Anda di halaman 1dari 15

KEMAHIRAN MEMBACA Satu proses mengubah simbol grafik, iaitu tulisan kepada konsep intelektual.

(Memerlu daya mental) Terjemahan daripada bentuk tulisan kpd satu bentuk bahasa yg membolehkan pembaca menimbulkan makna drp bentuk tulisan. Melibatkan kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemah lambang-lambang itu semula kpd bunyi bahasa, memahami makna/tanggapan yg disampaikan oleh tulisan Satu cara memahami pola-pola bahasa drp bentuk yg bertulis Takrif membaca- satu perlakuan mendpt maklumat melalui lambang-lambang bertulis

TUJUAN MEMBACA TUJUAN SERTA-MERTA Membolehkan murid membaca & memahami suatu bahan Boleh membaca dengan cepat, tidak teragakagak, serta-merta boleh membaca Boleh membaca- murid boleh menghabiskan bahan bacaan Membaca dgn sebutan dan rentak irama atau intonsi yg yg betul Membolehkan murid membaca senyap tanp gangguan Menimbulkan minat mahu membaca sebagai alat hiburan

TUJUAN LANJUT Bermaksud murid dapat membetulkan pemahaman yg salah Murid dapat menambah satu lagi alat perhubungan yg membolehkan mereka merapatkan diri dgn orang lain Matlamat:
Alat meningkatkan pengetahuan & pengalaman Merapatkan diri dgn masyarakat & memudahkan mereka mengikuti perkembangan alam & manusia Meluaskan fahaman & membetulkan idea yg salah Mendapat bahan fikiran untuk dijadikan panduan hidup, iaitu meneladani perkara baik yg dilakukan org lain

MEMBACA DILAKSANAKAN BG MENCAPAI MATLAMAT


Membolehkan murid mengenal huruf, menyebut nama & bunyi huruf Melatih murid membaca dgn sebutan, tekanan, nada dan intonasi yg betul Membina kebiasaan menuturkan ayat-ayat gramatis sebagaimana dlm bahan bacaan yg dibacanya Melatih murid membaca senyap dan pantas di samping dapat memahami isi yg dibaca dgn pantas Melatih murid memetik isi-isi bahan dgn cepat, tepat dan menyatakan semula kpd orang dgn ayat yg betul, mudah difahami Menanam kemahiran utk menjelaskan makna perkataan & ayat Menghidupkan minat suka menyiasat dan mendalami maksud yg dibaca Meluaskan kosa kata, mengenal pasti perbezaan makna dlm konteks yg berbeza

Menambah ilmu pengetahuan Membina kebolehan menilai, mengulas, mengkritik bahan yg dibaca dengan jujur Membetulkan pengetahuan sedia ada yang salah Memudahkan mereka menyelasaikan masalah seharian yg melibatkan diri sendiri dan masyarakat Memberi peluang kpd murid mengetahui hal-hal luar negara Membolehkan mereka mengerti dan memahami kehendak, situasi dan aspirasi masyarakat sekeliling Memperkenalkan keindahan & kesenian bahasa di samping menggalakkan mereka dlm penulisan kreatif sekiranya mereka mempunyai minat & bakat. Membina sikap suka membaca sama ada hiburan/ yg dapat menambah ilmu pengetahuan.

PROSES MEMBACA

Mengecam perkataan Memilih makna yang sesuai Menghubungkait idea dgn pengetahuan & pengalaman yang sedia ada Menyusun idea Membuat generalisasi Membuat penilaian Di sekolah penekanan ialah: Bacaan mekanis guru memberi contoh sebutan bunyi-bunyi &

bacaan yg betul dgn kuat dan jelas diajuk oleh murid beramai-ramai/ berkumpulan/ individu Bacaan mentalis/ akaliah setelah menguasai/ berkemahiran dlm bacaan mekanis. Murid diberi masa membaca bahan sebelum bahan itu dibincang atau menjawab soalan utk menguji kefahaman pelajar Boleh baca dengan kuat Bacaan mekanis- diutamakan untuk sekolah rendah Bacaan mentalis- diutamakan untuk sekolah menengah

JENIS-JENIS BACAAN Bacaan Mekanis Bacaan kuat yg mementingkan sebutan huruf & bunyi yg betul, mengikut intonasi, nada, tekanan yg betul Bahan yg digunakan ialah bahan yg mudah difahami dan tidak membebankan fikiran Bacaan Mentalis Dikenali juga bacaan akaliah, iaitu bacaan secara senyap. Penekanan ialah aspek kefahaman. Aspek sebutan, intonasi, tekanan & nada tidak dipentingkan

Bacaan Intensif
Bertujuan memperkembangkan kebolehan meneliti, memaham dan mentafsir apa saja yg dibaca dgn tepat Menekankan ciri-ciri tatabahasa Meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan Pemakaian bahasa dalam konteks berlainan Perlu bimbingan penuh drp guru dlm menghadapi dan menyelasaikan masalah. Konsep bacaan intensif: Usaha melanjutkan perkemb pembel bahasa mrd Memberi asas guru memberi penjelasan mengenai struktur yg sukar atau Memberi asas perkembangan perbendaharaan kata Mengkaji ciri-ciri tatabahasa, iaitu susunan kata dlm ayat & pengertian menurut kamus

BACAAN EKSTENSIF Tumpuan


Pengukuhan asas membaca Menambah kemahiran memaham dan menaakul isi bacaan Meningkat kepantasan membaca Menambah dan mengukuhkan minat membaca Kebolehan memetik isi-isi penting

Konsep:
Kegiatan membaca dilakukan oleh murid di luar kelas secara bersendirian tanpa bimbingan guru Bacaan harus luas/ sesuai dr segi perbendaharaan kata, minat, umur, jantina, pengalaman, sikap dll Harus bahan-bahan berbeza-beza

PERANAN KHUSUS Meningkatkan pemahaman murid terhadap bahan Meningkatkan ketrampilan berbahasa Mendeahkan murid kepada aspek bahasa Menambahkan kosa kata Membantu murid dalam penulisan Memotivasi murid untuk membaca Mengukuhkan pengetahuan bahasa Meyakinkan murid utk membaca teks yg panjang Meningkatkan kemahiran membuat jangkaan
Pengalaman lalu-membantu membuat jangkaan situasi dlm bahan bacaan

CIRI-CIRI PENDEKATAN BACAAN EKSTENSIF Membaca seberapa banyak buku Membaca pelbagai topik Menghentikan bacaan jika tidak menarik Matlamat- keseronokan, maklumat, pemahaman Membaca dilakukan atas kehendak murid itu sendiri Bacaan senyap & bersendirian dan mengikut kemampuan sendiri. Kelajuan ditingkatkan utk bahan yg mudah difahami Guru membantu murid mendapat manfaat drp bacaan Guru menjadi model kepada murid dengan menunjukkan manfaat yg diperolehi drp bacaan

Kesediaan Membaca

PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA

Keadaan fizikal (Penglihatan, Pendengaran, Pertuturan, umur dan jantina) Pengalaman Persekitaran (Pendedahan bahan bacaan di rumah) Emosi dan motivasi (adakah kanak-kanak ada masalah emosi, negatif terhadap buku, masalah sosial, minat tertentu) Kecerdasan dan perkembangan kognitif (daya kecedasan, kebolehan mental keseluruhan, adakah kanak-kanak dapat membezakan perkataan dgn gambar)

Prabacaan
Minat membaca bermula sejak lahir (melalui mendengar bunyi, nada bunyi, bahasa perckpn) Persediaan awal mengenal perkataan & tulisan

Aktiviti prabacaan
Mengenal gambar yang berlainan (bulatkan gambar berlainan) Mengenal bentuk yg berlainan (Tandakan yg berlainan)

Mekanis
Murid baca pantas, cekap dll Langkah:
Beri petikan Bersoal-jawab Dll

Membaca dan memaham


Murid berkeupayaan mengumpul maklumat drp bahan yg dibaca

Mengaitkan perkataan baru dgn pglmn sedia ada. Kategori kefahaman bacaan Kefahaman literal (Makna kata, ayat, huraian isi, idea utama, urutan idea, perbandingan, hubungan sebab-akibat) Kefahaman inferensi (Membuat kesimpulan, keluarkan idea, buat perbandingan, hubungan sebab-akibat, buat jangkaan, memahami dan menghurai kiasan) Kefahaman kritikal (Membezakan kenyataan fantasi, bezakan pendapat dan fakta, kecenderungan dan gaya bahasa, kecekapan penulisan, menentukan tujuan penulis.)