Anda di halaman 1dari 5

SENARAI SEMAK FOLIO KURSUS ( PELAJAR ) SEMESTER 1

1.

BIODATA PELAJAR

2.

JADUAL WAKTU

3.

BAHAN KURSUS PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH (BMM3101) KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3117) TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (WAJ 3101) ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 1 (WAJ 3102) KOKURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM (WAJ 3108) FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA (EDU 3101) PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (EDU 3102)

7.

PELAN TINDAKAN TUGASAN KKBI PENGAJIAN SUKATAN PELAJARAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH (BMM3101) KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM3117) TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (WAJ 3101) ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 1 (WAJ 3102) KOKURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM (WAJ 3108) FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA (EDU 3101) PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (EDU 3102)

CATATAN: TUGASAN TELAH DIHANTAR KEPADA PENSYARAH

8.

KEHADIRAN ( RUJUK JABATAN HEP, IPGK TAR )

SENARAI SEMAK FOLIO KURSUS ( PELAJAR ) SEMESTER 2


1. BIODATA PELAJAR

2.

JADUAL WAKTU

3.

BAHAN KURSUS PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3103) PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 2 (WAJ 3103) LITERASI BAHASA MELAYU (WAJ 3104) NUMERICAL LITERACY (WAJ 3105) KOKURIKULUM PERMAINAN (WAJ 3109) MURID DAN ALAM BELAJAR (EDU 3103) PERGERAKAN ASAS (PJM3102)

7.

PELAN TINDAKAN TUGASAN KKBI PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3103) PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (BMM 3104) ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY 2 (WAJ 3103) LITERASI BAHASA MELAYU (WAJ 3104) NUMERICAL LITERACY (WAJ 3105) KOKURIKULUM PERMAINAN (WAJ 3109) MURID DAN ALAM BELAJAR (EDU 3103) PERGERAKAN ASAS (PJM3102)

CATATAN: TUGASAN TELAH DIHANTAR KEPADA PENSYARAH

8.

KEHADIRAN ( RUJUK JABATAN HEP, IPGK TAR )

SENARAI SEMAK FOLIO KURSUS ( PELAJAR ) SEMESTER 3


1. BIODATA PELAJAR

2.

JADUAL WAKTU

3.

BAHAN KURSUS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERPANDUKAN KOMPUTER (BMM 3105) PEMULIHAN DAN PENGAYAAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3106) HUBUNGAN ETNIK (WAJ 3106) KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM 1 (WAJ 3110) PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU3104) ANATOMI DAN FISIOLOGI (PJM3106) PENGAJIAN DAN PENGUKURAN KURIKULUM PSV KBSR (PSV 3104)

7.

PELAN TINDAKAN TUGASAN KKBI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERPANDUKAN KOMPUTER (BMM 3105) PEMULIHAN DAN PENGAYAAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (BMM 3106) HUBUNGAN ETNIK (WAJ 3106) KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM 1 (WAJ 3110) PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU (EDU3104) ANATOMI DAN FISIOLOGI (PJM3106) PENGAJIAN DAN PENGUKURAN KURIKULUM PSV KBS (PSV 3104)

CATATAN: TUGASAN TELAH DIHANTAR KEPADA PENSYARAH 8. KEHADIRAN ( RUJUK JABATAN HEP, IPGK TAR )

SENARAI SEMAK FOLIO KURSUS ( PELAJAR ) SEMESTER 4


1. BIODATA PELAJAR

2.

JADUAL WAKTU

3.

BAHAN KURSUS PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM 3107) FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU (BMM 3108) SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM 1 (WAJ 3111) TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU3105) KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (PJM3110) PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV (PSV 3105)

7.

PELAN TINDAKAN TUGASAN KKBI PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM 3107) FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU (BMM 3108) SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM 1 (WAJ 3111) TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (EDU3105) KURIKULUM DAN PEDAGOGI PENDIDIKAN JASMANI (PJM3110) PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PSV (PSV 3105)

CATATAN: TUGASAN TELAH DIHANTAR KEPADA PENSYARAH 8. KEHADIRAN ( RUJUK JABATAN HEP, IPGK TAR )

SENARAI SEMAK FOLIO KURSUS ( PELAJAR ) SEMESTER 5


1. BIODATA PELAJAR

2.

JADUAL WAKTU

3.

BAHAN KURSUS MORFOLOGI BAHASA MELAYU (BMM 3109) SINTAKSIS BAHASA MELAYU (BMM 3110) KOKURIKULUM-OLAHRAGA (WAJ 3112) BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU3106) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN (PJM3112) PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR (PSV 3107)

7.

PELAN TINDAKAN TUGASAN KKBI MORFOLOGI BAHASA MELAYU (BMM 3109) SINTAKSIS BAHASA MELAYU (BMM 3110) KOKURIKULUM-OLAHRAGA (WAJ 3112) BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU3106) PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN (PJM3112) PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR (PSV 3107)

CATATAN: TUGASAN TELAH DIHANTAR KEPADA PENSYARAH 8. KEHADIRAN ( RUJUK JABATAN HEP, IPGK TAR )