Anda di halaman 1dari 6

Kemahiran menerang digunakan untuk menyampaikan maklumat, konsep atau isi kandungan pelajaran kepada pelajar, biasanya dalam

peringkat perkembangan. Semasa menggunakan kemahiran menerang, guru memberi penerangan kepada pelajar tentang sesuatu isi pelajaran dengan menggunakan contoh, ilustrasi atau sumber pelajaran .

Misalnya :
2.1.1 Guru menerangkan sifat kata dengan menggunakan beberapa contoh ayat yang mengandungi sifat kata.

2.1.2 Guru menerangkan sambil mendemonstrasikan cara melukis bentuk- bentuk geometri.

2.1.3. Guru menerangkan riwayat hidup seekor katak dengan


menggunakan ilustrasi denagn gambar- gambar.

2.1.4. Guru menerangkan dan menghuraikan isi pelajaran denagn merujukkan buku teks.

Dalam peringkat perancangan ini, guru juga boleh menggunakan kapur tulis untuk menulis isi penting pada papan tulis supaya pelajar boeh memahami dan merekodkannya dalam buku nota mereka.

PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENERANGKAN

Rancang aktiviti pengajaran dengan memilih cara dan bentuk penerangan yang sesuai.

Contoh-contoh, ilustrasi atau sumber pengejaran hendaklah ditentukan dan disediakan terlebih dahulu.

Aktiviti menerangkan tidak terlalu lama kerana akan menimbulkan kebosanan


kepada murid-murid.

Jika penerangan memakan masa yang lama, gunakan kemahiran variasi rangsangan untuk mengekalkan minat dan perhatian murid.

Perkataan dan istilah yang digunakan dalam penerangan hendaklah berdasarkan pengetahuan murid supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.

Alat bantu mengajar digunakan semasa menerangkan hendaklah sesuai serta

digunakan dengan teknik yang berkesan.

Selepas aktiviti menerangkan, galakan murid bertanya perkara-perkara yang mereka tidak faham.

KESAN KEMAHIRAN MENERANGKAN KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid-murid dapat memehami konsep atau isi pelajaran dengan cepat, mudah dan tepat.

Murid dapat memahami sesuatu proses atau prosedur secara terperinci dan teratur.

Murid dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru.

Melalui contoh-contoh, ilustrasi dan alat bantu mengajar akan dapat merangsang pelabagi deria murid, selain memudahkan kefahaman dan memperkukuhkannya dalam

ingatan.

Aktiviti pengajaran guru dapat dijimatkan dan ini membolehkan guru menambah aktiviti pembelajaran lain.