Anda di halaman 1dari 3

KONSEP, DEFINISI, CIRI-CIRI DAN OBJEKTIF TAMADUN Maksud tamadun / Civilization:1.process of civilizing, state of being civilized;2.

advanced stage of human development3 keadaan masyarakat manusia yg dicirikan oleh atau didasarkanpd taraf kemajuankebendaan serta perkembangan pemikiran(sosial, budaya, politik, dll) yg tinggi,peradaban;4 negara dan penduduknya yg telah mencapai taraf kemajuan kebendaan sertaperkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik, dll) yg tinggi, peradaban5 budaya atau cara hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman)tertentu, peradaban6 mempunyai pemikiran (budayadanmoral) yg halus, berperadaban, beradab: kitamestilah menyelesaikan masalah itu dgn cara yg~; mentamadunkan menjadikanbertamadun: dlmproses perkembangan sistem penjajahan Barat, Tanah Melayumula ditamadunkan; ketamadunan perihal tamadun, (segalagala)ygberkaitandgntamadun: malahdrama sendiri merupakan sbg kpd dankebijaksanaan sesuatu bangsa Konsep Tamadun Secara amnya, tamadun boleh dimaksudkan dengan: Madain atau mudun atau madanabermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Perkataan civilisation pulaberasal dari Greek civitas bermakna bandar.Maksud tamadun dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspekkebudayaan penulisan undangundang, kesenian dan perbandaran. Pencapaianlahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Manakala maksudtamadun dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah sepertipandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar. Manakala SyedNaquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaanyang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun. Ciri ciri asas tamadun 1 Penempatan 2. Kualiti kehidupan 3. Orgtanisasi 4. Bahasa 5. Perundangan 6. Teknologi 7. Kreativiti

MINGGU-MINGGU DEFINISI TAMADUN ISLAM DAN PRINSIPPRINSIPNYA.KONSEP ASAS TAMADUN ISLAM TAKRIF TAMADUN ISLAM Berkisar di sebalik tiga istilah utama umran, hadarah,madaniyyah.SARJANA ISLAMNaquib Al Attas:Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya.Di dukung oleh konsep tauhid dan kesatuan ummah Al-Syirazi-perbincangan tentang sesuatu kekuasaan, kehebatan, kemakmuran, kemajuan sesuatu bangsa, pemerintahan yang berilmu, beradab, kemajuan industri, pembangunan ekonomi. PRINSIP-PRINSIP TI 1. Memelihara agama Fitrah semula jadi manusia hendakkan agama,manusia bebas memilih agama masing-masing. Firman Allah SWT.surah Al Baqarahtiada paksaan dalam beragamaMenyerah diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan larangan-larangan. 2. Memelihara nyawa atau jiwa Menjamin nyawa atau jiwa daripada pencerobohan manusia lain Larangan membunuh dan membunuh diri Firman AllahSurah Al Maidah 5:32 Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan kerana hukuman pembunuhan atau kerana membuat bencana dalam negeri,maka ertinya orang itu telah membunuh manusia seluruhnya. 3. Memelihara akal Mengharamkan minuman keras Firman Allah. Surah Al Maidah 5:90 Wahai org yang beriman, sesungguhnya minuman arak,berjudi,berkorban utk berhala,mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji,termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan itu,agar kamu mendapat keberuntungan. 4. Memelihara maruah dan keturunanMensyariatkan perkahwinan. Poligami Haramkan zina,pergaulan bebas lelaki perempuan Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka satu dosa yang besar.( Surah al-Israa 17:31 ) 5. Memelihara harta Firman Allah SWT Dan tuntutlah apa yang didatangkan oleh Allah S.W.T kepada kamu untuk hari akhirat dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia. Buatlah baiksebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yangmelakukan kerosakan.( Al-Qasas 28:77) Untuk memelihara keselamatan harta benda yang menjadi hak milik halal bagi individu, tamadun Islam mengharamkan sebarang bentuk pencurian daripada sekecil-kecil harta seperti jarum hinggalah sebesar-besarnya. Hal ini diperjelaskan oleh Allah S.W.T dalam ayat, terjemahannya :

Lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan daripada apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan daripada Allah.( Surah al-Maaidah 5:38 ) 6. Memelihara hak kebebasan Hak Allah SWT:bebas dari taklid,alam bukti kewujudan Allah,bebas dari kesesatan

Hak Manusia: bebas bergerak,bebas bersuara,bebas berpersatuan,bebas beragama SUMBER-SUMBER TI 1. AL-QURANMukjizat yang menerangkan tatacara bagaimana manusia yang diamanahkan oleh Allah SWT sebagai khalifah bagi membentuk serta mentadbir alam sejajar dengankehendak Allah SWT 2. HADIS Menjelaskan dan menerangkan perkara berkaitan perintah Dan larangan Allah SWT di dalam Al-Quran 3. IJMAK, QIYAS, IST IHSAN 4. AKAL FIKIRAN 5. PENEMUAN BARU

MATLAMAT TAMADUN ISLAM 1. Hubungan manusia dengan Allah SWTRukun Islam dan Rukun ImanIbadah umum dan ibadah khususMematuhi syariat yang telah ditetapkan 2. Hubungan manusia dengan manusiaSistem muamalah dan kemasyarakatan. Berdasarkan konsep manusia yang palingmulia disisi Allah adalah yang paling tinggi takwanya. 3. Hubungan manusia dengan alam sekitar Manusia yang mengusahakan sesuatu yang boleh membawa kpd kesejahteraan dimuka bumi melalui sumber alam yang sedia ada.Tidak melakukan perkara yangmerosakkan alam sekitar