Anda di halaman 1dari 4

Fapte sanctionate de lege si amenzi

Portal SSM, valabil la 23-Aug-2011 Tags: fapte sanctionate de lege, amenda, legea 319/2006, ssm, protectia muncii, Legea 108/1999 republicata in 2002

Intrebare: Care sunt faptele sanctionate de lege si ce valori au amenzile in domeniul securitatii si sanatatii in munca? Raspuns: Raspuns: Faptele sanctionate de lege. Valoare amenda 1. Neintocmirea planului de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor art. 13 lit. b) 5.000 10.000 lei 2. Lipsa autorizatiei de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati art. 13 lit. c) 5.000 10.000 lei 3. Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane 4. Refuzul unui angajator de a aduce la ndeplinire masurile obligatorii dispuse de inspectorii de munca, la termenele stabilite de acestia - art.21 Legea 108/1999 republicata n 2002 3.000 10.000 lei 5. Impiedicarea n orice mod a inspectorilor de munca sa exercite controlul - art.20 din Legea 108/1999 republicata n 2002 3.000 10.000 lei ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane art.13 lit. p) 5.000 10.000 lei 6. Neasigurarea echipamentelor individuale de protectie art. 13 lit. r) 5.000 10.000 lei 7. Nerealizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor art. 13 lit. n) 3.000 10.000 lei 8. Nerealizarea evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice art. 12 alin. (1) lit. a) 4.000 8.000 lei 9. Neasigurarea masurilor de protectie necesare si neasigurarea unui echipament de protectie corespunzator, acolo unde situatia o impune art.13 alin. (1) lit.b) 4.000 8.000 lei 10.. Neadoptarea de solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, inca din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie art. 13 lit. a) 4.000 8.000 lei 11. Neconsemnarea pentru lucratori, in fisa postului, a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate art. 13 lit. d) 4.000 8.000 lei 12. Neelaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca art. 13 lit. e) 4.000 8.000 lei 13. Neasigurarea, prin lucratorii desemnati, angajatorul nsusi, sau prin servicii externe, dupa caz, a controlului privind cunoasterea si aplicarea de catre lucratori a masurilor din planul de prevenire si protectie si a legislatiei n vigoare art 13. Lit f) 4.000 8.000 lei 14. Neinformarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare art. 13 lit. h) 4.000 8.000 lei 15. Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica art. 13 lit. i) 4.000 8.000 lei 16. Angajarea persoanelor care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, nu corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si neasigurarea controlului medical periodic/controlului psihologic periodic, ulterior angajarii art. 13 lit. j) 4.000 8.000 lei 17. Netinerea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific art. 13 lit. k) 4.000 8.000 lei 18. Neasigurarea functionarii permanente a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice art. 13 lit. l) 4.000 8.000 lei 19. Refuzul de a prezenta documentele si de a oferi relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor art. 13 lit. m) 4.000 8.000 lei

20. Refuzul de a desemna, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor art. 13 lit. o) 4.000 8.000 lei 21. Nerespectarea obligatiei de instruire a angajatilor (la angajare, la schimbarea locului de munca, la executarea unor lucrari speciale etc.) art. 20 4.000 8.000 lei 22. Necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca art. 29 alin. (1) lit. a) 4.000 8.000 lei 23. Necomunicarea la ITM si asiguratorului a accidentului de munca inregistrat art. 32 alin. (2). 4.000 8.000 lei 24. Neevaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca art. 7 alin. (4) 3.500 7.000 lei 25. Nerespectarea prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor art. 7 alin. (5) 3.500 7.000 lei 26. Nedesemnarea unuia sau a mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere art. 8 alin. (1) 3.500 7.000 lei 27. Nefolosirea serviciilor externe, in cazul in care in intreprindere nu se pot organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent art. 8 alin (4) 3.500 7.000 lei 28. Neluarea masurilor privind securitatea si sanatatea lucratorilor in caz de pericol grav si iminent art. 11 3.500 7.000 lei 29. Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor art. 13 lit. q)3.500 7.000 lei 30. Neacordarea de echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie art. 13 lit. s) 3.500 7.000 lei 31. Necomunicarea la ITM a evenimentelor inregistrate art. 27 alin. (1) lit. a) 3.500 7.000 lei 32. Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora, asiguratorului art. 27 alin. (1) lit. b) 3.500 7.000 lei 33. Nedesemnarea unui numar adecvat de lucratori instruiti pentru a aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor, precum si stabilirea legaturilor necesare cu serviciul medical de urgenta, salvare, pompieri art. 10 3.000 6.000 lei 34. Neacordarea alimentatiei de protectie acolo unde conditiile de munca impun acest lucru art. 14) 3.000- 6000 lei 35. nerespectarea obligativitatii de acordare gratuita a materialelor igienico-sanitare, acolo unde locurile de munca o impun art. 15) 3.000 6.000 lei 36. Neinformarea lucratorilor cu privire la riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si cu privire la masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii art. 16 3.000 6.000 lei 37. Nedeclararea bolilor profesionale art. 34 alin. (1) 3.000 6.000 lei 38. Inexistenta comitetelor de securitate si sanatate in munca art. 19 2.500 5.000 lei 39. prejudicierea lucratorilor care parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa, n cazul unui pericol grav si iminent - art. 11 alin. 2) 2.500 5.000 lei 40. Prejudicierea lucratorilor care au luat masuri pentru a evita consecintele unui pericol grav si iminent atunci cnd seful ierarhic superior nu a putut fi contactat - art.11 alin.4) 2.500 5.000 lei 41. Lipsa accesului lucratorilor desemnati sau a reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea n munca, la masurile de protectie ce trebuie luate, la evidenta si rapoartele privind accidentele de munca precum si la informatiile provenind de la institutii de control si autoritati competente n domeniu - art. 17) 2.500 5.000 lei 42. Lipsa accesului lucratorilor desemnati sau a reprezentantilor lucratorilor cu atributii specifice n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor la evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea n munca, la masurile de protectie ce trebuie luate, la evidenta si rapoartele privind accidentele de munca precum si la informatiile provenind de la institutii de control si autoritati competente n domeniu - art. 17) 2.500 5.000 lei 43. Realizarea instruirii pe cheltuiala lucratorilor si/sau a reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor art. 21) 2.500 5.000 lei 44. Nerespectarea obligatiilor privind evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca art. 12 alin. (1) lit. c) 2.000 4.000 lei 45. Neintocmirea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori art. 12 alin. (1) lit. d) 2.000 4.000 lei 46. Neluarea masurilor pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor art.13 lit. g) 2.000 4.000 lei

47. Prejudicierea lucratorilor sau a reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii acestora care au participat la discutarea problemelor referitoare la securitatea si sanatatea n munca sau au fost consultati pe aceste probleme - art.18 alin.5) 2.000 4.000 lei 48. Neacordarea reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice n domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, a timpului adecvat, mijloacelor necesare si/sau a drepturilor salariale n vederea executarii drepturilor si atributiilor lor - art.18 alin. 6) 2.000 4.000 lei 49. Nedeclararea, necercetarea si nenregistrarea intoxicatiei acute profesionale, att ca boala profesionala ct si ca accident de munca - art. 34 alin.5) 2.000 4.000 lei 50. Nerespectarea obligatiei de a amenaja locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice art. 36 2.000 4.000 lei 51. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori a preparatelor chimice periculoase si deseurilor rezultate art. 39 alin. (9) lit. a) 5.000 10.000 lei 52. Neluarea masurilor care sa previna prezenta peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman art. 39 alin. (9) lit. b) 5.000 10.000 lei 53. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a constructiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice art. 39 alin. (9) lit. c) 5.000 10.000 lei 54. Neintocmirea si nerespectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta art. 39 alin. (9) lit. d) 5.000 10.000 lei 55. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind folosirea surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzie art. 39 alin.(9) lit.e) 5.000 10.000 lei 56. Neluarea masurilor care sa previna accidentele prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice art. 39 alin. (9) lit. f) 5.000 10.000 lei 57. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind folosirea de instalatii electrice de constructie adecvate pentru locurile de munca unde exista pericol de incendiu sau explozie, precum si asigurarea acestora art. 39 alin.(9) lit.g) 5.000 10.000 lei 58. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind asigurarea celei de a doua surse de alimentare cu energie electrica a echipamentelor de munca - art. 39 alin.(9) lit.h) 5.000 10.000 lei 59. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind transportul, manipularea si depozitarea echipamentelor de munca, materialelor si produselor - art. 39 alin.(9) lit.i) 5.000 10.000 lei 60. Nedelimitarea, neingradirea si nesemnalizarea zonelor periculoase art. 39 alin. (9) lit. j) 5.000 10.000 lei 61. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca - art. 39 alin.(9) lit.k) 5.000 10.000 lei 62. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind asigurarea exploatarii fara pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalatiilor mecanice sub presiune si a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca - art. 39alin.(9) lit.l) 5.000 10.000 lei 63. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca art. 39 alin. (9) lit. m) 5.000 10.000 lei 64. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind asigurarea, marcarea si ntretinerea cailor de acces si circulatie - art. 39 alin.(9) lit.n) 5.000 10.000 lei 65. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind asigurarea iluminatului de siguranta - art. 39 alin.(9) lit.o) 5.000 10.000 lei 66. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind organizarea activitatii de pastrare, ntretinere si denocivizare a echipamentului de protectie - art. 39 alin.(9) lit.p) 5.000 10.000 lei 67. Neintocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare art. 39 alin. (9) lit. q) 5.000 10.000 lei 68. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind aplicarea metodelor de exploatare miniera, executia, exploatarea si ntretinerea lucrarilor miniere, realizarea si functionarea sistemului de aeraj, corespunzator clasificarii minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze - art. 39 alin.(9) lit.r) 5.000 10.000 lei

69. Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime, in spatii inchise si in conditii de izolare art. 39 alin. (9) lit. s) 5.000 10.000 lei 70. Neprezentarea de catre serviciile externe a raportului semestrial de activitate art. 40 5.000 10.000 lei