Anda di halaman 1dari 2

STRATEGI DAKWAH RASULULLAH

SAW
1 2
BERDAKWAH BERDAKWAH
SECARA RAHSIA SECARA TERUS TERANG
KEPADA KAUM KERABAT
Menyeru orang di kalangan
Dijalankan selepas
kaum keluarga dan para
mendapat perintah
sahabat shj. daripada Allah. (As-
Syuara,214).
Orang mula yang terima

 
ajaran Rasulullah SAW:

Saidatina Khadijah binti   
Khuwallid (Isteri baginda). dan berilah peringatan serta
amaran kepada kaum
Saidina Ali bin Abi Talib kerabatmu Yang dekat.
(sepupu baginda).
Baginda mengadakan
Saidina Abu Bakar As- majlis jamuan di rumah Ali
Siddiq (sahabat baginda). b. Abi Talib.
Semua kaum kerabat
Kebanyakan penganut – dijemput dan Rasulullah
hamba dan orang miskin. menerangkan dasar-dasar
agama Islam tuntutan allah

3
BERDAKWAH
SECARA TERUS TERANG KEPADA
ORANG RAMAI

Dijalankan selepas mendapat


perintah Allah.

     
 
Oleh itu, sampaikanlah secara
berterus-terang apa Yang
diperintahkan kepadamu (Wahai
Muhammad), dan janganlah Engkau
hiraukan bantahan dan tentangan
kaum kafir musyrik itu.

Baginda menyeru kaum Quraisy


dan ketua-ketuanya menghadiri
satu rapat umum di bukit Safa.
Islam terus disebarkan dengan
lebih meluas.

SURYATEE BINTI ABD RASHID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU (SIRAH) 1


HIKMAH DAKWAH SECARA HIKMAH DAKWAH SECARA TERUS
RAHSIA TERANG

1 1 Jumlah penganut Islam telah


Ajaran Islam dapat diterima
tanpa gangguan. bertambah banyak dan kukuh.
2 2
Penentangan terbuka orang Penganut Islam mempunyai
Quraisy dapat dielakkan. keimanan dan akidah yang teguh
dan mantap.
3 3
Kedudukan umat Islam semakin Umat Islam bebas menyebarkan
mantap. dakwah mereka dalam
masyarakat.
4 4
Orang Arab tidak terkejut Umat Islam berani menegakkan
dengan perubahan yang berlaku. kebenaran.

FAKTOR PENENTANGAN TERHADAP DAKWAH


RASULULLAH SAW

SURYATEE BINTI ABD RASHID PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU (SIRAH) 2