lulus <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Gagal Tidak Disyaratkan lulus KELULUSAN PENGAJIAN IKHTISAS ( TERMASUK AKADEMIK ) IPT Nama Ikhtisas Tarikh Lulus seperti yang tercatit di sijil/ijazah Bidang/Opsyen Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) Kelayakan Mengajar Sepenggal (Contoh: IKIP. permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran. Surat JPA Tarikh surat JPA : : : : : : : (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) KELAYAKAN DARI BADAN-BADAN PROFESIONAL Nama Lembaga No. Saya bersetuju dengan pengakuan di atas. Setuju Tidak Setuju file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). Program Berkembar MPIK-UK) Kelonggaran Syarat : : : : : : : : (dd/mm/yyyy) KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI ( AKADEMIK SAHAJA ) IPT Kelulusan Tarikh Lulus Bidang Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) No.

13/04/2013 Tandatangan Tarikh <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : ________________________ : ______________ file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 7/7 .