Anda di halaman 1dari 4
RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346) Tafsiran Indeks

RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346)

Tafsiran Indeks Kesukaran Item

   

Bilangan

   

Item

Peringkat

Murid Jawab

Indeks Kesukaran

Tafsiran

Objektif

Betul

1

Pengetahuan

18

0.72

Mudah

2

Pengetahuan

21

0.84

Terlalu Mudah

3

Pengetahuan

13

0.52

Sederhana Sukar

4

Kefahaman

14

0.56

Sederhana Sukar

5

Analisis

11

0.44

Sederhana Sukar

6

Kefahaman

12

0.48

Sederhana Sukar

7

Kefahaman

4

0.16

Terlalu Sukar

8

Aplikasi

15

0.60

Sederhana Sukar

9

Kefahaman

20

0.80

Mudah

10

Pengetahuan

19

0.76

Mudah

11

Kefahaman

15

0.60

Sederhana Sukar

12

Kefahaman

9

0.36

Sukar

13

Pengetahuan

10

0.40

Sukar

14

Kefahaman

19

0.76

Mudah

15

Pengetahuan

13

0.52

Sederhana Sukar

16

Analisis

8

0.32

Sukar

17

Analisis

10

0.40

Sukar

18

Pengetahuan

21

0.84

Terlalu Mudah

19

Aplikasi

16

0.60

Sederhana Sukar

20

Aplikasi

4

0.16

Terlalu Sukar

Indeks Kesukaran

Pengkelasan Item

0.01

– 0.20

Terlalu Sukar

0.21

– 0.40

Sukar

0.41

– 0.60

Sederhana Sukar

0.61

– 0.80

Mudah

0.81

– 2.00

Terlalu Mudah

Tafsiran Indek Dikriminasi Item

       

Indeks

 

Item

Peringkat

Ru

Rl

Dikriminasi

Tafsiran

Objektif

Item

 

1 Pengetahuan

8

4

0.50

Sangat Baik

 

2 Pengetahuan

8

5

0.37

Baik

RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346) 3 Pengetahuan 8

RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346)

3

Pengetahuan

8

3

0.62

Sangat Baik

4

Kefahaman

5

4

0.12

Kurang Baik

5

Analisis

6

2

0.50

Sangat Baik

6

Kefahaman

8

3

0.62

Sangat Baik

7

Kefahaman

4

1

0.37

Baik

8

Aplikasi

8

5

0.37

Baik

9

Kefahaman

8

3

0.62

Sangat Baik

10

Pengetahuan

8

3

0.62

Sangat Baik

11

Kefahaman

7

4

0.37

Baik

12

Kefahaman

6

2

0.50

Sangat Baik

13

Pengetahuan

7

1

0.75

Sangat Baik

14

Kefahaman

7

5

0.25

Sederhana Baik

15

Pengetahuan

8

2

0.75

Sangat Baik

16

Analisis

8

0

0.75

Sangat Baik

17

Analisis

6

0

0.75

Sangat Baik

18

Pengetahuan

6

7

-1

Sangat Tidak Baik

19

Aplikasi

8

2

0.75

Sangat Baik

20

Aplikasi

3

2

1

Sangat Baik

Indeks Dikriminasi

Pengkelasan Item

0.00

– 0.10

Tidak Baik

0.11

– 0.20

Kurang Baik

0.21

– 0.30

Sederhana Baik

0.31

– 0.40

Baik

0.41

– 1.00

Sangat Baik

RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346)     Indeks

RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346)

   

Indeks

 

Item

Indeks

Dikriminasi

Kesesuaian

Kesukaran

Item

Item

 

1 0.72

0.50

Sesuai

 

2 0.84

0.37

Sesuai

 

3 0.52

0.62

Sangat Sesuai

 

4 0.56

0.12

Tidak sesuai

 

5 0.44

0.50

Sesuai

 

6 0.48

0.62

Sesuai

 

7 0.16

0.37

Tidak sesuai

 

8 0.60

0.37

Tidak sesuai

 

9 0.80

0.62

Sesuai

 

10 0.76

0.62

 
 

11 0.60

0.37

 
 

12 0.36

0.50

 
 

13 0.40

0.75

 
 

14 0.76

0.25

 
 

15 0.52

0.75

 
 

16 0.32

0.75

 
 

17 0.40

0.75

 
 

18 0.84

-1

 
RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346) 19 0.60 0.75

RADZIAH BT AYOB(640303025834) NORAINI BT MOHAMMAD(710602035670) RUSIATIMAH BT ABDULLAH(650907086346)

19 0.60

0.75

20 0.16

1