Anda di halaman 1dari 1

Namun begitu, terdapat empat jenis strategi dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang dinyatakan oleh Mok

Song Sang (2002): i) ii) iii) iv) Pemusatan Guru Pemusatan Murid Berasaskan Bahan Berasaskan Tugasan/aktiviti

Kepentingan Strategi: Berdasarkan kepada jenis strategi pengajaran dan pembelajaran maka dalam kepentingan strategi dapat dikenalpasti iaitu ia membantu guru merancang kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran obejektif-objektif pelajaran yang telah ditentukan. Rancangan

berdasarkan

pengajaran itu sangat penting bagi seorang guru kerana ia akan menentukan pencapaian optimum seorang murid di dalam kelas iaitu dengan melihat respon yang diberikan semasa sesi pengajaran. Selain itu, strategi juga

penting dalam menyusun kaedah dan teknik mengajar secara sistematik dengan mengikut prinsip dan teori pembelajaran. Apabila ada strategi, seorang guru itu dapat melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan lancar tanpa ada sebarang masalah kerana dia sudah membuat persediaan awal dengan mengatur langkah-langkah pengajaran dengan sebaiknya.

Anda mungkin juga menyukai