Anda di halaman 1dari 35

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

u nit
Mengetahui dan memahami sistem-sistem nombor perpuluhan, perduaan, perlapanan dan perenambelasan serta menukar dari sistem ke sistem lain.

Menyatakan sistem nombor perpuluhan, Menyatakan sistem nombor perpuluhan, perlapanan, perduaan dan perenambelasan. perlapanan, perduaan dan perenambelasan. Menukarkan nombor perpuluhan ke nombor Menukarkan nombor perpuluhan ke nombor perlapanan dan sebaliknya. perlapanan dan sebaliknya. Menukarkan nombor perlapanan ke nombor Menukarkan nombor perlapanan ke nombor perduaan dan sebaliknya. perduaan dan sebaliknya. Menukarkan nombor perlapanan ke nombor Menukarkan nombor perlapanan ke nombor perduaan dan sebaliknya. 8421 perduaan dan sebaliknya.

5421 0000 0001 0010 0011 0100 1000 1001 1010 1011 1100

5311 0000 0001 0011 0100 0101 1000 1001 1011 1100 1101

4221 0000 0001 0010 0011 1000 0111 1100 1101 1110 1111

3321 0000 0001 0010 0011 0101 1010 1100 1101 1110 1111

2421 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111

0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001

Menukarkan nombor perenambelasan kepada Menukarkan nombor perenambelasan kepada nombor perduaan dan sebaliknya. nombor perduaan dan sebaliknya. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan Menyelesaikan masalah dengan menggunakan nombor pelengkap 2 bagi operasi tambah dan nombor pelengkap 2 bagi operasi tambah dan tolak. tolak. Menerangkan kod BCD 8421. Menerangkan kod BCD 8421. Menukarkan kod BCD 8421 kepada nombor Menukarkan kod BCD 8421 kepada nombor perduaan dan sebaliknya. perduaan dan sebaliknya. Menukar data atau maklumat kepada kod ASCII Menukar data atau maklumat kepada kod ASCII dengan menggunakan jadual kod ASCII. dengan menggunakan jadual kod ASCII.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.0 Pengenalan Sistem nombor perduaan atau binari adalah sangat penting untuk sistem berdigit. Walaubagaimanapun sistem nombor lain tidak kurang pentingnya. Sistem nombor perpuluhan adalah penting untuk mewakili kuantiti-kuantiti di luar sistem digit. Oleh itu terdapat keadaan di mana nombor perpuluhan perlu ditukarkan ke nombor perduaan. Contohnya apabila menekan nombor perpuluhan pada mesin kira atau komputer, litar di dalamnya akan menukarkan nombor perpuluhan ke nilai perduaan. Untuk berinteraksi dengan dunia luar, komputer dan semua sistem digit mesti menggunakan sistem nombor perpuluhan sebagai input yang kemudiannya ditukarkan ke nombor perduaan kerana sistem ini sahaja difahami oleh kebanyakan manusia. Sistem nombor lain yang tidak kurang pentingnya di dalam sistem berdigit ialah nombor perlapanan (oktal) dan nombor perenambelasan (Heksadesimal). Kedua-dua nombor ini boleh digunakan untuk mewakili nombor perduaan yang besar. Sistem nombor ini amat penting untuk memahami asas sistem mikropemproses.

Mulakanlah unit ini dengan tenang dan yakin anda boleh ! ! ! Selamat mencuba , semoga anda berjaya. ****************************

Sistem Nombor dan Sistem Kod


9.1 Sistem nombor perpuluhan atau desimal ( Decimal )

E1002 /

Nombor desimal adalah satu sistem nombor yang luas penggunaannya di dalam kehidupan seharian kita. Contohnya untuk mengira wang, kita mesti menggunakan sistem nombor desimal, oleh itu ketika pelajar mula diperkenalkan dengan sistem nombor, sistem inilah yang perlu dipelajari terlebih dahulu. Apabila menjumlahkan nombor desimal, sebarang hasil setiap digit pada tertib-n yang melebihi 9 perlu ditolak dengan 10. Kemudian kita perlu mengambil digit yang ditolak tadi sebagai pembawa bagi digit tertib n+1. Apabila menolak, sebarang nombor yang ditolak sepatutnya lebih kecil dari nombor yang ditolak, jika tidak kita perlu meminjam dari digit yang lebih besar. 9.2 Sistem nombor perduaan atau binari ( Binary ) Sistem nombor binari sangat penting dalam komputer berdigit. Sistem nombor ini mempunyai dua digit asas iaitu 0 dan 1 sahaja. Nombor ini ditanda dengan 2 sebagai pembawah pada hujung LSB nombor tersebut.

Contoh 9.2a 1 1 0 1 12 = 24 + 23 + 0 + 21 + 20 = 16 + 8 + 2 + 1 = 2710 Contoh 9.2b 1 1 0 1 . 1 12 = 23 + 22 + 0 + 20 + 2-1 + 2-2 = 8 + 4 + 1 + 0.5 + 0.25 = 13.7510

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Apabila mencampur nombor binari, pastikan nombor ini tidak boleh melebihi 1. Sebarang hasil jumlah perlu ditolak dengan 2 jika melebihi 1 dan bakinya itu adalah hasil yang sebenarnya sementara 2 yang telah ditolak tadi jangan pula diabaikan sebaliknya diambil sebagai pembawa untuk pemberat yang lebih besar berikutnya. Contoh 9.2c 1 0 1 0 + 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Apabila menolak nombor binari, sebarang nombor yang kurang daripada nombor yang hendak ditolak perlu dipinjam dari digit pada tertib yang lebih besar. Perhatikan contoh di bawah : Contoh 9.2d 1 0 1 0 - 0 1 1 1 0 0 1 1

Janganlah bengang !!! Ini baru permulaan. Berbincanglah dengan pensyarah anda o.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.2.1 Penukaran perduaan kepada perpuluhan Nombor perduaan boleh ditukarkan kepada nilai perpuluhan dengan menjumlahkan semua nilai pada kedudukan dalam nombor perduaan yang mengandungi angka 1. Contoh 9.2.1(a) 1 0 1 1 0 1 0 12 = 27 + 25 + 24 + 22 + 20 = 18110 Contoh 9.2.1(b) 1 0 1 . 12 = ( 1 x 22 ) + ( 0 x 21 ) + ( 1 x 20 ) + ( 1 x 2-1 ) = 5.5 10 9.2.2 Penukaran perpuluhan ke perduaan Bagi operasi penukaran perpuluhan ke perduaan pula, semua digit yang berada disebelah kiri titik perpuluhan perlu dibahagi dengan 2 sehingga bakinya sifar. Untuk digit di kanan titik perpuluhan pula perlu didarab dengan 2 sehingga nombor bulat dihasilkan. Bagi kebanyakan aplikasi nombor bulat tidak boleh dicapai, oleh itu kita cuma perlu mendarab sehingga beberapa titik perpuluhan.

Fahamkan contoh contoh seterusnya ! ! !

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.2.2(a) 2 5 = 12 + baki 1 2 1 2 = 6 + baki 0 2 6 2 3 2 1 2 = 0 + baki 1


MSB LSB

= 3

+ baki 0

= 1 + baki 1

2510 = 1 1 0 0 1 2

Contoh 9.2.2(b) 37 2 18 2 9 2 4 2 2 2 1 2 = 18.5 = 9.0 = 4.5 = 2.0 = 1.0 = 0.5 baki 1 ( LSB ) baki 0 baki 1 baki 0 baki 0 baki 1 ( MSB )

3710 = 1 0 0 1 0 1 2

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.3

Sistem nombor perlapanan / oktal ( Octal ) Sistem nombor oktal sangat penting dalam komputer berdigit. Sistem nombor ini mempunyai lapan digit asas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Nombor ini ditanda dengan angka 8 sebagai pembawah pada hujung LSB nombor tersebut. Contoh 9.3a 1 2 3 48 = (1 x 83 ) + ( 2 x 82 ) + ( 3 x 81 ) + ( 4 x 80 ) = 66810 Apabila mencampur nombor oktal, pastikan nombor ini tidak boleh

melebihi 7. Sebarang hasil jumlah perlu ditolak dengan 8 jika melebihi 7 dan bakinya itu adalah hasil yang sebenarnya sementara 8 yang telah ditolak tadi jangan diabaikan sebaliknya diambil sebagai pembawa untuk pemberat yang berikutnya. Contoh 9.3b 5 6 48 + 7 7 78 1 5 6 38 Apabila menolak nombor oktal, sebarang nombor yang kurang daripada nombor yang hendak ditolak perlu dipinjam dari digit tertib yang lebih besar.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.3c 6 2 - 2 6 3 3 18 78 2
8

9.3.1 Penukaran perlapanan ke perpuluhan dan sebaliknya. Untuk menukarkan nombor perlapanan ke nombor

perpuluhan, semua digit didarabkan dengan tertib kuasa-n tersebut. Operasi menukarkan nombor perpuluhan ke nombor oktal, semua digit yang berada di sebelah kiri titik perpuluhan perlu dibahagi dengan 8 sehingga bakinya sifar. Semua baki adalah jawapan anda. Bagi digit di kanan titik perpuluhan pula perlu didarab dengan 8 sehingga nombor bulat dihasilkan. Bagi kebanyakan aplikasi, nombor bulat tidak boelh dicapai, oleh itu kita cuma perlu mendarab sehingga beberapa titik perpuluhan. Contoh 9.3.1(a) 372 8 = ( 3 X 82 ) + ( 7 X 81 ) + ( 2 X 80 ) = 2 5 0 10 24.6 8 = ( 2 X 81 ) + ( 4 X 80 ) + ( 6 X 8-1 ) = 20.75 10

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.3.2(a) 2 6 6 = 33 8 33 8 4 8 26610 = 4 1 2 8 Contoh 9.3.2(b) 156.78 10 156 = 8 19 = 8 2 8 0.78 x 8 = 6.24 0.24 x 8 = 1.92 0.92 x 8 = 7.36 0.36 x 8 = 2.88 156.78 10 = 234 . 61728 = 0 baki 2 ( MSB ) 2 baki 3 19 baki 4 ( LSB ) = 0 baki 4 ( MSB ) = 4 baki 1 baki 2 ( LSB )

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.3.2 Penukaran perlapanan ke perduaan dan sebaliknya. Penukaran daripada perlapanan ke perduaan dilakukan dengan menukar setiap digit perlapanan kepada nilai 3 bit perduaannya. Kelapan-lapan digit mungkin ditukarkan seperti dalam Jadual 9-1.
Jadual 9-1

Digit Pelapanan

Persamaan Binari 000 001 010 011 100 101 110 111 Contoh 9.3.2(a) 4 7 28 = 100 4 5 4 3 18 = 101 5 111 7 100 4 010 2 011 3 001 1

Bagi operasi penukaran perduaan ke perlapanan, bit-bit dari Pada nombor perduaan dikumpulkan kepada kumpulan 3 bit bermula 9-1). Contoh 9.3.2(b) 1 0 0 1 1 1 0 1 02 = 1 0 0 1 1 1 0 1 0 4 7 28 daripada LSB. Kemudian setiap kumpulan ditukarkan kepada nilai perlapanan masing-masing (Jadual

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT SEMUA SOALAN DI BAWAH . SEMAKLAH JAWAPAN ANDA DI HALAMAN BERIKUT . SELAMAT MENCUBA ! ! ! 9a-1 Tukarkan 6 1 48 ke nilai perpuluhan. 9a-2. Tukarkan 8 310 ke nilai perlapanan. 9a-3. Tukarkan 2 4.68 ke nilai perpuluhan. 9a-4. Tukarkan 2 5 010 ke nilai perlapanan. 9a-5. Tukarkan nombor perduaan berikut ke nilai perpuluhan : (a) 0 0 1 1 0 0 2 (b) 0 0 0 0 1 12 (c) 0 1 1 1 0 0 2 (d) 1 1 1 1 0 0 2 (e) 1 1 1 0 0 . 0 1 1 2 9a-6 Tukarkan nombor perpuluhan berikut ke nilai perduaan : (a) 6 4 (b) 5 0 0 (c) 3 4 . 7 5 (d) 2 5 . 2 5 (e) 27. 1 8 7 5
Tahniah ! kerana anda berjaya menjawap kesemua soalan

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

SUDAH MENCUBA ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DENGAN JAWAPAN PADA HALAMAN DI BAWAH : 9a-1. 9a-2. 9a-3. 9a-4. 9a-5. 3 9 6 10 1 2 38 2 0 . 7 510 3 7 28 (a) 1 210 (b) 310 (c) 2 810 (d) 6 010 9a-6. (a) 1 0 0 0 0 0 02 (b) 1 1 1 1 1 0 1 0 02 (c) 1 0 0 0 1 0 . 1 12 (d) 1 1 0 0 1 . 0 12 (e) 1 1 0 1 1 . 0 0 1 12

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.4

Sistem nombor perenambelasan / heksadesimal. Sistem nombor heksadesimal sangat penting dalam komputer berdigit. Sistem nombor ini mempunyai 16 digit asas iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E dan F. Nombor ini ditanda dengan 16 sebagai pembawah pada hujung LSB nombor tersebut. Contoh 9.4a A B C D16 = (10 x 163 ) + ( 11 x 162 ) + (12 x 161 ) + ( 13 x 160 ) = 4 3 9 8 110 Apabila mencampur nombor heksadesimal, pastikan nombor itu tidak 15. Sebarang hasiljumlah perlu ditolak dengan 16 jika melebihi 15 dan bakinya itu adalah hasil yang sebenarnya. Nombor 16 yang telah ditolak tadi jangan diabaikan tetapi sebaliknya diambil sebagai pembawa untuk pemberat yang lebih besar berikutnya. Contoh 9.4b A B C + 7 7 7 1 2 3 3

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Apabila menolak nombor heksadesimal, sebarang nombor yang kurang daripada nombor yang hendak ditolak perlu dipinjam dari digit pada tertib yang lebih besar. Contoh 9.4c 6 2 116 2 3 6 716 B A16

9.4.1 Penukaran perenambelasan ke perduaan dan sebaliknya. Seperti sistem nombor oktal, sistem nombor heksadesimal

digunakan sebagai kaedah ringkas bagi mewakili nombor perduaan. Agak mudah untuk menukarkan nombor heks ke perduaan. Setiap digit heks ditukarkan perduaan 4 bit yang senilai dengannya. Penukaran perduaan ke heksadesimal adalah songsangan daripada proses di atas. Nombor perduaan dikumpulkan kepada kumpulan-kumpulan 4 bit dan setiap kumpulan ditukarkan dengannya. Contoh 9.4.1(a) 9 F 216 = 10 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 9 F 2 kepada digit perenambelasan yang senilai

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.4.2 (b) A B F . 216 = 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 . 0 0 1 0 2 A B F 2

1011101001102 = 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 B = B A 616 A 6

11011101011.11 = 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 . 1 1 0 0 = D E B . C

9.4.2 Penukaran perenambelasan ke perpuluhan dan sebaliknya. Untuk menukarkan nombor heksadesimal ke nilai perpuluhan, semua digit didarabkan dengan tertib kuasa-n digit tersebut. Bagi operasi menukarkan nombor perpuluhan ke nombor heksadesimal, semua digit yang berada di sebelah kiri titik perpuluhan perlu dibahagi dengan 16 sehingga bakinya sifar. Bagi digit di kanan titik perpuluhan pula perlu didarab dengan 16 sehingga nombor bulat dihasilkan. Namun begitu bagi kebanyakan aplikasi, nombor bulat tidak boleh dicapai. Oleh itu kita cuma perlu mendarab sehingga beberapa titik perpuluhan.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.4.2(a) 3 5 616 = ( 3 x 162 ) + ( 5 x 161 ) + ( 6 x 160 ) = 8 5 410 3 4 5 .216 = ( 3 x 162 ) + ( 4 x 161 ) + ( 5 x 160 ) + ( 2 x 16-1 ) = 8 3 7 . 1 2 510 Contoh 9.4.2(b) Tukarkan 4 2 3 10 kepada nilai heksadesimal. 423 16 26 16 1 16 = 0 baki 1( MSB ) = 1 baki 10 = 26 baki 7 ( LSB )

4 2 310 = 1 A 7 16

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.4.2 (c) Tukarkan 312.7810 kepada nilai heksadesimal. 312 16 19 16 1 16 0.78 x 16 = 12.48 0.48 x 16 = 7.68 0.68 x 16 = 10.88 0.88 x 16 = 14.08 156.7810 = 1 3 8 . C7AE = 0 baki 1 ( MSB ) = 1 baki 3 = 19 baki 8 ( LSB )

Jangan terus ke input seterusnya , jika anda masih kurang faham ! ! ! ...

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.5

Sistem Nombor Bertanda Nombor bertanda terdiri daripada nombor pelengkap-1 dan nombor pelengkap-2. Bagi semua nombor binari yang positif, nombor pelengkap-1 adalah sama dengan nombor binari. Untuk nombor binari yang negatif, nombor pelengkap 1 adalah songsangan daripada nombor binari tersebut. Contoh 9.5a + 15 = + 0 0 0 0 1 1 1 12 ( pelengkap-1 yang positif ) - 12 = - 0 0 0 0 1 1 0 02 = 1 1 1 1 0 0 1 1 ( songsangan nombor binari )

Bagi semua nombor binari yang positif, nombor pelengkap 2 adalah sama dengan nombor binari. Untuk nombor binari yang negatif, nombor pelengkap 2 adalah songsangan dari nombor binari dan dicampur 1. Contoh 9.5b + 15 = + 0 0 0 0 1 1 1 12 ( nombor pelengkap 2 yang positif ) - 12 = - 0 0 0 0 1 1 0 02 = 1 1111 0100 ( nombor pelengkap 2 ve )

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Aritmetik pelengkap-2 Kes 1 : Kedua-dua nombor adalah positif . Contoh 9.5c + 1210 + ( 1410 ) + 12 = + 0 0 0 0 1 1 0 02 + 14 = + 0 0 0 0 1 1 1 02 0 0 0 0 1 1 0 0 P2 0 0 0 0 1 1 1 0 P2 0 0 0 1 1 0 1 0 P2

Kes 2 : Nombor positif lebih besar dari nombor negatif. Contoh 9.5d -1210 + ( 1410 ) -12 = - 0 0 0 0 1 1 0 02 +14 = + 0 0 0 0 1 1 1 02 1 1 1 1 0 1 0 0 P2 0 0 0 0 1 1 1 0P2 1 0 0 0 0 0 1 0P2

Sebarang pembawa yang terhasil iaitu bit yang ke 9 perlu diabaikan.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Kes 3 : Nombor negatif positif lebih besar dari nombor positif. Contoh 9.5e +1210 + ( -1410 ) +12 = + 0 0 0 0 1 1 0 02 - 14 = - 0 0 0 0 1 1 1 02 0 0 0 0 1 1 0 0 P2 1 1 1 1 0 0 1 0 P2 + 1 1 1 1 1 1 1 0 P2

Kes 4 : Kedua dua nombor adalah negatif. Contoh 9.5f -1210 + ( -1410 ) - 12 = - 0 0 0 0 1 1 0 02 - 14 = - 0 0 0 0 1 1 1 02 1 1 1 1 0 1 0 0P2 1 + 1 1 1 0 0 1 0P2 1 1 1 1 0 0 1 1 0P2

Contoh9.5g -1110 - ( - 1910 ) -11 = - 0 0 0 0 1 0 1 12 -19 = - 0 0 0 1 0 0 1 12 1 1 1 1 0 1 0 1P2 - 1 1 1 0 1 1 0 1P2 0 0 0 0 1 0 0 0P2

Abaikan bit yang ke 9.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT AKTIVITI DI BAWAH . SEMAKLAH JAWAPAN ANDA DI HALAMAN BERIKUT. SELAMAT MENCUBA ! ! !

9b-1 Tukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perpuluhan : a) 001100 d) 111111 b) 000011 e) 11100.011 c) 011100 f) 110011.10011

9b-2 Tukarkan nombor perenambelasan berikut ke nombor perpuluhan : a) D52 d) F.4 b) ABCD e) 888.8 c) 67E f) EBA.C

9b-3 Tukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perenambelasan : a) 1001.1111 b) 10000.1 c) 110101.011001

9b-4 Tukarkan nombor perpuluhan bertanda berikut kepada nombor pelengkap-2. a) +13 b) +110 c) 25

9b-5 Tukarkan nombor pelengkap-2 berikut kepada nombor perpuluhan bertanda . a) 0111 0000 b) 0001 1111 c) 1101 1001

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

SUDAH MENCUBA ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DENGAN JAWAPAN PADA HALAMAN DI BAWAH : 9b-1 a) 12 d) 63 a) 3410 d) 15.52 a) 9.F b) 3 e) 28.375 b) 43981 e) 2184.5 b) 10.8 c) 28 f) 51.59375 c) 1662 f) 3770.75 c) 35.64

9b-2

9b-3 9b-4 9b-5

a) 0000 1101 b) 0110 1110 c) 1110 0111 a) + 12 b) +31 c) 39

Oleh kerana anda berjaya menjawap kesemua soalan dengan yakin. Marilah kita teruskan ke input selanjutnya ! ! !

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.6 Kod Perpuluhan Terkod Perduaan ( BCD Binary Coded Decimal ) Jika setiap digit bagi nombor perpuluhan diwakili oleh nilai perduaannya ini akan menghasilkan satu kod yang dikenali sebagai kod perpuluhan terkod perduaan ( diringkaskan sebagai BCD ). Oleh kerana digit perpuluhan mempunyai angka terbesar iaitu 9, 4 bit diperlukan untuk mengkodkan setiap digit. Terdapat berbagai jenis kod BCD, contohnya kod 7421, 6311, 5421 , 5311, 5211, 4221, 3321, 2421 dan 8421. Walaubagaimanapun kod yang paling popular digunakan ialah kod 8421. Sila rujuk Jadual 9-2 yang menunjukkan beberapa contoh kod BCD.
Jadual 9-2 Kod-kod BCD 4 bit

Desimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5421 0000 0001 0010 0011 0100 1000 1001 1010 1011 1100

5311 0000 0001 0011 0100 0101 1000 1001 1011 1100 1101

4221 0000 0001 0010 0011 1000 0111 1100 1101 1110 1111

3321 0000 0001 0010 0011 0101 1010 1100 1101 1110 1111

2421 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111

8421 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001

7421 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 1000 1001 1010

9.6.1 Menukarkan kod BCD 8421 ke perduaan dan sebaliknya.

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Adalah mustahak untuk mengetahui bahawa kod BCD bukanlah satu sistem nombor perduaan. Ia sebenarnya adalah satu sistem perpuluhan dengan setiap terkod dengan nilai perduaan. Untuk menjelaskannya, marilah kita lihat beberapa contoh kod BCD. Contoh 9.6.1(a) 1 3 7 10 = 10001001 2 ( perduaan )

1 3 7 10 = 0001 0011 0111 ( BCD )

Contoh 9.6.1(b) Tukarkan 0111 0101 1000BCD ke nombor desimal. Penyelesaian 0111 0101 1000 7 111 5 8

0101 1000BCD = 75810

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

Contoh 9.6.1(c) Tukarkan 0110 0100 1011BCD ke nombor desimal. Penyelesaian 0110 0100 1011 6 4 *

* Tidak boleh ditukar kerana nilai 1101 tidak sah dalam kod BCD.

Bagaimana ? Adakan anda memahami semua input yang disampaikan ?

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

9.7

Kod angka - abjad Selain data angka, komputer mesti berupaya mengelolakan maklumat bukan angka. Dengan erti kata lain, komputer harus mengenali kod yang mewakili huruf abjad, tanda seruan serta aksara yang khas dan nombor. Kod ini dikenali sebagai kod angka-abjad . Salah satu kod angka-abjad yang akan kita bincangkan ialah kod ASCII. Kod Piawai Amerika untuk Pertukaran Maklumat ( ASCII ) adalah kod angka-abjad yang paling kerap digunakan pada kebanyakan mikrokomputer, minikomputer dan dalam banyak komputer jenis

kerangka utama. Kod ASCII adalah kod 7 bit, jadi ia mempunyai 2 7 = 128 kemungkinan kumpulan kod. Jadual 9-3 menunjukkan sebahagian senarai kod ASCII.

Sekiranyaanda andamasih masihkurang kurangjelas jelastentang tentang Sekiranya apayang yangdibincangkan, dibincangkan,jangan jangan segansegan-segan segan apa untuk berjumpa dengan pensyarah anda untuk untuk berjumpa dengan pensyarah anda untuk penjelasan. penjelasan.

Jadual 9-3 Kod ASCII


MSB LSB

Binary Hex

000 0 Nul

001 1 Del

010 2

011 3

100 4

101 5

110 6

111 7

Binary

0000

sp

Sistem Nombor dan Sistem Kod


0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Soh Stx Etx Eot End Ack Bel Bs HT LF VT FF CR SO SI Dc1 Dc2 Dc3 Dc4 Nak Syn Etb Can Em Sub Esc FS GS RS US

E1002 /
1
# $ % & 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o q r s t u v w x y z

( ) . + , . /

: ; < = > ?

Terdapat banyak lagi kod-kod angkaabjad yang lain. Cuba anda cari kod angka abjad yang lain dan bezakannya dengan kod ASCII !!!

Contoh 9.7 (a) Berikut adalah utusan yang dikodkan dalam kod ASCII. Apakah maksud utusan ini ? a) 54 4F 4C 4F 45 47 b) 48 45 4C 4C 4F c) 41 50 41 4B 48 41 42 41 52 Penyelasaian a) T O L O N G

Sistem Nombor dan Sistem Kod


b) H E L L O c) A P A K H A B A R ( Rujuk Jadual 9-3 Kod ASCII )

E1002 /

Contoh 9.7 (b) Seorang pengendali menaip dalam aturcara BASIC pada papan kekunci mikokomputer tertentu. Tentukan kod yang akan dimasukkan ke dalam ingatan bila pengendali menaip ayat BASIC berikut : GO TO 25 Penyelesaian 47 4F 20 54 4F 20 32 35

UJIKAN KEFAHAMAN ANDA DENGAN MEMBUAT SEMUA SOALAN DI BAWAH . SEMAKLAH JAWAPAN ANDA DI HALAMAN BERIKUT. SELAMAT MENCUBA ! ! ! 9c-1 Tukarkan nombor BCD berikut kepada nombor perpuluhan :

a) 1010 b) 0001 0111

Sistem Nombor dan Sistem Kod


c) 1000 0110 d) 0101 0100 0011 e) 0011 0010. 1001 0100 9c-2 Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada nombor BCD : a) 6 b) 13 c) 99.9 d) 872.8 e) 145.6

E1002 /

9c-3 Kesalahan semasa penghantaran data di dalam sistem digital boleh dikesan dengan menggunakan bit .. . 9c-4 Kod binari yang menunjukkan nombor dan aksara dikenali dengan kod 9c-5 Tukarkan nombor perpuluhan berikut kepada nombor BCD : a) 10 b) 342 c) 679.8 d) 500.6

SUDAH MENCUBA ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DENGAN JAWPAN PADA HALAMAN DI BAWAH. 9c-1 a) Tidak sah

Sistem Nombor dan Sistem Kod


b) 17 c) 86 d) 543 e) 32.94 9c-2 a) 0110 b) 0001 0011 c) 1001 1001 . 1001 d) 1000 0111 0010 . 1000 e) 0001 0100 0101. 0110 9c-3 Bit pariti 9c-4 Kod ASCII 9c-5 a) 0001 0000 b) 0011 0100 0010 c) 0110 0111 1001 . 1000 d) 0101 0000 0000 . 0110

E1002 /

PENILAIAN PENILAIANKENDIRI KENDIRI

TAHNIAH ! ANDA TELAH MENGHAMPIRI KEJAYAAN. SILA CUBA SEMUA SOALAN DI BAWAH DAN SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUT. SELAMAT MENCUBA SEMOGA ANDA BERJAYA ! SOALAN 1 a) Apakah yang dimaksudkan dengan kod ASCII ?

Sistem Nombor dan Sistem Kod


b) Merujuk kepada jadual kod ASCII , dapatkan nombor perenambelasan untuk perkataan berikut :i) ii) iii) E1002 SIS DIGIT LOT 654 XY=Z

E1002 /

c) Berikut adalah utusan yang dikodkan dalam kod ASCII. Apakah maksud utusan ini ? 100 1000 100 0101 100 1100 101 0000

SOALAN 2 a) Tukarkan nombor desimal berikut ke nombor BCD i) ii) iii) 35 98 170

b) Tukarkan kod BCD berikut ke nombor desimal. i) ii) 1000 0110 0011 0101 0001

c) Campurkan nombor-nombor BCD berikut : i) ii) iii) iv) SOALAN 3 a) Apakah maksud istilah-istilah berikut : i) ii) Kod angka- abjad Bit tanda 0011 + 0100 0010 0011 + 0001 0101 1000 0110 + 0001 0011 0100 0101 0000 + 0100 0001 0111

Sistem Nombor dan Sistem Kod


iii) Digit

E1002 /

b) Campurkan nombor bertanda berikut : 0100 0100 + 0000 1011 + 0000 1110 + 0001 0010 c) Selesaikan masalah penolakan nombor bertanda berikut : 0000 1000 - 0000 0011 1000 1000 - 1110 0010

SOALAN 4 a) Tukarkan nombor perenambelasan ke nombor desimal. i) ii) E 516 B 2 F 816

b) Selesaikan masalah berikut : i) ii) iii) iv) D F16 + A C16 8 416 - 2 A16 C 316 - 0 B16 0100 0101 0000 BCD + 0100 0001 0111 BCD

MAKLUMBALAS MAKLUMBALAS PENILAIAN PENILAIANKENDIRI KENDIRI

SUDAH MENJAWAP KESEMUA SOALAN ? BANDINGKAN JAWAPAN ANDA DENGAN HALAMAN DI BAWAH . PENILAIAN KENDIRI

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

SOALAN 1 a) Kod ASCII ialah kod piawai Amerika untuk pertukaran maklumat. Ia adalah kod angka abjad yang terdiri daripada nombor , huruf dan tanda-tanda bacaan. Kod ini paling kerap digunakan pada kebanyakan sistem komputer. b) I) 45 1002 20 53 49 53 20 44 49 47 49 54 ii) 4C 4F 54 20 36 35 34 iii) 58 20 59 3D 5A c) 100 10002 = 4816 = H 100 01012 = 4516 = E 100 11002 = 4C16 = L 101 00002 = 5016 = P

SOALAN 2 a) (i) 3 5 (ii) 9 8 (iii) 1 7 0

0011 0101 b) (i) 1000 8 c) (i) 0011 0110 6 3

1001 1000 (ii) 0011 3 (ii) 0010 0101 5 0011

0001 0111 0000 0001 1 23

Sistem Nombor dan Sistem Kod


+ 0100 +4 0111 7 86 99 +0001 0011 0101 + 15 1000 38 450 + 417 867

E1002 /

(iii) 1000 0110 1001 1001

(iv) 0100 0101 0000 +0100 0001 0111 1000 0110 0111

+0001 0011 + 13

PASTIKAN BIT KE 4 TIDAK MELEBIHI 9 ATAU NILAI BDC TIDAH SAH. SOALAN 3 a) (i) Kod angka abjad ialah kod yang terdiri daripada nombor, huruf dan tandatanda bacaan. (ii) Bit tanda ialah bit yang paling kiri sekali bagi nombor binary yang menentukan nombor tersebut positif (logik 0) atau negatif (logik 1). (iii) Digit ialah simbol yang digunakan untuk menyatakan kuantiti.

b) 0000

0100

68 +27 95 +14 109 + 18 127

+0000 1011 0100 1111 +0000 1110 0110 +0001 0111 1101 0010 1111

c) 8 - 3 = 8 + ( -3 ) = 5 0000 1000 +1111 1101 1 0000 0101 (8) (-3 ) P`2 (+5 ) Abaikan bit ke 9

Sistem Nombor dan Sistem Kod

E1002 /

-120 - (-30 ) = -120 + 30 = -90 1000 1000 (-120) P`2 +0001 1110 ( 30 ) 1010 0110 ( -90 )

SOALAN 4 a) (i) E 5 16 = ( E x 16 ) + ( 5 x 1 ) = 2 2 910 (ii) B 2 F 8 16 = ( B x 4096 ) + ( 2 X 256 ) + ( F x 16 ) + ( 8 x 1 ) = 4581610 b) (i) D F + A C = 1 8 B16 (ii) 2 A = 0010 10102 = 1101 01102 P`2 = D 616 8 4 + D 6 = 1 5 A16 ( Abaikan 1 ) (iii) 0 B = 0000 10112 = 1111 01012 P`2 = F 516 C 3 + F 5 = 1B 816 ( Abaikan 1 ) (iv) 1000 0110 0111 BCD