Anda di halaman 1dari 6

Contoh RPH Pendidikan Moral KSSR/alm Mata pelajaran Tajuk Tarikh Masa Tahun Bil.

Pelajar : : : : : : Pendidikan Moral Kebersihan tempat tinggal menjamin keselesaan hidup. 12 september 2012 11:15 12:15 pagi 1 Bakawali 20 orang

Standard Kandungan

1.0 KepercayaanKepadaTuhan 1.1 Mengetahui Keunikkan Alam

Standard Pembelajaran :

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal Menceritakan kepelbagaianciptaanTuhan Menghargai alam ciptaanTuhan Melibatkan diri dalam menjaga keindahan alam Mengamalkan sikap menghargai alam ciptaanTuhan

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan i. keadaan alam tempat tinggal mereka adalah ciptaann Tuhan ii. kita patut menghargai alam ciptaan Tuhan dengan menjaga keindahan alam

Contoh RPH Pendidikan Moral KSSR/alm Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Kognitif (Penaakulan Moral) i. ii. iii. Menyatakan 3 keadaan alam di kawasan tempat tinggal mereka Menceritakan 3 kepelbagaian ciptaan Tuhan Mengenal pasti 3 aktiviti yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan bagi menjaga keindahan alam sekitar. 2. Psikomotor (Perlakuan Moral): i. Menonton dan mengulas klip video yang bertajuk tempat kediaman yang ceria. ii. Menyanyikan sebuah lagu yang bertajuk Kebersihan Alam Sekitar. 3. Afektif (Perasaan Moral) 1. Mengamalkan sikap menghargai alam ciptaanTuhan. 2. Bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan

EMK BBM

: :

Pendidikan Alam Sekitar, Kreativiti dan inovatif, Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Animasi video yang bertajuk tempat kediaman yang ceria, Lagu kebersihan alam sekitar. Komputer riba dan LCD projektor dan skrin tayangan, Lembaran kerja : Menandakan 3 gambar yang menunjukkan aktiviti yang wajar kita lakukan yang menjaga keunikkan alam ciptaanTuhan Puzzle gambar: Tema: Buanglah sampahpadaTempatnya.

Contoh RPH Pendidikan Moral KSSR/alm

Bahagian Set Induksi (+/- 5 minit)

Aktiviti Guru menunjukkan beberapa keping gambar kepada murid murid untuk membezakan benda ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia. Murid akan mengenal pasti persamaan dan perbezaan gambargambar tersebut Guru bersoal jawab dengan murid. Guru mengaitkan hasil perbincangan dengan keunikkan alam semula jadi.

Fokus Pembelajaran Aktiviti dijalankan secara individu. Murid dapat Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal.


1) 2) 3) 4)

Contoh: 1) bukit. 2) pokok-pokok bunga 3) haiwan, burung-burung. 4) Sungai Menceritakan kepelbagaian ciptaanTuhan Tanah Air Bukit Gunung

Organisasi Guru mengemukakan persoalan berikut: Guru : Apakah anda lihat daripada gambar-gambar tersebut? Murid akan menjawab gambar gambar tersebut menyatakan tentang benda ciptaan Tuhan dan benda ciptaan manusia. Guru akan menanyakan apa itu alam semula jadi? Murid akan menjawab alam semula jadi adalah dikurniakan oleh Tuhan. Guru akan minta murid memberikan contoh lain alam semula jadi yang mereka dapat lihat di kawasan tempat Tinggal. Contoh: rama rama, bukit, Guru menjelaskan bahawa setiap orang patut menghargai alam bagi kesejahteraan semua pihak. Guru menjelaskan mengapa manusia perlu menjaga keindahan alam.

Alatan / Catatan Gambar- gambar benda ciptaan Tuhan dan ciptaan Manusia. Citaan Tuhan

Murid dapat mengaitkan gambar- gambar yang dilihat dengan tajuk pelajaran Perkembangan 1 (15 minit) Menayangkan Klip video yang bertajuk tempat kediaman yang ceria. Soal Jawab Nilai : kepercayaan kepadaTuhan Aktiviti dijalankan secara Individu. Murid dapat menghargai alam ciptaanTuhan Contoh :sungai.

LCD, Pembesarsuara Skrintayangan.

Contoh RPH Pendidikan Moral KSSR/alm

Maksud:

Murid akan menghargai kepentingan sungai kepada semua iaitu manusia, flora dan fauna. Contoh: flora Tumbuhan dan pokokpokok sangat penting dalam mengawal suhu persekitaran daripada meningkat Guru akan menjelaskan maksud nilai Kepercayaan KepadaTuhan. Murid akan mengenali kewajipan setiap orang dalam menghargai alam ciptaanTuhan. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan. Murid akan mengenali kewajipan dan melibatkan diri dalam penjagaan keindahan alam. Muridakan menyenaraikan aktiviti yang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan bagi menjaga keindahan alam kawasan tempat tinggal.

Adakah anda menghargai alam yang dikurniakan oleh tuhan yang Maha Esa. Murid adalah bebas untuk menyuarakan pandangan berdasarkan pegangan agama masing- masing apabila guru bertanya.

Http://www.youtube.co m/watch?V=yrbsfq9bo oi

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masingmasing selaras dengan prinsip Rukun Negara

Perkembangan 2 15 minit

Menyanyikan lagu kebersihan dan keindahan kawasan persekitaran. TajukLagu: Kebersihan AlamSekitar. Murid akan menyanyikan sebuah lagu kebersihan yang ditanyangkan melalui LCD.

Guru memainkan lagu Kebersihan Alam Sekitar dan diikuti oleh murid-murid Guru akan menanyakan soalan tentang aktiviti yang disenaraikan dalam lagu tersebut.

LCD, Pembesar suara Skrin tayangan.

tajuklagu: Adakah anda melibatkan diri kebersihanalamsekitar. dalam aktiviti yang menjaga keindahan kawasan tempat tinggal anda?

Contoh RPH Pendidikan Moral KSSR/alm


Apakah aktiviti yang kita harus lakukan bagi menjaga keindahan alam kawasan tempat tinggal.

kemuncak 3 (20 minit)

Muridakan mengenalpasti 3 aktiviti aktiviti yang harus dan tidak harus dilakukan bagi menjaga keindahan alam kawasan tempat tinggal daripada lagu tersebut. Guru mengedarkan satu lembaran kerja kepada setiap murid.

Contoh : jangan buang sampah di merata rata. buang sampah di tong sampah jangan biarkan air bertakungan. Aktiviti dijalankan secara individu Murid akan mengamalkan sikap menghargai alam ciptaanTuhan. Murid akan mengenal kepentingan penjagaan keindahan alam. Murid akan mendapat tahu 3 aktiviti yang wajar dilakukan bagi menjaga keindahan alam kawasan tempat tinggal. Murid akan memilih aktiviti yang akan mejaga keindahan alam kawasan tempat tinggal. Murid akan menyatakan aktiviti yang mereka lakukan untuk menjaga keindahan alam kawasan tempat tinggal.

Menandakan 3 gambar yang menunjukkan aktiviti yang wajar kital akukan yang menjaga keunikkan alam ciptaanTuhan. Membuang sampah di tempat yang disediakan. Membuang sampah di sungai. Pembakaran terbuka. Membuat gotong royong untuk membersihkan kawasan persekitaran. Membuang sampah di tong kitar semula.

Murid bertindak secara indivdu dan mengunakan KBKK untuk berfikir. Lembaran kerja diagihkan kepada murid. Murid mendengar arahan guru. Murid menjawab soalan. Guru memberikan ruang kepada murid untuk mencurahkan pendapat tentang isi pelajaran.

Lembaran kerja

Contoh RPH Pendidikan Moral KSSR/alm


Penutup +/- 5 minit. Menyusun puzzle bergambar. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan. Murid akan sedar akan sikap mereka dalam menghargai alam ciptaanTuhan. Murid akan menyusun puzzle bergambar yang menunjukkan kawasan tempat tinggal yang indah. Puzzle itu mengisahkan tentang keadaan kawasan tempat tinggal yang berselera dengan sampah. Selepas menyusun puzzle murid akan mengenalpasti tema puzzle tersebut. Tema: Buanglah sampah pada tempatnya. Guru akan mengagihkan murid dalam kumpulan. Setiap kumpulan diwakili oleh 4 orang murid. Murid akan mula menyusun puzzle bergambar selepas mendapat arahan guru. Kumpulan yang Berjaya menghabiskan puzzle tersebut dengan cepat akan mendapat penghargaan daripada guru. Puzzle Bergambar.

Refleksi:

Anda mungkin juga menyukai