Anda di halaman 1dari 1

Kepentingan Kaedah dan Teknik Kepentingan menggunakan variasi teknik dan kaedah mengajar dalam dan situasi pengajaran

ialah untuk menarik perhatian murid. Dengan teknik kaedah pengajaran yang kreatif, murid akan berasa seronok dan secara

tidak langsung mereka akan member perhatian terhadap apa yang ingin disampaikan oleh guru. Kaedah dan teknik juga penting untuk mengekalkan perhatian murid terhadap sesi pengajaran guru. Apabila murid tertarik dengan kaedah dan teknik mengajar yang digunakan oleh guru, perhatian murid akan dapat dikekalkan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga, pemilihan kaedah dan teknik yang sesuai boleh membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri murid. Contohnya seorang guru menggunakan teknik bercerita untuk mengajar, murid akan tertanya-tanya apakah pengakhiran cerita tersebut.

Anda mungkin juga menyukai