Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM MEGAH 2 No 1 Persiaran Kuala Langat,40400 Shah Alam Selangor JADUAL PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

T]NGKATAN 5 2013
HARI

NAMA KERTAS

WAKTU

MASA
1 l/eiam 1 1/z iam

/TARIKH
KHAMIS
2218113

KELAS TERLIBAT
5 B&C

PENGGUBAL

CATATAN

Fizik Kertasl Fizik Kertas 3 Fizik Kertas 2


Bahasa Melavu Kertas 1 Bahasa Melavu Kertas 2 .l Bahasa lnqqeris Kertas Bahasa Inoqeris Kertas 2 Seiarah Kertas 1 Matematik Kertas 1 Matematik Kedas 2

7,35
9.00

11.10-1.40
8.30
1'1,10

- 8.50 - 10.30

Pn Salina

SELASA 27l8l1s
RAB,U 2818113

- 10.45 - 1.40

8"3s -'10.20 1'1.15 - 1.30

21/ziam 2 t/e iam 21/z iam 13/^iam


21/o ia;m 1 iam

Semua Semua Semua

Pn Pn Pn Pn

Faridah Rohani Messie

Janakv

KHAMIS

29l8l1s
JUMAAT
30/8i 13

7.40 -8.40

9.05 - 10.20 11.00 - 1.30

1l/ciam
21/z iam

En Nasran Pn Afifah Pn Chan

JAMUAN HARI RAYA 3 iam 21/ziam


1 1/+iam

ISNIN
219113

SELASA

3lel13

Seiarah Kertas 3 Seiarah Kertas 2 Bioloqi Kertas 1 Bioloqi Kertas 3 Sains Kertas 1 Biolooi Kertas 2 Sains Kertas 2 Pendidikan lslam Kertas
1

7.45 7.45

11.'t5- 1.45

10_45

Semua
5B 5D.G,H.M 5B 5D,G,H,M

En Nasran Pn Rosalind
Pn Rahimah AR

- 9.00 9,'t5 - 10.45 9_30 - 10.45


11.15-1.45
11.15-'1.45
8.20
't

11/ziam 11/oiam

21/ziam
21/z jam

Pn Rosalind
Pn Rosalind

RABU
419113

10.20

2lam
21/z jam
1

Semua

Pn Halidah
Pn SitiNorashikin

Pendidikan MoralKeftas
1

1.00

1.30 1.30

Pendidikan lslam Kertas


2 KHAMIS

11.50

jam 40
5B.C 5B.C 5D. G
5H

Pn Norsham PN Zainun
Pn Azlein

min

Slel13

JUMAAT
619113

Kimia Kertas 1 Kimia Kertas 3 Ekonomi Asas Kertas 1 ERT Kertas 1 Kimia Kertas 2 Ekonomi Asas Kertas 2 ERT Kertas 2 Matematik Tambahan Kertas 1 Pendidikan Seni Visual 2
Matematik Tambahan Kertas 2

7.35
9.00

9.00- 10. 15

- 8.50 - 10.30

11/riam
1 1/aiam

9.15 -.t0.15 11:00 - 1:30 11:30 - 1:30' 11:30 - 1:30


7'.40

1 1/oiam 1 iam

21/ziam

9:4O

2iam 2iam
jam

5B.C 5D.G 5H 5B,C,D 5D,H,M 5B,C,D 5D,H,M

Pn Pn Pn Pn

Hamimah Zainun Azlein Hamimah Pn Tan Pn. Sharifah Huda


Pn Tan

Murid Math.Tamb. rehat 9:40-l0:00

7:30

10:30

3 jam 2112 jam


'1

10:00-12:30
11:20
12'.20

Guru waKu ke 5 mengawas sehingga


1O,,25

Pendidikan Seni

Visual
SELASA
1019113

10:45

jam

Pn. Sharifah Huda Pn Bathma Pn Malah Pn Maslina Pn Malah Pn Bathma Pn Maslina Peperiksaan Bahasa Tamil dijalankan di PSS

PRINSIP KERTAS BAHASA KERTAS

AKAUN
2

8:15 - 10:45

21/z jam
21/+ jam
1
1/a

58,C,D
5H

TAMIL 2
1

8:30

Perdaoanoan Kertas BAHASATAMIL KERTAS 1


PRINSIP AKAUN

9:00 -"10:15 12:AO - 1:45 12:30


1

iam

13/a 11/+

jam jam

5D.G 5H 5B,C,D

KERTAS 1 Perdaoanoan Kertas 2

1:45

1:40-'l:40 5H dan 5M

5D,G 2iam DP seoerti biasa

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

^doot
Pn RosSlind Effendy S/U Peperiksaan Dalaman (Menengah Atas)

Penolong Kanan SMKAM 2

Pengetua SMKAM2