Anda di halaman 1dari 4

MOHAMAD TAUFIK BIN MUHAMAD NUR WAN AHMAD FITRI BIN WAN AZIZ SALMAN BIN MOHAMMAD SAID

3 PISMP RBT/PJ/BM

STRUKTUR ORGANISASI PERINGKAT KEBANGSAAN, NEGERI DAN DAERAH SEPERTI BERIKUT: a.) Penaung b.) Penasihat c.) Pengerusi d.) Timbalan Pengerusi e.) Naib Pengerusi f.) Setiausaha Kehormat g.) Penolong Setiausaha Kehormat h.) Bendahari Kehormat i.) AJK dilantik

AHLI JAWATANKUASA a. Dilantik semasa Mesyuarat Agung. b. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. c. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. d. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat

tanpa mengadakan mesyuarat. e. Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah

menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat. f. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri: Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha

Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan)

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

Pengerusi Mempengerusikan

semua

mesyuarat

dan

bertanggungjawab atas

kesempurnaan semua mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Setiausaha Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mencatat kegiatan. dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-

Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Penolong Setiausaha Membantu Menjalankan

setiausaha

dalam

menjalankan

segala tugas dan

tanggungjawabnya. tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Bendahari Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Menyebdiakan Penyata menandatanganinya. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam Kira-Kira bulanan dan tahunan serta

mesyuarat ahli jawatankuasa.

i. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

ii. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

Penolong Bendahari Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.