Pergerakan 11 Imbangan baring sambil mengangkat kaki dengan mengepit bola

Pergerakan 7 Pergerakan 6 Imbangan berdiri sambil medepakan tangan di sisi Berjalan sambil melantung bola Pergerakan 5 Imbangan satu tapak sokongan

Pergerakan 12 Melompat sambil mengepit bola di kaki Pergerakan 13 meringkuk dan meregang

Pergerakan 10 Berjalan sambil memusing bola mengeliling pinggan

Pergerakan 8 Grapevine

b

Pergerakan 4 Pergerakan 9 Imbangan baring sambil memegang bola ke atas Pergerakan 3 Skipping sambil memegang bola

TAMAT
Pergerakan 19 & 20 Imbangan sisi & Imbangan sebelah kaki

Pergerakan 14 c

Jalan bersilang

Pergerakan 15 Pergerakan 2 Imbangan perut Menjinjing sambil memegang bola atas kepala Pergerakan 1 Berjalan sambil melantun bola

Guling balak Pergerakan 18 a Membuat pusingan sambil mengeliling bola di pinggan.

Pergerakan 16 Lompat tinggi di atas papan

d

e Pergerakan 17 Imbangan bangau

MULA
16