Anda di halaman 1dari 25

TAKLIMAT KE ARAH KEPOLISAN BERTARAF DUNIA

PERUBAHAN PERANAN PDRM


1948 1960 (Era Pengganas Komunis)
PERTANIAN

1960 an 2009 (Era Pembangunan Negara)


PERINDUSTRIAN

2010 dan Seterusnya (Era Perkhidmatan kepada Masyarakat)


K-EKONOMI

TRADITIONAL POLICING Para - Military

CONVENTIONAL POLICING Enforcement

MODERN POLICING WORLD CLASS POLICING

Service Oriented

Modal Insan dan Pengurusan BakatWorld Class Policing


Program Pembangunan Kenaikan Pangkat secara istimewa (FAST TRACK) Mengenal pasti 5% daripada kakitangan yang berprestasi tinggi dalam Kontinjen Kuala Lumpur dan menawarkan peluang-peluang untuk pembangunan kerjaya yang lebih pantas Memastikan proses pemilihan yang ketat, yang disesuaikan dengan pembangunan profesional Mewujudkan Budaya Berprestasi Tinggi (HIGH PERFORMANCE CULTURE) Melaksanakan sistem faedah yang jelas bagi yang berprestasi dan akibat untuk yang tidak berprestasi Menempatkan semula ~ 300 pencapai prestasi cemerlang di seluruh 15 jawatan paling kritikal Menubuhkan Unit Kompetensi Profesional Membangun Organisasi yang sesuai untuk keperluan (FIT FOR PURPOSE) Membangunkan organisasi yang sesuai dan struktur pangkat untuk KL Melantik pegawai Awam sebagai pakar secara kontrak Sistem faedah yang menarik bakat terbaik ke KL (BENEFIT MANAGEMENT) Memperkenalkan Elaun Bandaraya untuk mencerminkan kos sara hidup yang lebih tinggi dan kompleks polis di KL Mengedarkan Kit KL dengan peralatan yang berkaitan, contohnya, lampu suluh, cota, vest patulan cahaya Meningkatkan perlindungan insurans untuk semua kakitangan Kuala Lumpur Memastikan persekitaran kerja yang kondusif bagi kakitangan

FAST TRACK

Model kompetensi melibatkan proses membuat competency matching antara job profile orang yang memegang jawatan samada bertepatan dengan the right man for the right job dengan menggunakan 21 Kompetensi generik yang mengariskan 21 kompetensi kepada 5 kelompok kompetensi :
1.

Self-Management

Achievement, Initiative, Self-Confidence, Flexibility, Organisational Commitment,Self Control , Concern for Order & Quality Expertise, Analytical Thinking, Conceptual Thinking
Customer Services Impact & Influence, Relationship Building, Organisational Awareness, Interpersonal Understanding , Result Orientation , Directiveness, Information Seeking Team Leadership, Teamwork & Cooperation, Developing Others, Integrity

2.
3. 4.

Problem Solving
Customer orientation Managing for Results

5.

Group Management

Pihak ICC Consultan hasil daripada beberapa siri Behavioral Event Interview (BEI) yang telah dijalankan telah menetapkan nisbah peratusan dalam kelompok kompetensi bagi pelbagai jawatan kanan PDRM ditunjuk seperti berikut:
Competency Cluster Profile showing weightage in %
SelfManagement IG/DIG Pengarah CPO OCPD ASP INSP 33 31 28 27 39 58 Problem Solving 15 19 18 19 19 17 Customer Orientation 9 7 9 9 10 6 Results Orientation 24 26 28 29 22 14 Group Management 19 17 17 16 10 5

Jadual di bawah menunjukkan job motive profile bagi superior performer pelbagai peringkat jawatan/ pangkat dalam PDRM yang dihasilkan oleh pihak perunding melalui soal selidik dan temuduga BEI dengan IG/DIG, Pengarah, OCPD, OCS dan beberapa pegawai berpangkat ASP dan INSP.

HIGH PERFORMING CULTURE

Transformasi PDRM
Utamakan penghasilan kerja Perkhidmatan yang Fix For Purpose Memperolehi jumlah dan kualiti tenaga manusia yang kompeten Membangunkan sumber manusia berkemahiran tinggi dan anjal PDRM sebagai majikan pilihan

Meningkatkan keselamatan dan ketenteraman awam Memelihara dan memupuk undang undang Pengurusan sumber manusia dinamik dan modal insan berkualiti

Pangkat / Jawatan Rancangan Keberhasilan Kebebasan untuk penyelesaian masalah Kebebasan untuk Bertindak

Struktur /Jawatan

Strategi

Budaya
Anggota Proses

Budaya Kerja Berprestasi Tinggi


Tatacara, Teknik (cara kerja berdasarkan kekompetenan) Pengukuran Pelbagai (KPIs) Kerja berpasukan & Empowerment Teknologi dan Infrastruktur

Pengetahuan Kemahiran Sikap

Kompetensi

Dipacu oleh Prestasi

Dinamik
Integriti Profesional Berilmu Kompeten

Prestasi Pelindung
Proaktif
Masyarakat

Organisasi Berilmu

Bertaraf Dunia

Mesra Rakyat

Pihak Berkepentingan

Agensi Sahabat

Peralatan Kompetensi Dasar Metodologi Infrastruktur Teknologi

K-POLIS

FIT FOR PURPOSE

PENSTRUKTURAN SEMULA ORGANISASI PDRM


COMMUNITY POLICING FEAR OF CRIME

PENCEGAHAN JENAYAH OMNIPRESENCE

KETUA POLIS BALAI

DSP

KUALITI PENYIASATAN

KEPUASAN PELANGGAN

KETUA PENCEGAHAN JENAYAH

INTELIGEN

KETUA SIASATAN BALAI

KETUA KEPOLISAN AM

ASP
PENCEGAHAN FIZIKAL

1
PENCEGAHAN NON FIZIKAL

INSP
JSJ

ASP
JSJ

1
PEJABAT PERTANYAAN

INSP

1
LOKAP

INSP
BIT/RONDA

INSP

1
COMMUNITY POLICING

SJN/SM
JSJN

SJN
JSJN

SI

SI

URUS TADBIR KEPOLISAN

PROWLER/SENTRI

SI SM SJN

1
BIT/RONDA AM

SI 1 1

SJN/SM
JSJK

SJN
TRAFIK

SJN
SM

1
1

SJN
AMRA

PENDIDIKAN PEN. JENAYAH(MASYARAKAT)

PENYAMPAIAN WARAN/SAMAN/SAPINA

SJN

BIT/RONDA PELANCONG PENDIDIKAN PEN. JENAYAH (IPTA/IPTS/SEKOLAH)

SJN/SM
WCK

SJN SJN
SDR/FR

1
BILIK MAKLUMAT

SJN
OPERATOR

1 2
PEMANDU

KEP/ORANG HILANG

RONDA AIR

SJN
1 SJN

1
1

N22
PENGAWASAN

1 1 1

SJN SJN SJN

SJN/SM
TRAFIK

SJN
MPV

PENDIDIKAN PEN. JENAYAH(ZON INDUSTRI)

SJN 1
PENTADBIRAN

1 1

SJN/SM SM
FRM

1 1

SJN/SM

SJN
FORENSIK

PENGAWAL/PENGIRING

FRM/ARREST TEAM

RESPONSE TIME
SJN

N27 1

STOR HARTA TIDAK DITUNTUT/EXIBIT

KPL
STOR EXIBIT

1 URUS TADBIR KEPOLISAN 1 1

SJN

ARREST TEAM

NOTA : BALAI POLIS A (DSP) 300 BALAI POLIS B (ASP) 250 BALAI POLIS C (ASP) 200
PKT DSP ASP INSP SI SM

PENGUMPULAN MAKLUMAT

N22 N22

STOR HARTA TIDAK DITUNTUT

SJN
SEKATAN J/RAYA

SJN

PENGUATKUASAAN TRAFIK

SM

SJN/SM

SJN

KPL

KONST

JUMLAH

JUMLAH

21

16

242

300

BENEFIT MANAGEMENT

Kenaikan Pangkat Mengikut Tempoh Masa Perkhidmatan (Time Based)

Belum Diluluskan

Kenaikan Pangkat Secara Khas Untuk Penyandang (KUP)


KUP Pangkat KUP Gaji Belum Diluluskan Digugurkan Belum Diluluskan

Kenaikan Pangkat Secara Posthumous / Medan / Luar Biasa Kenaikan Gred Gaji Secara Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert - SME) Kenaikan Pangkat Secara Istimewa (Fast Track)

* Diluluskan

Pekeliling Pelaksanaannya Masih Belum Dikeluarkan

* Diluluskan

* Diumumkan Oleh Y.A.B Perdana Menteri Pada 11 Mac 2013 Dalam Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII) Di PICC, Putrajaya

CADANGAN TEMPOH KENAIKAN PANGKAT 5 Tahun Selepas Disahkan *Pengesahan Jawatan 1-3 Tahun. Maka Kenaikan Pangkat ASP Secara Time Based antara 6 - 8 Tahun.

SYARAT UMUM / KHUSUS

PELAKSANAAN

ASAS-ASAS PERMOHONAN

SYARAT SYARAT UMUM Sokongan Peg Pemerintah; LNPT 3 tahun - mengikut wajaran & dgn jum markah 80% keatas; Disahkan dalam Perkhidmatan; Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; dan Tapisan Tatatertib / SPRM. SYARAT-SYARAT KHUSUS Lulus UUTP; dan Syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh Pasukan.

i. Tidak perlu melalui proses temuduga; ii. a. Ketua Jabatan mengenal pasti Pegawai yang layak; atau b. Calon boleh memohon

i. PDRM merupakan perkhidmatan close service ; ii. Kemajuan Kerjaya seiring dengan Skim Perkhidmatan awam yang lain; iii. Mengekalkan bakat dan memiliki profail kompetensi yang setara; iv. Menjadikan Kerjaya PDRM sebagai pilihan (Career of choice); dan dalam Kualiti

iii. Disokong oleh Jawatankuasa Kenaikan Pangkat peringkat Kontinjen; dan iv. Diperaku oleh Jawatankuasa Kenaikan Pangkat.

v. Motivasi berterusan meningkatkan Penyampaian Perkhidmatan.

Memberi Surat Pelantikan Kepada Ketua Bertaraf ASP;

Yang

Menyelesaikan Secara Pentadbiran Pertukaran Dalaman; dan Pengstrukturan Semula Organisasi PDRM Dalam Tempoh 6 Bulan.

DEFINISI POLIS CEMERLANG

CIRI-CIRI POLIS CEMERLANG


PERSONALITI PENGETAHUAN & KEMAHIRAN KUALITI & HASIL KERJA

SUMBANGAN KEPADA PDRM / MASY.

POTENSI

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

SYARAT UMUM / KHUSUS SYARAT SYARAT UMUM Sokongan Peg Pemerintah; LNPT Markah 90% ke atas (3 tahun); Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; Tapisan SPRM . SYARAT-SYARAT KHUSUS Berada dalam Jawatan tidak kurang 2 tahun; Dipangkat hakiki tidak kurang 3 tahun; Lulus ujian Personaliti dan mempunyai tahap kesihatan yang baik; Melepasi Penilaian Panel Penilai

PELAKSANAAN i. Tidak perlu temuduga; melalui proses

KUOTA KENAIKAN PANGKAT KUP Berdasarkan Kuota 20% perjawatan semasa PEGAWAI KANAN Pangkat ASP hingga CP berjumlah 896 perjawatan;dan

ASAS-ASAS PERMOHONAN i. Atas kepentingan perkhidmatan; ii. Kesinambungan kemahiran tugas; iii. Mengekalkan bakat;

ii. Calon boleh memohon; iii. Ketua Jabatan mengenal Pegawai yang layak; pasti

iv. Disokong oleh Jawatankuasa Kenaikan Pangkat peringkat Kontinjen; dan v. Diperaku layak oleh Panel Penilai di peringkat Kontinjen/Briged/Formasi dan diluluskan oleh Panel Bukit Aman ; dan vi. Bagi Pegawai Kanan diperakukan oleh SPP manakala PRP diperakukan oleh Panel Penilai yang dilantik oleh Ketua Perkhidmatan.

PEGAWAI RENDAH Pangkat SJN hingga SI berjumlah 3,072 perjawatan.

iv. Menjadikan Kerjaya PDRM sebagai pilihan (Career of choice); dan


v. Motivasi berterusan Penambahbaik Kualiti Penyampaian Perkhidmatan

Kpl Time Based Dan ASP Time Based Dikecualikan Diberi Kenaikan Pangkat Secara KUP

Bagi Pangkat SJN - SI Kriteria Utama Yang Akan Diguna Pakai Ialah Kepakaran Dan Kemahiran (SME) Dan Penugasan Bukan Teknikal Akan Menggunapakai Kaedah Kecemerlangan Tugas

Bagi Pegawai Kanan Berdasarkan SME / Perjawatan Kritikal / Kecemerlangan Tugas

Kaedah Pelaksanaan Berdasarkan Kecemerlangan Mengikut Kategori Gred / Pangkat Iaitu:

Diberikan Kepada Peg/Ang Terkorban Semasa Bertugas.

Yang

Kenaikan Pangkat Kekosongan Jawatan.

Tanpa

Untuk Dimasukkan Dalam Skim Perkhidmatan PDRM.


Diberikan Kepada Peg/Ang Yang Melaksanakan Tugas Yang Amat Cemerlang. Perjawatan Medan / Luar Biasa Menggunapakai Perjawatan KUP.

Diberikan Kepada Peg/Ang Yang Cemerlang Dan Mengharumkan Nama Negara Atau PDRM Dalam Bidang Inovasi Atau Sukan.

Inisiatif Di PDRM
Fast Track Development Programme
Pemantapan Pengurusan Kerjaya Assessment Centre Penyediaan Diskripsi Tugas & Spesifikasi Tugas (ICC Konsultan) Melatih Pegawai PDRM sebagai Assesor (TOT) Penubuhan Bahagian Dasar

Create a culture of high performance


Pengurusan Sumber Manusia Berteraskan Kompetensi Pembangunan Job Description (Jd) Dan Keperluan Kompetensi Untuk Setiap Perjawatan Strategik Dan Kritikal PDRM Penubuhan Bahagian Dasar

Develop fit-for-purpose organisation


Penstrukturan Semula Organisasi PDRM

Establish system of benefits that attracts best talent to KL


Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Dan Struktur Penggajian Kerajaan telah menyediakan Skim Perlindungan Insuran bagi anggota pasukan keselamatan.

21

STATUS PELAKSANAAN TRANSFORMASI PSM PDRM


Menubuhkan Jawatankuasa Pemandu /Pelaksana/Kerja Kompetensi PDRM Menyedia dan memperakukan Diskripsi Tugas KPN , T/KPN dan semua pengarah, Ketua Polis Negeri, Ketua Polis Daerah dan Ketua Polis Balai Semua Jabatan dikehendaki menyediakan Diskripsi Tugas bagi semua jawatan mengikut kaedah panduan daripada JD Pengarah di jabatan masing- masing Menyediakan Diskripsi tugas mengikut pangkat bagi tujuan Skim Perkhidmatan

50% 100%

Melatih 40 penilai Assessor yang mewakili semua jabatan


Memperakukan Penubuhan Bahagian Dasar Sumber Manusia ( IGPs Discourse 7 Sept 2012) Mengadakan Road Show memperkasakan PSM dan membentangkan Diskripsi tugas yang diperakukan untuk dilaksanakan Membangunkan Model Kompetensi PDRM dan menyediakan kamus Kompetensi Mengenalpasti Jawatan Standard , Strategik Kritikal PDRM dan membuat semakan semula Diskripsi Tugas semua Jabatan bagi membangunkan kamus perjawatan Dictionary of Occupational Title (DOT) Membangun model Penilaian Prestasi membuat pemantauan prestasi secara on-line Mengemaskini semua data-data Diskripsi tugas dan kompetensi ke dalam sistem HRMIS

100%
95% 90%

60% 40%
30%

Inisiatif Modal Insan dan Pengurusan Bakat


Keperluan Pelaksanaan
Program Pembangunan Kenaikan Pangkat secara istimewa (FAST TRACK) Mewujudkan Assessment Centre Penyediaan Diskripsi Tugas & Speksifikasi Tugas Search Committee Pengurusan Bakat Pasukan Penilai (Assesor) dari luar Melatih Pegawai PDRM sebagai Assesor (TOT)

Kos (RM)
RM 1,500,000.00 KEPERLUAN SEGERA 2012 -2013

Mewujudkan Budaya Berprestasi Tinggi (HIGH PERFORMANCE CULTIURE) Membangun Organisasi yang sesuai untuk keperluan (FIT FOR PURPOSE) Sistem faedah yang menarik bakat terbaik ke KL (BENEFIT MANAGEMENT
23

Dasar sistem faedah untuk pengiktirafan Program Pemantapan Etika dan Nilai Murni Sistem penilaian berasaskan kompetensi (Model Kompetensi PDRM) Penempatan semula 300 pencapai prestasi unggul Penubuhan Unit Kompetensi Profesional Kajian terperinci struktur pangkat dan organisasi yang dicadangkan Pengambilan pegawai awam sebagai pakar secara kontrak

RM 500,000.00 KEPERLUAN SEGERA (2012-2013)

RM 800.000.00

Menyediakan kertas kerja Elaun Bandar Menyediakan kertas kerja Skim Perlindungan Insuran Menentukan spesifikasi KL kit (TOOL KIT)
Jumlah Besar:

RM 170,000,000.00

RM 172,800,000.00

Terima Kasih

24

Inisiatif Modal Insan dan Pengurusan Bakat


Keperluan Pelaksanaan
Program Pembangunan Kenaikan Pangkat secara istimewa (FAST TRACK) Mewujudkan Assessment Centre Penyediaan Diskripsi Tugas & Spesifikasi Tugas Search Committee Pengurusan Bakat Pasukan Penilai (Assesor) dari luar Melatih Pegawai PDRM sebagai Assesor (TOT)

Pelaksanaan di PDRM
Assessment Centre Penyediaan Diskripsi Tugas & Speksifikasi Tugas (ICC Konsultan) Melatih Pegawai PDRM sebagai Assesor (TOT)

Mewujudkan Budaya Berprestasi Tinggi (HIGH PERFORMANCE CULTURE)

Dasar sistem faedah untuk pengiktirafan Program Pemantapan Etika dan Nilai Murni Sistem penilaian berasaskan kompetensi (Model Kompetensi PDRM) Penempatan semula 300 pencapai prestasi unggul Penubuhan Unit Kompetensi Profesional

Sistem penilaian berasaskan kompetensi (Model Kompetensi PDRM) Penubuhan Unit Kompetensi Profesional

Membangun Organisasi yang sesuai untuk keperluan (FIT FOR PURPOSE) Sistem faedah yang menarik bakat terbaik ke KL (BENEFIT MANAGEMENT)

Kajian terperinci struktur pangkat dan organisasi yang dicadangkan Pengambilan pegawai awam sebagai pakar secara kontrak Menyediakan kertas kerja Elaun Bandar Menyediakan kertas kerja Skim Perlindungan Insuran Menentukan spesifikasi KL kit (TOOL KIT)

Belum dilaksanakan

Kerajaan telah menyediakan Skim Perlindungan Insuran bagi anggota pasukan keselamatan.

Anda mungkin juga menyukai