BAB 3 MEDIA PENGAJARAN

Oleh : LEW WEN CHOO

tv .KONSEP Media / medium :  saluran berkomunikasi  berasal drpd perkataan Latin : perantara  apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima . bahan bercetak . . gambar . komputer dll.  contoh : filem.

. minat dan perhatian murid seterusnya terjadi proses pembelajaran. perasaan.KONSEP Media Pengajaran: Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran.

• komputer • tv • bahan bercetak • gambar • dll perasaan perhatian Maklumat / Pesanan Penerima minat Penyampai fikiran PROSES PEMBELAJARAN .

jelas dan berkesan .Maklumat disampai dengan tepat. Media yang pelbagai jenis membawa kesan yang berbeza.< masa penerangan • Tingkat keyakinan diri Murid • Disiplin terkawal • Tingkat minat belajar • Bermotivasi • Terhibur • Belajar > • > yakin • Prestasi meningkat .  Kesan media yang pelbagai jenis dalam proses P & P : Guru • Memperjelaskan keterangan dengan mudah .

JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Terbahagi kepada 2 : A/ Media Cetak B/ Media Bukan Cetak .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.