BAB 3 MEDIA PENGAJARAN

Oleh : LEW WEN CHOO

 contoh : filem. . komputer dll. tv . bahan bercetak . gambar .KONSEP Media / medium :  saluran berkomunikasi  berasal drpd perkataan Latin : perantara  apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima .

. perasaan. minat dan perhatian murid seterusnya terjadi proses pembelajaran.KONSEP Media Pengajaran: Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran.

• komputer • tv • bahan bercetak • gambar • dll perasaan perhatian Maklumat / Pesanan Penerima minat Penyampai fikiran PROSES PEMBELAJARAN .

 Kesan media yang pelbagai jenis dalam proses P & P : Guru • Memperjelaskan keterangan dengan mudah .< masa penerangan • Tingkat keyakinan diri Murid • Disiplin terkawal • Tingkat minat belajar • Bermotivasi • Terhibur • Belajar > • > yakin • Prestasi meningkat .Maklumat disampai dengan tepat. jelas dan berkesan . Media yang pelbagai jenis membawa kesan yang berbeza.

JENIS DAN KLASIFIKASI MEDIA Terbahagi kepada 2 : A/ Media Cetak B/ Media Bukan Cetak .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful