Anda di halaman 1dari 1

Penggunaan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran membolehkan murid: ~ ~ a) meningkatkan kefahaman

dan penguasaan murud dalam pembelajaran b) mengakses maklumat yang sukar diperolehi. c) mengumpul sesuatu maklumat yang diperlukan dalam masa yang lama atau terlalu untuk dikumpulkan. ~ d) mencuba atau melaksanakan uji yang kaji yang sukar, memerlukan banyak, perbelanjaan mahal

mustahil atau berbahaya jika dilakukan dengan cara biasa. e) meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi mereka. ~ ~ f) diberi peluang belajar secara berkesan dengan bimbingan guru secara minimum. g) meningkatkan kemahiran TMK mereka. Untuk memperoleh manfaat penggunaan TMK dalam P&P perkaraperkara berikut perlulah diberi perhatian: