Anda di halaman 1dari 39

PJ1311P4 PENDIDIKAN JASMANI 1

NAMA : DIPNNA A/P ARUMUGAM : MALARVILEE A/P ELAMKHOVAN : 931011-01-5116 : 930207-08-5226 : PPISMP SEJARAH SEMESTER 1 : PN. NORAZELINA BT. AWANG @ MAN : 24 OGOS 2011

NO. KAD PENGENALAN

KUMPULAN PENSYARAH TARIKH AKHIR

KONSEP DAN DEFINISI PENDIDIKAN JASMANI


Melalui Pendidikan Jasmani, pelajar akan diberi ruang untuk mencuba dan mengalami sendiri pengalaman semua aktiviti fizikal yang dijalaninya Ia merangkumi semua aspek domain : psikomotor kognitif afektif sosial dan emosi Pendidikan Jasmani merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh Pendidikan Jasmani berupaya menyediakan kanakkanak untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan aktiviti melalui penyediaan skop pengalaman pembelajaran yang berturutan serta rapi.

Menurut Pettifor dalam Wee Eng Hoe, 2005 Menurut Baley & Field (1976)

Menurut Colfer, 1986 Menurut Barrow (1971, 1983)


Pengalaman pendidikan menyeluruh dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu

Satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik, neuromaskular, intelektual, sosial, budaya, emotional dan estetik, hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak

Secara Rigkasnya,
Berupaya membangunkan pelajar pelbagai aspek

Satu bentuk pembelajaran yang holistik

Pendidikan Jasmani

Dapat menghasilkan kejayaan kepada satu kumpulan

Dapat menghasilkan kejayaan kepada satu kumpulan pelajar dari pelbagai aspek

Pendidikan Jasmani berperanan membangun serta membina aspek kognitif murid melalui aktiviti-aktiviti

Kemahiran berfikir

Penyelesaian masalah

Penerokaan

Aspek psikomotor memberi tumpuan kepada perihal kualiti pergerakan yang mampu dipamerkan

ASPEK PSIKOMOTOR
Dalam subjek Pendidikan Jasmani suaian, aspek ini perlu difokus selepas pelajar melepas tahap minimum aspek Fizikal Psikomotor

Aspek ini melibatkan beberapa prinsip asas Kekuatan Kelenturan daya tahan kardiovaskular dan otot Ketangkasan Kepantasan kelajuan

Menurut

Katanya
Kurikulum yang dihasilkan adalah program yang dirancang untuk kepentingan pelajar dan mengambil kira semua faktor utama seperti keperluan pelajar dan sekolah sebagai matlamat utama Pelajaran Pendidikan Jasmani mampu untuk membuahkan hasil yang berkesan kepada pelajar melalui proses pembelajaran yang telah digariskan dalam suatu kurikulum bagi memenuhi keperluan pelajar Pendidikan Jasmani adalah sebahagian daripada pendidikan seseorang yang menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidikan Ia menekankan tentang pembentukan sikap, pengetahuan dan kemahiran yang berhubung dengan kesihatan, kecergasan dan rekreasi dengan cara yang unit sehingga cara hidup dan kualiti seseorang ditingkatkan Definisikan pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) bertujuan untuk menjadikan pelajar lebih sihat, cergas dan produktif Pendidikan Jasmani adalah mata pelajaran yang menekankan kepada proses pembelajaran dan pengajaran melalui aktiviti fizikal yang menyumbang ke arah pertumbuhan mental, fizikal, emosi dan sosial

Weston (1979)

Bucher (1979)

Raddick (1982)

Pukal KBSM (1992)

Teng Boon Tong (2001)

Kesimpulannya,
mental

emosi

Pendidikan jasmani memberi penekanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti fizikal yang menyumbang ke arah pertumbuhan

fizikal

sosial

ASPEK KOGNITIF
Pembangunannya melibatkan pengumpulan pengetahuan dan keupayaan berfikir serta memahami Melibatkan rangsangan pemikiran yang terdiri daripada elemen kreativiti, penyelidikan, perkaitan, kebolehan, pengamatan dan pengukuhan Pengetahuan dalam aktiviti pendidikan luar misalnya dapat menjadikan pendidikan luar diilaksanakan dengan berkesan Contohnya, sebelum mengikuti pendidikan luar, pelajar perlu mempelajari cara melaksanakan sesuatu aktiviti yang hendak dilakukan dari segi teknik dan disiplin Kefahaman dan penghayatan cara atau teknik melaksanakan aktiviti pendidikan luar membawa kepada pelaksanaan aktiviti dengan lebih cekap dan berkesan Pengetahuan tentang aktiviti-aktiviti seperti permainan padang, permainan gelanggang, olahraga serta rekreasi penting bagi menjadikan aktiviti yang diceburi itu menarik, berfaedah dan bermakna Hasil yang baik akan diperoleh memberi kekuatan fizikal dan kekuatan kognitif Kecekapan pelajar untuk memahami sesuatu teknik, peraturan dan melakukan keputusan untuk menghasilkan pergerakan yang sesuai dan kerjasama dengan rakan sepasukan melalui persefahaman yang baik

Pendidikan Jasmani-satu medium yang dapat membantu dalam pembangunan sosial

Seseorang yang malu dan tidak pandai bergaul pada mulanya akan menjadi periang dan bergaul dengan semua jika aktiviti yang dilakukan memenuhi kepuasan

Matlamat utama yang diingini dalam semua program Pendidikan Jasmani pada umumnya tertumpu kepada perkembangan individu dan bersosial

Perkembangan individu melibatkan sikap, emosi, apreasiasi dan nilai serta pembentukan sahsiah

ASPEK AFEKTIF
Harus menekankan nilai yang baik seperti tolongmenolong, menghargai sumbangan, kepentingan menjaga kesihatan fizikal, menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama dalam kumpulan semasa aktiviti

Kemahiran bersosial melibatkan interaksi dan corak komunikasi dengan orang lain

Aktiviti Pendidikan Jasmani boleh membentuk emosi yang stabil dalam kalangan pesertanya

Emosi- elemen yang penting dalam perkembangan kanak-kanak melalui penglibatan bersama rakan sebaya

Pendidikan Jasmani memberi sumbangan terhadap perkembangan sikap dan konsep kendiri kerana hubungan anda terjalin ketika melakukan aktiviti secara berpasukan

SEJARAH PENDIDIKAN JASMANI

ZAMAN PRIMITIF DAN PURBA AWAL

Dalam masyarakat primitif, sukan dan pendidikan jasmani adalah satu aspek yang amat mustahak dalam kehidupan seharian

Masyarakat primitif yang kurang stamina, kemahiran,keteguhan dan kegagahan akan merugikan komuniti mereka

SUKAN DALAM MASYARAKAT YUNANI PURBA


Jadual dibawah menunjukkan Perkembangan pendidikan di Yunani. Ia dibahagikan kepada beberapa tahap

Pendidikan Yunani Homer (zaman prasejarah hingga Olimpik 776 S.M)

Tujuan: membentuk manusia yang boleh bertindak(petindak) Disebabkan peperangan yang sering berlaku, maka setiap warganegara merupakan prajurit dan keadaan fizikal yang sihat dan kuat Senaman-senaman bertujuan untuk menghasilkan kualiti-kualiti sepeti kekatan, daya ketahanan, kepantasan dan keberanian yang sangat diperlukan dalam kegiatan peperangan Contoh: perlumbaan jalan kaki, perlumbaan kereta kuda, bertinju dan merejam lembing Sukan dibahagi kepada 2 kategori iaitu permainan aristikrat dan golongan askar

Pendidikan Yunani Sparta (meliputi seluruh zaman sejarah Sparta)

Pendidikan Jasmani dan sukan serta semua pendidikan di Sparta ialah latihan untuk peperangan Tujuan: membentuk rakyat sebagai manusia petindak yang mempunyai kekuatan yang ganas, daya ketahanan yang tinggi, semangat keteguhan dan kegagahan serta kemahiran yang diperlukan Contoh aktiviti: gimnastik, lari dan lompatan, lawan peang, acara lompat, renang, memburu, gusti, tinju, berjalan kaki serta permainan bola untuk kekuatan lengan Perempuan Sparta mesti melengkapkan diri untuk peperangan dan tidak dikecualikan dalam aktiviti kasar
Kepentingan latihan tentera kepada mereka adalah untuk menyediakan warganegara di medan perang, nilai estetika dan harmoni serta bagi mereka tubuh badan sama penting dengan otak Kepentingan ditekankan kepada pertunjukan kemahiran serta gerak-geri yang lemah gemalai daripada kepantasan dan daya ketahanan Di antara Pendidikan Jasmani bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 7-12 tahun ialah berlari, lompatan, memanjat tali, permainan bola, rejam lembing dan lempar cakera Pelajar yang lebih dewasa ialah aktiviti yang lebih tenaga seperti perlumbaan, rejam lembing, lempar cakera bersaiz besar, tinju, penkratium dan perlumbaan kereta kuda Membentuk manusia bijak Contoh aktiviti: gimnastik, olahraga, lumba berperisai, rejam lembing, memanah, equestrian, tinju dan bergomol Tetapi mereka lebih berminat menjadi penonton daripada peserta

Pendidikan Yunani Athens Awal (776 S.M hingga akhir Perang Parsi pada 480 S.M) Pendidikan Yunani Athens Lewat (dari 480 S.M hingga penaklukan Mekadonia 338 S.M)

Sukan Olimpik

Diadakan setiap 4 tahun mulai tahun 776 S.M selama 5 hari pada bulan Ogos tahun itu bersama-sama upacara menghormati Zeus (Tuhan orang Greek) Hanya ada 1 acara iaitu lumba lari, kemudiannya ditambah dengan acara lain Dalam tahun 393 M, Maharaja Theodosius telah menamatkan sukan olimpik

PENDIDIKAN JASMANI PADA ZAMAN RENAISSANCE

Bermula pada 1400-1700

Terdapat 3 kumpulan utama zaman Renassance


Humanis- berpusat diitali yang menghargai pendidikan dalam sukan seperti lari, berpagar memanah, renag dan permainan bola tangan Moralis- dipengaruhi olah Reformasi Protestan melihat aktiviti fizikal hanya sebagai cara untuk melaksanakan pekerjaan Realisme -menerima pendidikan fizikal sebagai sebahagian daripada fikiran yang sihat dalam tubuh yang sihat -selama tempoh ini, sebahagian besar rakyat Eropah masih Katolik dan Katolik lebih menyukai aktiviti fizikal rekreasi dengan pandangan bahawa penjagaan tubuh perlu dilakukan.

Pendidikan Jasmani pada zaman ini adalah lebih kurang sama seperti Pendidikan Jasmani pada masa kini

Pendidikan Jasmani Pada Zaman Renaissance

Pendidikan Jasmani dilakukan untuk kebaikan diri sendiri, bukan untuk kebaikan orang lain

Perkembangan PJ menjadi lemah pada sekitar 1600 di mana PJ mempunyai banyak kebaikan tetapi tidak diutamakan kerana mereka percaya bahawa sesuatu yang tiada tujuan khususnya adalah sesuatu yang membazir masa

Permulaan pengajaran pendidikan jasmani secara formal


Johann Bernhard Basedow (1723- 1790) Orang yang pertama memperkenalkan senaman Memperkenalkan uniform yang sesuai bagi melakukan senaman kepada pelajarnya

Guru pendidikan jasmani (Charles Beck 1798-1866)


Antara yang terawal Kawan serta pengikut Johann Bernhard Basedow Guru bahasa latin dan pendidikan jasmani (gymnastik) Guru pendidikan jasmani yang pertama dilantik secara rasmi di Amerika

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA


Era pra kolonial (sebelum penjajahan Inggeris) Era kolonial (pemerintaha n British ataupun sebelum merdeka) Masyarakat libatkan diri secara sukarela dalam aktiviti-aktiviti yang berbentuk rekreasi seperti bersilat, berdayung, berenang, menari, bermain congkak, layang-layang dan sepak raga PJ masa ini, boleh dibahagikankepada 3 bentuk iaitu, permainan masa lapang, berkewiraan dan senaman tradisional PJ yang formal masih tiada dalam jadual persekolahan walaupun sekolah-sekolah telah ditubuhkan semenjak tahun 1821 Permainan-permainan baru seperti bola sepak, hoki, ragbi dan badminton telah mula diperkenalkan oleh penjajah dan peniaga-peniaga Tujuannya: mengekalkan status quo penjajahan Inggeris di mana latihan jasmani dicampur dengan berkebun supaya rakyat kekal menjadi pesawah Sebelum mulakan pelajaran harian, murid-murid akan disuruh berkebun dan bersenam 1890-an: Murid-murid perempuan mula diajar olahraga, murid-murid lelaki diberi latih tubi di sekolah-sekolah 1900-an: pihak Iggeris mula mengawal perkembangan kehidupan penduduk-penduduk termasuk bidang pendidikan 1913-an: maktab perguruan di Matang, Perak diitubuhkan untuk membolehkan bakal-bakal guru diberi latihan berkawad dan mereka digalakkan memasuki pasukan-pasukan sukarelawan 1922-an: MPSI dibuka di Tanjung Malim, latihan jasmani dan kebersihan dalam kurikulum diutamakan 1920-an: keutamaan diberi kepada aktiviti senaman, latihan kawad dan permainan yang membawa pengaruh penjajahan Inggeris 1924-an: seorang pengusaha PJ untuk negeri-negeri selat telah dilantik : sukatan pelajaran PJ belum tersusun dan guru-guru yang tak pernah terima latihan PJ ditugaskan mengajar mata pelajaran tersebut 1930-an: usaha rancangan PJ untuk sekolah-sekolah dimulakan : sukatan yang digunakan ialah Latihan Fizikal. Rancangan latihan guru PJ mula dilancarkan ke seluruh negara melalui kursus perkhidmatan mula dilancarkan ke seluruh negara melalui kursus perkhidmatan : masyarakat mula sedar kepentingan PJ mulakan pelajaran harian, murid-murid akan disuruh berkebun dan bersenam 1960-an: Sukatan pelajaran PJ dikaji semula 1966-an: wujud sukatan pelajaran PJ untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan : tujuan- membolehkan semulasekolah guna 1 sukatan pelajaran PJ yang baru dan lebih sesuai bagi kanak-kanak di negara kita Usaha meninggikan mutu pelajaran PJ di sekolah diteruskan dengan penubuhan MPIK di Cheras PJ menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah

Zaman pendidikan moden, iaituzaman selepas merdeka

MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI

Pendidikan Jasmani bertujan untuk membantu pelajar menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan Pembentukan individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek

Membantu mencapai pembangunan individu optimum


Membangunkan kemahiran motor yang sesuai dari kemahiran asa hingga kemahiran sukan khusus dan akhirnya menitik beratkan sukan seumur hidup Membangun dan mengekalkan tahap tahap kecergasan fizikal yang sesuai untuk kesihatan Mengajar akan kepentingan kecergasan serta bagaimana ianya mempengaruhi senaman

Prasarana yang mencukupi yang dapat menyediakan peluang bagi individu atau kumpulan untuk bertindak dalam situasi fizikal yang menyedarkan, merangsang dan mencergaskan minda serta berwibawa

Objektif Teknikal Objektif Gabungan

Objektif Iringan

Bantu dan hasilkan keputusan yang lebih bermakna ketika menghadapi masalah Memahami nilai PJ lebih mendalam

Memahami apa yang hendak dilakukan

Menurut Bucher dan Wuest (1987)

Hargai pencapaian pelajar melalui penglibatan dalam program

Memberi sumbangan PJ kepada masyarakat

ASAS SAINS DALAM PENDIDIKAN JASMANI


Pertumbuhan organ
Kecergasan dan kecerdasan seseorang amat dipengaruhi oleh kesihatan individu Dari segi biologi, orang yang aktif dapat menjamin tumbesaran organ yang sihat Contohnya, kekuatan otot purkenje pada organ jantung dapat dipertingkatkan jika seseorang melakukan lari anak secara rutin

Namum, teknik lari anak yang tidak sesuai akan mencederakan bahagian-bahagian lain seperti kaki
Jadi, dengan adanya ilmu sains dalam sukan, seseorang akan memakai kasut yang sesuai untuk menyelesakan kaki di samping mempertingkatkan aktiviti jantung semasa melakukan jogging

PERTUMBUHAN FIZIKAL
Fizikal adalah pandangan luaran seseorang

Kesihatan fizikal merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keputusan pihak atasan untuk membuat pilihan untuk sesuatu kerja ataupun projek

Individu yang sihat badannya dapat menjamin kesihatan keseluruhan badan dari segi kelihatan luaran

Orang yang sihat badan selalunya mampu melakukan pelbagai aktiviti serta bergiat aktif dalam program-program seperti tarian, drama, muzik, maraton dan sebagainya

Jika seseorang sentiasa melakukan sesuatu aktiviti seperti membongkokkan badan, sudah pasti ia bukan satu masalah baginya, melakukan senam robik sebab otot dan saraf sudah biasa dengan pergerakan demikian

Kemampuan untuk melakukan pergerakan yang luar biasa juga dapat menjamin kemahiran seseorang dalam bidang tersebut

Pertumbuhan Otot-Saraf Dan Kemahiran

Tetapi, seseorang akan berasa lesu dan sakit jika koordinasinya tidak selaras dengan kehendak individu

Koordinasi otot dan saraf adalah penting dalam melicinkan pergerakan seseorang

Pertumbuhan Emosi Dan Sosial


Telah Sukan dan dipercayai Sukan Dalam sukan boleh latihan yang adalah satu kumpulan, dijalankan merangsang saluran yang Ia juga dapat kita juga pembesaran secara baik untuk melatih dapat organ riang berkumpulan meluahkan seseorang mewujudkan serotonin juga boleh perasaan supaya suatu merapatkan yang boleh marah, menjadi persaingan menjadikan hubungan tekanan optimis yang positif antara individu stres daan semasa berasa sesama yang frustrasi bermain lain gembira dan positif

Pertumbuhan insan dan negara

Manusia haruslah sentiasa aktif dan cergas

Dengan adanya populasi yang sihat, barulah negara menjadi kuat

Ini kerana manusia yang sihat dari fizikal boleh menyumbang tenaga buruh

Manusia yang sihat mental boleh memberi idea yang baru kepada negara

Manusia yang sihat sahsiah membantu perpaduan dan persefahaman satu negara

Sukan memainkan peranan penting dalam menjalin hubungan dengan negara lain seperti Sukan Komenwel, Olimpik, Sukom dan lain-lain lagi

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu


pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

OBJEKTIF KECERGASAN FIZIKAL

Jika seseorang individu telah membangunkan daya tahan besar, kelajuan, kekuatan dan lainlain kecergasan fizikal adalah penting untuk memimpin hidup bahagia, bersemangat

Berkenaan dengan penyesuaian yang betul untuk hidup berkumpulan

OBJEKTIF PENDIDIKAN JASMANI

Kecekapan sosial

Membangunkan ciri-ciri seperti kerjasama, hormat kepada orang lain, kesetiaan kesukanan, keyakinan diri

Ini membantu untuk menjadikan diri seseorang warganegara yang baik

Objektif budaya

Tujuan- membangunkan pemahaman dan penghargaan terhadap alam sekitar tempatan sendiri seseorang serta persekitaran di seluruh dunia Dengan menyertai dalam pelbagai aktiviti, seseorang boleh mengenali dan memahami sejarah, budaya, tradisi, agama, amalan dan nilai-nilai aktiviti ini

Matlamat Pendidikan Jasmani Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan

Murid boleh:
1. Mempertingkatkan dan mengekalkan kecergasan berasakan kesihatan dan perlakuan motor 2. Menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan mengikut kemampuan diri 3. Melakukan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin seharian 4. Mengaplikasikan pengetahuan kesihatan dan keselamatan 5. Membentuk sahsiah dan disiplin diri 6. Membuat keputusan bijak dalam kehidupan

Pengenalan
Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran(P&P) Pendidikan Jasmani dijalankan dengan lebih berkesan, perancangan perlu dibuat terlebih dahulu
Untuk membuat perancangan yang baik, setiap guru perlulah menguasai strategi, kaedah dan teknik yang boleh digunakan untuk Pendidikan Jasmani

Setelah menguasainya, berulah seorang guru itu boleh menyediakan Rancangan Pengajaran Harian(RPH)

Semasa menyediakan RPH, guru perlu memilih strategi, kaedah dan teknik yang sesuai dengan tajuk yang hendak diajarkan

Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran


Pendidikan Jasmani perlu diajar dengan strategi yang bersesuaian agar pengajaran dan pembelajaran menjadi berkesan

Aspek yang perlu diambil kira bagi menjamin keberkesanan strategi


Disiplin Keselamatan

Strategi lain yang digunakan adalah

Tunjuk ajar

Pembelajaran masteri Pembelajaran secara konstektual Pengajaran berasaskan kajian masa depan

Mendorong seseorang meningkatkan prestasi seseorang individu Tanpa disiplin, proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu Disiplin semasa kelas Pendidikan Jasmani perlu ditegaskan supaya keselamatan pelajar semasa aktiviti dapat dijamin dan proses pengajaran dan pembelajaran dapat diadakan

Disiplin
Disiplin murid dapat digalakkan oleh guru dengan memberi peneguhan yang positif kepada diri mereka di hadapan kelas

Keselamatan
Guru harus memberi perhatian kepada keselamatan untuk mencegah kemalangan berlaku semasa pelajaran berlangsung Keadaan yang kurang selamat akan menjejaskan keyakinan pelajar ketika melakukan aktiviti pembelajaran

Guru harus memberi perhatian rapi semasa menjalankan aktiviti


Melibatkan aktiviti kencang dan kuat- melompat tinggi dan lari pecut Sentuhan badan(pelajar berebut-rebut)- bola sepak, bola keranjang Menggunakan peralatan atau perkakas yang bahaya- gimnastik, merejam lembing

Kegiatan yang tidak sesuai dengan minat dan kebolehan murid Pakaian yang kurang sesuai(tidak memakai pakaian sukan) Langkah keselamatan kurang memuaskan, guru tidak memeriksa perkakas dari segi keadaannya

Punca kemalangan berlaku


Keadaan kawasan kurang sesuai(sempit, berhampiran dengan longkang)
Teknik pengajaran yang kurang berkesan

Kawalan kelas yang kurang baik

Langkah Perlaksanaan
Tunjukkan minat dan sikap yang baik terhadap murid dan pengajaran Sediakan pelajaran dengan rapi

Menjamin keselamatan murid semasa gerak kerja dilakukan

Pembelajaran Masteri

Merupakan pendekatan pelajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan sistematik bagi membolehkan semua murid menguasai setiap unit pembelajaran berdasarkan kemampuan sendiri dalam tempoh masa yang mencukupi sebelum melangkah ke unit pembelajaran yang lain

Perancangan dan pembelajaran yang strategik dan jelas

Semua murid dapat belajar mengikut kemampuan sendiri

Murid dapat menguasai uit pembelajaran mengikut urutan

Latihan yang mencukupi

Masa yang mencukupi diperuntukan untuk menguasai setiap unit pembelajaran

Pembelajaran Secara Konstektual

Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan Hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid

Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan

Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani


Kaedah Langsung Atau Arahan
Segala gerak kerja dipilih oleh guru Guru banyak mengeluarkan arahan-arahan formal Murid-murid melakukan gerak kerja atau latihan setelah ditunjuk oleh guru Latih tubi akan dilakukan seperti biasa

Kaedah Tugasan
Guru menetapkan latihan atau kegiatan secara lisan atau dengan menggunakan kad latihan Membuat latihan tanpa bergantung pada arahan guMurid mru Guru memberi maklumat balas kepada murid-murid

Kaedah Resiprokal/ Tindak Balas


Guru menetapkan aktiviti dalam kumpulan Kerjasama dan komunikasi antara murid-murid, guru ditegaskan Ahli kumpulan memberi maklumat balas kepada murid yang mencuba

Kaedah Penyelesaian Masalah


Guru mengemukakan suatu tugasan/masalah Murid-murid cuba mengatasi masalah dengan melakukan gerak kerja-gerak kerja atau percubaan tertentu Guru biasanya memberi petunjuk-petunjuk sebagai bantuan

Teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani


Teknik Latih Tubi Teknik Simulasi
Aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari Satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula Memberi latihan berimaginasi kepada pelajar Mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang dipelajari Melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting Dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan berorientasikan masalah Pencambahan fikiran(brainstormin) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea

Teknik Bercerita

Teknik Drama

Teknik Main Peranan

Teknik Inkuiri

Teknik Sumbangsaran Teknik Perbincangan Teknik Kuiz

Satu aktiviti mengeluarkan dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk


Mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isu pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas

Teknik Soal-jawab

Sekian, Terima Kasih