Anda di halaman 1dari 3

PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS

AGENDA MESYUARAT YANG DICADANGKAN DALAM MESYUARAT


KURIKULUM DAN PANITIA

a. Mesyuarat JKS Pertama (awal tahun)

• Penetapan atau semakan visi dan misi sekolah


• Penjelasan dasar-dasar dan program-program khas kurikulum
 PPSMI/Buddy System
 Head Count
 PKB
 Buku Rekod Mengajar
 Latihan murid
 Kontrak Pengajaran Guru
 Jadual Waktu
 PSPA
 Analisis Peperiksaan
 Post Mortem Peperiksaan
 PIPP
 Kewangan Panitia
 KIA 2M
 PSS/NILAM
 PLBS/SBOA
 PROTIM
 Pra Sekolah
 Pemulihan

• Agihan tugas-tugas kurikulum


 Guru ganti
 Jadual ganti
 Agihan tugas-tugas guru

Memperkasakan Kepimpinan Instruksional Di Seakolah

• Analisis peperiksaan awam ( UPSR atau PMR)


• Analisis peperiksaan akhir tahun
• Pengurusan headcount:

- penetapan expected targetted result (etr) serta operational


targetted
incremental 1,2 dan 3 ( OT11, OT12 dan OT13)

1
PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS

- Penetapan pengurusan kurikulum berasaskan headcount

• Pengoperasian panitia mata pelajaran berkesan


• Anggaran perbelanjaan: baki bagi tahun sebelumnya dan suwa
bagi tahun
Semasa (rujukan surat pekeliling KPM Bil 5/2005)
• Pengoperasian pengajaran dan pembelajaran terancang dan
terarah

b. Mesyuarat JKS Kali Ke 2 (Bulan 3)

• Analisis Peperiksaan Awam (SPM dan STPM)


• Analisis Peperiksaan Dalaman
• Pengurusan Kurikulum Bersasakan Headcount
• Analisis Keperluan Peningkatan Profesionalisme Guru
• Pembinaan Item Berasaskan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
• Pengoperasian Berkesan Panitia Mata Pelajaran
• Penilaian Program Kecemerlangan Akademik Tiga Bulan Pertama
Persekolahan
• Analisis Hasil Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran
• Kawalan Standard Akademik

c. Mesyuarat Kurikulum Sekolah Kali Ke 3 (Bulan 6)

• Analisis dan post- mortem peperiksaan setengah tahun


• Semakan dan penambahbaikan pengurusan kurikulum berasaskan
Headcount dan analisis peperiksaan setengah tahun
• Pelaporan keberkesanan program kecemerlangan akademik
setengah tahun
• Pelaporan pengajaran dan pembelajaran berfokuskan
kecemerlangan peperiksaan awam tahun semasa
• Status perlaksanaan program khas kementerian, jabatan dan
pejabat pelajaran daerah
• Pelaporan penyediaan pengajaran dan pembelajaran
• Program-program perkembangan profesional
• Pengoperasian kokurikulum akademik
• Penilaian keberkesanan perancangan strategik setengah tahun.

d. Mesyuarat JKS Kali Ke 4 (Bulan 8 / 9)

• Refleksi program kurikulum tahun semasa

2
PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT PPDBS

• Refleksi keberkesanan program kokurikulum akademik


• Laporan akhir tahun pengoperasian panitia mata pelajaran
• Status perkembangan profesional berasaskan kurikulum bagi guru-
guru
• Perancangan dan perlaksanaan kurikulum hari-hari terakhir
sebelum peperiksaan awam
• Status semasa headcount
• Penilaian keberkesanan perancangan srategik tahun semasa
• Audit pengurusan kurikulum

Anda mungkin juga menyukai