Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan referat ini. Tujuan pembuatan referat ini untuk memenuhi salah satu kewajiban saya selama masa Kepaniteraan Ilmu Anestesi di RS. Efarina Etaham. Selain itu dengan adanya referat ini saya berharap dapat lebih memahami tentang Ilmu Anestesi terutama mengenai Bantuan Hidup Dasar dan Bantuan Hidup Lanjut. Tak ada Gading Yang Tak Retak demikian pun dengan referat ini penuh dengan kekurangan, untuk itu saya menerima segala saran dari pembimbing. Tak lupa saya berterima kasih kepada Dr. Juliana, Sp.An selaku pembimbing saya yang mau sabar dan menyempatkan waktu serta memberi ilmu secara cuma-cuma bagi saya. Terima kasih juga bagi perawat-perawat terutama di ruang ICU dan kamar operasi atas segala kesabaran, bantuan dan kerjasamanya yang hanya dapat saya balas hanya dengan penghargaan dan doa. Bagi saya pengalaman ini sangat berharga bagi pelayanan saya di masa yang akan datang. Harapan saya semoga referat ini dapat member manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada sesiapa yang membacanya. Sekian.

Purwakarta, 28 November 2009

(Mimi Safinas Bt. Mohamad Yusof) 11-2009-095

KEPANITERAAN KLINIK ANESTESI FAKULTAS KEDOKTERAN UNVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA) RS. EFARINA ETAHAM, PURWAKARTA

BANTUAN HIDUP DASAR & BANTUAN HIDUP LANJUT

NAMA NIM DR. PEMBIMBING

: MIMI SAFINAS BT. MOHAMAD YUSOF : 11-2009-095 : Dr. JULIANA, Sp.An

iii

iv