Anda di halaman 1dari 18

PROGRAM KHAS LITERASI BAHASA MELAYU TAHUN 2 2013

BI L 1 Kemahiran bacaan mengikut tahap murid. Penyediaan kad tik-tak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Kad asas Kad lembaran kerja 1. 2. 3. 4. 3. Bacaan lanjutan Ayat mudah berpandukan gambar 1. 2. 3. 4. 4 Menguji pengetahuan am dan Kuiz, silangkata dan pantun bersoal 1. 2. 3. penulisan dan pemahaman Seorang murid diberi 10 kad dimana kad digantung dikelas. Murid harus membaca satu kad masa 3 hari. Bacaan individu dilakukan dihadapan kelas, guru menyemak bacaan. Bacaan, tepat dan betul akan diberi saguhati dan pengumpulan markah dicarta yang disediakan untuk hadiah lumayan. Bacaan yang tidak memuaskan akan membuat ulangan. Kad disediakan mengikut tahap perdana dan literasi. 20 kad lembaran kerja bagi setiap kemahiran yang dipelajari. Disediakan buku yang berasingan untuk menyiapkan aktiviti didalam buku tersebut. Tempoh sebulan diberi untuk disiapkan kad yang diberi. Lembaran kerja mengikut penguasaan kemahiran setiap murid. Diberi 10 kad berlainan gambar untuk membuat ayat dikad tersebut. Rangkai kata mudah diberi. Guru akan menyemak kad yang dilengkapkan, bagi yang salah harus membuat pembetulan didalam buku latihan sebanyak 10 kali. Murid yang berusaha dan rajin akan diberi hadiah. Bagi setiap kemahiran dipelajari dan bagi tahap yang berbeza. Secara individu dan kumpulan. Pengumpulan mata sepanjang aktiviti. Murid terpilih akan diberi hadiah. Murid Linus tahun 2 Murid Linus tahun 2 Murid Linus tahun 2 Pelajar Linus tahun 2 PROGRAM STRATEGI OBJEKTIF SASARAN

pemahaman 5 Bacaan tepat bacaan petikan dihadapan perhimpunan. 1. Murid diberi kad dan petikan tertentu untuk setiap murid mengikut tahap. Murid akan menghafal dan baca dihadapan perhimpunan Murid Linus tahun 2 dan lancar

PROGRAM KHAS BAHASA MELAYU TAHUN 2

2013
BI L 1 Kemahiran bacaan mengikut tahap murid. Penyediaan kad tik-tak 7. 8. 9. Seorang murid diberi 10 kad dimana kad digantung dikelas. Murid harus membaca satu kad masa 3 hari. Bacaan individu dilakukan dihadapan kelas, guru menyemak bacaan. yang disediakan untuk hadiah lumayan. 11. Bacaan yang tidak memuaskan akan membuat ulangan. 12. Kad disediakan mengikut tahap perdana dan literasi. 2. Kad asas Kad lembaran kerja 5. 6. 7. 8. 3. Bacaan lanjutan Ayat mudah berpandukan gambar 5. 6. 7. 8. 4 Menguji pengetahuan am 5 Bacaan dan tepat bacaan petikan pemahaman 2. Murid diberi kad dan petikan tertentu untuk setiap murid mengikut tahap. Murid Murid Linus tahun 2 Kuiz, silangkata dan pantun bersoal 4. 5. 6. 20 kad lembaran kerja bagi setiap kemahiran yang dipelajari. Disediakan buku yang berasingan untuk menyiapkan aktiviti didalam buku tersebut. Tempoh sebulan diberi untuk disiapkan kad yang diberi. Lembaran kerja mengikut penguasaan kemahiran setiap murid. Diberi 10 kad berlainan gambar untuk membuat ayat dikad tersebut. Rangkai kata mudah diberi. Guru akan menyemak kad yang dilengkapkan, bagi yang salah harus membuat pembetulan didalam buku latihan sebanyak 10 kali. Murid yang berusaha dan rajin akan diberi hadiah. Bagi setiap kemahiran dipelajari dan bagi tahap yang berbeza. Secara individu dan kumpulan. Pengumpulan mata sepanjang aktiviti. Murid terpilih akan diberi hadiah. Murid Linus tahun 2 Murid Linus tahun 2 Murid Linus tahun 2 penulisan dan pemahaman Pelajar Linus tahun 2 PROGRAM STRATEGI OBJEKTIF SASARAN

10. Bacaan, tepat dan betul akan diberi saguhati dan pengumpulan markah dicarta

dan lancar

dihadapan perhimpunan.

akan menghafal dan baca dihadapan perhimpunan

PROGRAM PENINGKATAN BAHASA MELAYU LITERASI TAHUN 2 2011

BI L 1

PROGRAM

STRATEGI

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

JANGKA MASA

Analisis

Kemahiran bacaan mengikut tahap.

Penyediaan kad tik-tak

1. Seorang murid diberi 10 kad dimana kad digantung dikelas. 2. Murid harus membaca satu kad masa 3 hari. 3. Bacaan individu dilakukan dihadapan kelas, guru menyemak bacaan. 4. Bacaan, tepat dan betul akan diberi saguhati dan pengumpulan markah dicarta yang disediakan ada ganjaran terkumpul. 5. Bacaan yang tidak memuaskan akan membuat ulangan. 6. Kad disediakan mengikut tahap perdana dan literasi.

Meningkatkan kelancaran dan kefasihan dalam bacaan.

Semua pelajar tahun 2

Jan November

2.

Bacaan mentor

Pengajaran murid pandai membantu yang lemah.

1. Murid pandai akan mengajar murid lemah dalam menyiapkan latihan kelas dalam masa 15 minit selepas waktu persekolahan. 2. Mengajar kad bacaan setiap 15 minit sebelum memulakan waktu persekolahan dan 10 minit pada waktu matapelajaran bahasa melayu. 3. Mentor yang berjaya akan diberi mata ganjaran sebagai markah tambahan.

Membantu murid yang lemah untuk menjadikan sekelas setahap

semua pelajar tahun 2

Jan - Mac

3.

Kad

asas Kad lembaran

1. 20 kad lembaran kerja bagi setiap kemahiran yang dipelajari. 2. Disediakan buku yang berasingan untuk menyiapkan aktiviti didalam buku tersebut. 3. Tempoh dua hari untuk

Mempraktikkan murid kearah orientasi ujian dan peperiksaan.

semua pelajar tahun 2

May - Jun

penulisan dan kerja pemahaman

Cepat dan tepat menjawab soalan yang dipelajari.

PROGRAM MINGGUAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


BIL
1. Isnin (1 jam)

HARI

AKTIVITI
1. 15 minit awal bacaan 2. Mengajar topik menggunakan buku teks dan memberi nota dibuku tulis 1. 3. 3. latihan lanjutan di buku aktiviti 1

BBM/BUKU
kad bacaan buku teks buku aktiviti buku tulis 1 kad bacaan

2.

Selasa

1. 15 minit awal bacaan

(1 jam)

2. Mengajar tatabahasa berkenaan dengan topik semasa menggunakan carta. 3. Memberi latihan dibuku aktiviti jika berkenaan. 4. Memberi nota dan latihan di buku tulis 2(tatabahasa) dan memberi latihan dilembaran kerja sebagai kerja rumah. 5. Mengambil masa 30 minit sebagai tambahan selepas waktu sekolah untuk menyiapkan latihan dibuku kerja topikal SMART.

carta buku tulis tatabahasa lembaran kerja buku kerja topikal

Rabu (30 minit)

1. Memberi latihan membina ayat/karangan pendek. Karang berpandu/ isi tempat kosong di dalam petikan berdasarkan frasa di topik semasa. 2. Bincang ayat/ secara lisan. 3. Murid menyalin guru menyemak dan membuat latihan salin semula. 4. Memberi latihan di buku tulis 4(penulisan) dan latihan tambahan dibuku aktiviti jika berkenaan. 5. Lembaran kerja sebagai latihan di rumah. 6. Mengambil masa 30 minit sebagai tambahan selepas waktu sekolah untuk menyiapkan latihan

buku tulis 4 lembaran kerja buku kerja topikal

dibuku kerja topikal SMART. 4 Khamis (1 jam) 1. 15 minit awal bacaan 2. Mengajar Pemahaman berkenaan dengan topik semasa. 3. Murid akan membaca petikan didalam buku teks dan memahami teks, guru akan memberi soalan berpandukan petikan tersebut. Murid akan menjawab secara lisan guru perbetulkan dan menyalin dalam buku 3(Pemahaman) jawapan bagi soalan tersebut. 4. Lembaran kerja pemahaman sebagai latihan di rumah. 5. Mengambil masa 30 minit sebagai tambahan selepas waktu sekolah untuk menyiapkan latihan dibuku kerja topikal SMART. 5 Jumaat (1 jam) 1. Mengulangkaji tajuk dalam topik dipelajari, perbincangan mengenai tatabahasa secara lisan guru menyoal secara rawak pada murid. 2. Persembahan murid dihadapan kelas kad bacaan yang dihafal. 3. Memberi latihan tambahan topik yang telah pelajari dalam minggu tersebut. buku teks buku aktiviti kad bacaan latihan tambahan buku tulis 3 lembaran kerja buku teks buku kerja topikal

TAKWIM MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 2011

BI L 1 2. 3.

PROGRAM

JAN

FEB

MAC

APR

MAY

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

Kemahiran bacaan mengikut tahap. Bacaan mentor Kad asas penulisan dan pemahaman Menguji pengetahuan am dan pemahaman Bacaan tepat dan lancar Ujian bulanan` Peperiksaan

5. 6 7 8

PROGRAM PENINGKATAN BAHASA MELAYU LITERASI TAHUN 2 2011

BI L 1

PROGRAM

STRATEGI

AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

JANGKA MASA

Analisis

Kemahiran bacaan mengikut tahap.

Penyediaan kad tik-tak

7. Seorang murid diberi 10 kad dimana kad digantung dikelas. 8. Murid harus membaca satu kad masa 3 hari. 9. Bacaan individu dilakukan dihadapan kelas, guru menyemak bacaan. 10. Bacaan, tepat dan betul akan diberi saguhati dan pengumpulan markah dicarta yang disediakan ada ganjaran terkumpul. 11. Bacaan yang tidak memuaskan akan membuat ulangan. 12. Kad disediakan mengikut tahap perdana dan literasi.

Meningkatkan kelancaran dan kefasihan dalam bacaan.

Semua pelajar tahun 2

Jan November

2.

Bacaan mentor

Pengajaran murid pandai membantu yang lemah.

4. Murid pandai akan mengajar murid lemah dalam menyiapkan latihan kelas dalam masa 15 minit selepas waktu persekolahan. 5. Mengajar kad bacaan setiap 15 minit sebelum memulakan waktu persekolahan dan 10 minit pada waktu matapelajaran bahasa melayu. 6. Mentor yang berjaya akan diberi mata ganjaran sebagai markah tambahan.

Membantu murid yang lemah untuk menjadikan sekelas setahap

semua pelajar tahun 2

Jan - Mac

3.

Kad

asas Kad lembaran

5. 20 kad lembaran kerja bagi setiap kemahiran yang dipelajari. 6. Disediakan buku yang berasingan untuk menyiapkan aktiviti didalam buku tersebut. 7. Tempoh dua hari untuk

Mempraktikkan murid kearah orientasi ujian dan peperiksaan.

semua pelajar tahun 2

May - Jun

penulisan dan kerja pemahaman

Cepat dan tepat menjawab soalan yang dipelajari.

PROGRAM MINGGUAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


BIL
1. Isnin (1 jam)

HARI

AKTIVITI
4. 15 minit awal bacaan 5. Mengajar topik menggunakan buku teks dan memberi nota dibuku tulis 1. 6. 3. latihan lanjutan di buku aktiviti 1

BBM/BUKU
kad bacaan buku teks buku aktiviti buku tulis 1 kad bacaan

2.

Selasa

6. 15 minit awal bacaan

(1 jam)

7. Mengajar tatabahasa berkenaan dengan topik semasa menggunakan carta. 8. Memberi latihan dibuku aktiviti jika berkenaan. 9. Memberi nota dan latihan di buku tulis 2(tatabahasa) dan memberi latihan dilembaran kerja sebagai kerja rumah. 10. Mengambil masa 30 minit sebagai tambahan selepas waktu sekolah untuk menyiapkan latihan dibuku kerja topikal SMART.

carta buku tulis tatabahasa lembaran kerja buku kerja topikal

Rabu (30 minit)

7. Memberi latihan membina ayat/karangan pendek. Karang berpandu/ isi tempat kosong di dalam petikan berdasarkan frasa di topik semasa. 8. Bincang ayat/ secara lisan. 9. Murid menyalin guru menyemak dan membuat latihan salin semula. 10. Memberi latihan di buku tulis 4(penulisan) dan latihan tambahan dibuku aktiviti jika berkenaan. 11. Lembaran kerja sebagai latihan di rumah. 12. Mengambil masa 30 minit sebagai tambahan selepas waktu sekolah untuk menyiapkan latihan

buku tulis 4 lembaran kerja buku kerja topikal

dibuku kerja topikal SMART. 4 Khamis (1 jam) 6. 15 minit awal bacaan 7. Mengajar Pemahaman berkenaan dengan topik semasa. 8. Murid akan membaca petikan didalam buku teks dan memahami teks, guru akan memberi soalan berpandukan petikan tersebut. Murid akan menjawab secara lisan guru perbetulkan dan menyalin dalam buku 3(Pemahaman) jawapan bagi soalan tersebut. 9. Lembaran kerja pemahaman sebagai latihan di rumah. 10. Mengambil masa 30 minit sebagai tambahan selepas waktu sekolah untuk menyiapkan latihan dibuku kerja topikal SMART. 5 Jumaat (1 jam) 4. Mengulangkaji tajuk dalam topik dipelajari, perbincangan mengenai tatabahasa secara lisan guru menyoal secara rawak pada murid. 5. Persembahan murid dihadapan kelas kad bacaan yang dihafal. 6. Memberi latihan tambahan topik yang telah pelajari dalam minggu tersebut. buku teks buku aktiviti kad bacaan latihan tambahan buku tulis 3 lembaran kerja buku teks buku kerja topikal

TAKWIM MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 2011

BI L 1 2. 3.

PROGRAM

JAN

FEB

MAC

APR

MAY

JUN

JUL

OGOS

SEPT

OKT

NOV

Kemahiran bacaan mengikut tahap. Bacaan mentor Kad asas penulisan dan pemahaman Menguji pengetahuan am dan pemahaman Bacaan tepat dan lancar Ujian bulanan` Peperiksaan

5. 6 7 8