Anda di halaman 1dari 10

Tutorial 4 b. Bincangkan masa depan dan cabaran yang dihadapi perkembangan Bahasa Melayu.

Masa Depan dan Cabaran BM


Dasar Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Kedwibahasaan

Era Globalisasi

Masa Depan dan Cabaran BM

1. Kedwibahasaan
Kedwibahasaan atau bilingualisme ialah penguasaan dua bahasa seperti penutur bahasa asli. Hartmann (1976) kedwibahasaan melibatkan penggunaan dua bahasa oleh penutur atau masyarakat pengguna bahasa.

1. Kedwibahasaan
Kedwibahasaan menjadi dialek sebagai bahasa rasmi Penggunaan kepelbagaian bahasa sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Perkahwinan campur akan melahirkan kanak-kanak yang berdwibahasa sejak kecil.

Penggunaan bahasa asing oleh pedagang akan mempengaruhi BM

1. Kedwibahasaan

Kesan-kesan Penukaran kod atau pertukaran kod Percampuran kod Pemindahan bahasa Pengasimilasian bahasa Kelahiran bahasa pijin dan bahasa kreol

1. 2. 3. 4.

5.

2. Dasar Pendidikan

Dasar bahasa pendidikan ialah dasar yang dipegang dalam menggunakan bahasa sebagai bahasa pengantar di sekolah.

2. Dasar Pendidikan
Penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di SJKC, SJKT

Bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar/ utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan

Cabaran BM

Murid-murid kawasan pedalaman kurang menguasai BM

3. Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK)

Bahasa merupakan alat untuk berhubung antara anggota masyarakat dengan menggunakan TMK.
Kekurangan kosa kata, peristilahan BM dalam bidang TMK (BI diserap, diubahsuai & diselaraskan ke dalam BM)

Melahirkan bahasa rojak (BM bercampur aduk dengan BI)

Bahasa Melayu Internet

4. Era Globalisasi

Era globalisasi menjadi istilah yang terkenal untuk menerangkan keadaan semasa.
Bahasa Inggeris sebagai bahasa global (BI dilihat sbg bahasa ideologi barat & bahasa perdagangan
Penggunaan internet memperlihatkan penggunaan kepelbagaian bahasa selain drpd BM dan BI

Kehendak dan pemikiran masyarakat dipengaruhi oleh dunia barat

Bahasa Inggeris sebagai bahasa lingua franca di peringkat antarabangsa

Sekian, terima kasih