Anda di halaman 1dari 3

UJIAN AKHIR TAHUN KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR TAHUN 1427/2006

MATERI KELAS : HADITS : SATU HARI JAM : KAMIS : PERTAMA


7 Syaban 1427 31 Agustus 2006

90 menit

A. JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN DI BAWAH INI DAN TULISLAH HADITSNYA! 1. Sebutkan tanda-tanda orang munafik! 2. Sebutkan lima perkara yang harus kita jaga sebelum datangnya lima perkara! 3. Perbuatan apakah yang apabila kita kerjakan akan membuat kita saling mencintai dan mengasihi? 4. Bagaimanakah adab atau tata cara memakai alas kaki? 5. Apakah balasan bagi orang yang datang kepada dukun dan bertanya tentang sesuatu? B. LENGKAPILAH HADITSHADITS DI BAWAH INI DAN TULISLAH ARTINYA!

.... .

..

C. JELASKANLAH HADITS DI BAWAH INI !

D. SEBUTKAN ARTI KATA-KATA DI BAWAH INI!

--Alhamdulillah--

UJIAN AKHIR TAHUN KMI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR TAHUN 1427/2006
LEMBAR JAWABAN MATERI : HADITS KELAS : SATU Pembuat Soal Ust. M. Saepudin

A. 1. Tanda tanda orang munafik ada tiga: a. Apabila berkata, maka ia berbohong. b. Apabila berjanji maka ia mengingkari. c. Apabila dipercaya ia berkhianat.

.
2. Lima perkara yang harus kita pelihara sebelum datangnya lima perkara adalah: a. Masa muda sebelum datang masa tua b. Masa sehat sebelum datang sakit. c. Masa kaya sebelum datang miskin. d. Masa senggang sebelum masa sibuk. e. Masa hidup sebelum datangnya kematian.

3. Menebar salam

4. Adab ataupun tata cara memakai alas kaki adalah kita memakai semuanya, atau melepaskannya semua semuanya.

.
5. Balasan bagi orang yang datang kepada dukun dan bertanya tentang sesuatu adalah tidak diterimanya solat selama 40 malam.

.
B.

Rasullah SAW bersabda Apabila aku melarangmu terhadap sesuatu maka tinggalkanlah, dan apabila aku memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah semampumu ( Diriwayatkan Al-Bukhari)

Rasullulah Saw bersabda Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang yang menyiksa (aniaya) di dunia. ( Diriwayatkan oleh Muslim)

Rasullullah Saw bersabda Janganlah seseorang mendirikan orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat itu. Tetapi lapangkanlah dan longgarkanlah (tempat duduk itu ) ( Diriwayatkan oleh Muslim).

C. 1. Hadits ini menerangkan bahwasanya ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. 2. Hadits ini menerangkan kepada kita bahwa kalau kita melihat kemungkaran kita harus merubahnya dengan tangan kita, kalau tidak bisa, dengan lisan kita dan kalau tidak bisa dengan hati kita dan itulah selemah lemahnya iman. D. 1. mencegah 2. kesusahan 3. lapangkanlah 4. masa tua 5. dukun (ahli nujum)

PEDOMAN PENILAIAN HADIST 1 A. NO 1 2 3 4 5 NILAI/SKOR 3+3 5+5 1+2 2+2 1+2 JUMLAH B. 1 2 3 2+3 2+3 2+3 JUMLAH C. 1 2 4 4 JUMLAH D. 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 JUMLAH MES 1 1 1 1 1 5 54 4 4 8 5 5 5 15 JUMLAH 6 10 3 4 3 26 NILAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RENTANGAN 1 7 13 19 25 31 37 43 49 6 12 18 24 30 36 42 48 54