13/04/2013

<center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center>

Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)
Perhatian: Setiap medan yang bertanda (*) adalah WAJIB diisi

*NAMA PENUH

*ALAMAT SURAT MENYURAT

*Poskod : No. Telefon (R): ALAMAT TETAP

*Bandar : No. Telefon (P):

*Negeri : Email:

Poskod :

Bandar :

Negeri :

*NO. K.P.T :

/

/

NO. K.P :

*TARIKH LAHIR:

/

/

dd/mm/yyyy

*TEMPAT LAHIR: (Negeri/Daerah/Bandar)

*JANTINA :

Lelaki

Perempuan

*TARAF PERKAHWINAN *KETURUNAN *AGAMA

Bujang Melayu Islam

Kahwin Cina Buddha

Janda India Hindu

Duda Lain-Lain Kristian Lain-Lain

*KEWARGANEGARAAN 1. Mengikut Kuatkuasa Undang-undang Nombor Sijil Kewarganegaraan 2. Melalui Pendaftaran Tarikh Sijil Diperolehi : 3. Dengan Cara Masukan / / 4. Bukan Warganegara dd/mm/yyyy

*PILIHAN PUSAT TEMUDUGA

Pusat Temuduga Yang Dipilih

PEKERJAAN SEKARANG

Tempat Tugas

:
1/7

file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm

13/04/2013 *Alamat <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : : : *Poskod : *Tarikh mula bekerja : No. Telefon : *Bandar : *Negeri : / / No. Siri Menerima ganjaran PENGALAMAN PEKERJAAN (Mulai dari pengalaman dalam j aw atan yang disandang sekarang) Pekerjaan Majikan Dari / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / Hingga / / / / / dd/mm/yyyy / / / / / 3. MAKLUMAT PENEMPATAN file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 2/7 . Faks : JIKA PEMOHON SEDANG BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN Nama Jawatan Taraf Jawatan : Berkhidmat : Kontrak Gred Jawatan : Sandaran Lain-Lain Sementara Tarikh dilantik dalam jawatan sekarang : : : / / / / / / Tarikh disahkan dalam jawatan sekarang Tarikh Pergerakan Gaji TPG Gaji Pokok Semasa ( TPG Terakhir ): Kod Gaji : BEKAS TENTERA/POLIS Bekas Tentera Pangkat Bekas Polis Menerima pencen No.

b. Tarikh Lapor Diri Sebagai GST: Di KPM bagi calon yang pertama kali bertugas di Sabah dan Sarawak Di Sekolah bagi semua calon b. Gaji Pokok Terakhir Elaun-elaun : : : : : : : : / / / / dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy / / / / / / Bulan RM RM dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat : : : : : Lulus Gagal SRP LCE PMR Lain-lain Angka Giliran Ujian Lisan Matapelajaran Peringkat/Gred file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).c atau d. Surat Tawaran Guru Sandaran Terlatih (GST@freshie): b. Rujukan c. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) b5. Lihat panduan permohonan e-permohonan di butiran A3 No. Surat Kebenaran Mengikuti PJJ/Sambilan (PJJ) : > No.htm 3/7 .13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Nota: Pilih salah satu di antara a. Rujukan a. Tarikh Lantik Pertama b2. Surat Kebenaran Cuti Belajar ( CMK Sepenuh Masa ): Tarikh dd/mm/yyyy / / No. Penempatan semula b4. Tarikh Pengesahan Jawatan b3. Rujukan Tarikh dd/mm/yyyy / / No. MAKLUMAT PERKHIDMATAN a. Rujukan d. Bagi CMK dan PJJ (Tarikh):> b1. Surat Penempatan Calon KDC : Tarikh dd/mm/yyyy Tarikh dd/mm/yyyy / / / / 4.

13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Lulus Gagal Tidak Disyaratkan Lulus (bagi SPMV/SPVM atau SPM peperiksaan : tahun 1972 dan sebelum serta tahun 2000 dan selepas) Matapelajaran Peringkat/Gred SPM SPMV SPVM MCE OEC GCE Lain-lain Ujian Lisan file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 4/7 .

Peperiksaan SAP c. shj) file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). STPM atau Univ ersiti dengan memilih 'Jenis Sij il'. minimum Pangkat C KELULUSAN BAHASA MALAYSIA Sila isi maklumat kelulusan matapelaj aran BM sama ada pada peringkat SAP. Peperiksaan SPM b. 4 Prinsipal dalam 2 sijil yang diambil dalam tempoh 3 tahun *Tahun *Jenis Kelulusan Pangkat Angka Giliran : : : : Matapelajaran Peringkat/Gred STP STPM HSC Nota: Pilih salah satu kepujian BM sama ada:a. SPM.13/04/2013 <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> MAKLUMAT KEPUTUSAN PEPERIKSAAN (Jenis Sij il): (Sila lengkapkan maklumat yang bertanda *) Nota: Hanya calon yang memiliki Sijil Penuh sahaja yang dikehendaki mengisi. Universiti. d. Peperiksaan STPM minimum Prinsipal atau. Jenis Sijil Tahun Angka Giliran Pangkat BM Institusi (univ. Maksud Sijil Penuh ialah memiliki kelulusan minimum: a. Prinsipal A+E atau B+D atau C+C atau 2P + 2R b.htm 5/7 .

Saya bersetuju dengan pengakuan di atas. Surat JPA Tarikh surat JPA : : : : : : : (dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) KELAYAKAN DARI BADAN-BADAN PROFESIONAL Nama Lembaga No. permohonan saya akan terbatal dan sekiranya saya telah diberi tawaran. Setuju Tidak Setuju file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3). perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta. Program Berkembar MPIK-UK) Kelonggaran Syarat : : : : : : : : (dd/mm/yyyy) KELULUSAN PENGAJIAN TINGGI ( AKADEMIK SAHAJA ) IPT Kelulusan Tarikh Lulus Bidang Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) No.htm 6/7 . Ahli/Sijil Tarikh Jadi ahli/Sijil / / / / / / / / PENGAKUAN PEMOHON Saya akui bahawa maklumat yang saya beri dalam borang ini adalah benar.13/04/2013 Uj ian Lisan Lulus <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> Gagal Tidak Disyaratkan lulus KELULUSAN PENGAJIAN IKHTISAS ( TERMASUK AKADEMIK ) IPT Nama Ikhtisas Tarikh Lulus seperti yang tercatit di sijil/ijazah Bidang/Opsyen Nilai Taraf (wajib diisi bagi lulusan luar negeri) Kelayakan Mengajar Sepenggal (Contoh: IKIP. Saya memahami bahawa sekiranya ada di antara maklumat itu didapati palsu.

13/04/2013 Tandatangan Tarikh <center><h1>Borang: SPP e-Permohonan DG41(DG3)</h1></center> : ________________________ : ______________ file:///C:/Users/user/Desktop/Borang SPP e-Permohonan DG41(DG3).htm 7/7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful