Anda di halaman 1dari 12

Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Kesihatan KSSR Tahun 3

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan

Tarikh Masa Tahun Tajuk Standard Kandungan

: 27 Februari 2013 : 7.45 pagi 8.15 pagi (30 minit) : 3A : Penyalahgunaan Bahan : Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat : Psikomotor : Kognitif : menyatakan sekurang-kurangnya tiga kesan

merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. Afektif : Menghargai tubuh badan yang dikurnia oleh Tuhan dan menyayangi persekitaran. Bahan Bantuan Belajar Penerapan nilai murni : Keyakinan diri, bekerjasama dalam kumpulan,menghargai alam sekitar : LCD, Komputer, kad manila

BAHAGIAN/MASA Set induksi Pengenalan (5 minit)

ISI PELAJARAN / AKTIVITI Menayangkan video yang 1. menujukkan kesan rokok terhadap kesihatan dan persekitaran. Antara kesan rokok adalah menjejaskan kesihatan manusia dan menyebabkan pencemaran persekitaran. Sesi soal-jawab dijalankan di antara guru dengan murid. Soalan yang ditanya adakan berkenaan dengan merokok. Gambar menunjukkan kesan merokok terhadap kesihatan telah dipaparkan. 4. 3. Guru 2.

LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN Guru menayangkan video Kempen Anti Merokok dan muridmurid diminta memberi perhatian untuk menonton video itu. Video ini dimuat turun daripada
http://www.youtube.com/watch?v=4TBfxIGaIlw.

CATATAN ABM: LCD, komputer, gambar

Setelah menghabiskan menonton video itu, guru akan menanya beberapa soalan: a) Apakah yang video itu berkaitan ? ( Merokok) b) Adakah perlakuan ini membawa kebaikan kepada kita? (Tidak) c) Pernahkah murid-murid melihat orang merokok di kawasan awam? (ada) akan memaparkan murid-murid gambar berfikir (lampiran faktor 1) untuk yang

Nilai: Keyakinan diri, bekerjasama dalam kumpulan,menghargai alam sekitar

mendorong

utama

menyebabkan kejadian berlaku dalam gambar tersebut. (Faktor utama yang menyebabkan kejadian berlaku dalam gambar tersebut adalah merokok) Murid-murid dibenarkan berbincang dengan kawan sebelum menjawab soalan itu.

BAHAGIAN/MASA Perkembangan 1 Penyataan Masalah (5 minit)

ISI PELAJARAN / AKTIVITI Mengenal pasti merokok akan membawa keburukan kepada manusia dan persekitaran Antara keburukan kepada manusia adalah merosot kesihatan, membazirkan wang dan menjejaskan hubungan antara ahli keluarga. Antara keburukan yang membawa kepada persekitaran adalah pencemaran udara dan berlaku kebakaran.

LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN

CATATAN

1. Guru menyoal beberapa soalan kepada murid selepas ABM: memaparkan gambar-gambar itu. a) Adakah merokok membawa kebaikan kepada manusia? b) Adakah rokok menjejaskan kesihatan kita ? Nilai: Keyakinan diri, Gambar

c) Apakan yang akan berlaku pada tubuh badan bekerjasama dalam kita sekiranya merokok? d) Apakah kesan rokok terhadap persekitaran?
2. Murid-murid diberi masa untuk berfikir sebelum guru

kumpulan,menghargai alam sekitar

memanggil nama murid untuk menjawab soalan tersebut.


3. Pujian akan diberi kepada murid yang menjawab dengan

betul dan galakkan juga diberi kepada murid yang gagal menjawab soalan itu.
4. Guru juga memberi bimbingan untuk membantu murid-

murid berfikir secara kritis. 5. Selepas itu, guru memperkenalkan tajuk yang akan mengajar pada hari ini Penyalahgunaan Bahan.

BAHAGIAN/MASA Perkembangan 2 Hipotesis (10 minit)

ISI PELAJARAN / AKTIVITI Guru memberitahu kandungan rokok yang membahayakan kesihatan manusia. Antara kandungannya adalah seperti: Tar yang akan mencetuskan kanser Karbon Monoksida yang akan memekatkan darah

LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN 1. Guru memberi penerangan dengan lebih lanjut tentang kandungan rokok dan kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran. 2. Contoh-contoh bagi kesan merokok terhadap manusia dan persekitaran telah diberi bersama dengan gambar. (Lampiran 2) 3. Contoh kesan terhadap manusia adalah merosot kesihatan, membazirkan wang dan menjejaskan hubungan antara ahli keluarga. 4. Contoh-contoh kesan merokok terhadap manusia adalah pencemaran udara dan berlaku kebakaran. 5. Guru juga akan memilih beberapa murid untuk memberi contoh-contoh. 6. Guru juga menerima contoh murid-murid yang sesuai dan memberi pujian kepada mereka. 7. Jenis-jenis penyakit yang akan dijangkit juga diberi tahu kepada murid-murid. 8. Guru juga menasihati kepada murid-murid agar mereka tidak akan mempunyai tabiat merokok semasa dewasa. Nilai:

CATATAN ABM: Kad-kad gambar

Keyakinan diri, bekerjasama dalam kumpulan,menghargai alam sekitar

Contoh-contoh kesan merokok terhadap kesihatan dan persekitaran telah ditunjukkan.

Contoh-contoh penyakit adalah penyakit jantung, kanser paru-paru, kanser mulut dan sebagainya.

BAHAGIAN/MASA Perkembangan 3 Kajian (6 minit)

ISI PELAJARAN / AKTIVITI Bekerja dalam kumpulan untuk mengkaji kesan rokok terhadap keluarga dan masyarakat Tiga contoh-contoh kesan rokok terhadap keluarga adalah menjejaskan hubungan antara ahli keluarga, mengurangkan pendapatan keluargan dan menjadi teladan yang buruk kepada anakanak mereka. Tiga contoh-contoh kesan rokok terhadap masyarakat adalah menjejaskan imej negara, meningkatkan kes pencurian dan memupuk

LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN 1. Guru menerangkan peraturan bagi aktiviti seterusnya. Murid-murid diminta memberi perhatian supaya aktiviti ini dapat dijalankan dengan lancar. 2. Peraturan-peraturan ini adalah a) Murid-murid dikehendaki bekerja dalam kumpulan b) Murid-murid dibenarkan berbincang dalam kumpulan tetapi dilarang membuat bising c) Pergaduhan adalah dilarang sama sekali d) Murid-murid dikehendaki menyiapkan tugasan itu dalam masa yang ditetapkan. e) Murid-murid akan disingkirkan dari aktiviti tersebut sekiranya tidak mematuhi peraturanperaturan di atas. 3. Guru membahagikan murid-murid dalam 8 kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 orang. 4. Murid-murid diberi lembaran kerja untuk mewarnakan bahagian anggotan tubuh yang tercemar. (Lampiran 3) 5. Kemudian, murid-murid juga dikehendaki berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan 3 kesan merokok Nilai:

CATATAN ABM: Lembaran kerja

Keyakinan diri, bekerjasama dalam kumpulan,menghargai alam sekitar

BAHAGIAN/MASA

ISI PELAJARAN / AKTIVITI amalan yang buruk dalam kalangan remaja.

LANGKAH-LANGKAH PENGELOLAAN terhadap keluarga dan masyarakat. (Lampiran 4) 6. Guru bertindak sebagai fasilitator untuk memberi bantuan semasa diperlukan.

CATATAN

Penutup Keputusan/ Dapatan (4 minit)

Membentangkan hasil kerja murid-murid. Membuat ringkasan tentang pelajaran hari ini

1. Murid-murid diberi peluang untuk mempamerkan hasil kerja mereka. 2. Seorang wakil dari setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil kerja mereka.

ABM: -

Nilai:

3. Guru memberi penambahan berdasarkan hasil kerja murid- Keyakinan diri, murid. 4. Lembaran kerja diberi kepada murid-murid sebagai ujian pengukuhan. 5. Guru membuat kesimpulan untuk tajuk hari ini. bekerjasama dalam kumpulan,menghargai alam sekitar

6. Guru juga menasihati kepada murid-murid agar mereka


tidak akan mempunyai tabiat merokok semasa dewasa.

Lampiran 1

Lampiran 2

Pencemaran Udara

Pencemaran Persekitaran

Kesan Merokok Terhadap Persekitaran

Kebakaran

Badan Berbau

Lampiran 3

Lampiran 4

Keluarga

Masyarakat

Lembaran Kerja

Nama :__________________ Tahun:__________________

Hari : _____________________ Tarikh : ____________________