PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT

PPDBS

AGENDA MESYUARAT YANG DICADANGKAN DALAM MESYUARAT KURIKULUM DAN PANITIA a. Mesyuarat JKS Pertama (awal tahun) • • Penetapan atau semakan visi dan misi sekolah Penjelasan dasar-dasar dan program-program khas kurikulum  PPSMI/Buddy System  Head Count  PKB  Buku Rekod Mengajar  Latihan murid  Kontrak Pengajaran Guru  Jadual Waktu  PSPA  Analisis Peperiksaan  Post Mortem Peperiksaan  PIPP  Kewangan Panitia  KIA 2M  PSS/NILAM  PLBS/SBOA  PROTIM  Pra Sekolah  Pemulihan Agihan tugas-tugas kurikulum  Guru ganti  Jadual ganti  Agihan tugas-tugas guru

Memperkasakan Kepimpinan Instruksional Di Seakolah • • • Analisis peperiksaan awam ( UPSR atau PMR) Analisis peperiksaan akhir tahun Pengurusan headcount: penetapan expected targetted result (etr) serta operational targetted incremental 1,2 dan 3 ( OT11, OT12 dan OT13)

1

PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT

PPDBS

• • • b.

Penetapan pengurusan kurikulum berasaskan headcount Pengoperasian panitia mata pelajaran berkesan Anggaran perbelanjaan: baki bagi tahun sebelumnya dan suwa bagi tahun Semasa (rujukan surat pekeliling KPM Bil 5/2005) Pengoperasian pengajaran dan pembelajaran terancang dan terarah

Mesyuarat JKS Kali Ke 2 (Bulan 3) • • • • • • • • • Analisis Peperiksaan Awam (SPM dan STPM) Analisis Peperiksaan Dalaman Pengurusan Kurikulum Bersasakan Headcount Analisis Keperluan Peningkatan Profesionalisme Guru Pembinaan Item Berasaskan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) Pengoperasian Berkesan Panitia Mata Pelajaran Penilaian Program Kecemerlangan Akademik Tiga Bulan Pertama Persekolahan Analisis Hasil Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran Kawalan Standard Akademik

c.

Mesyuarat Kurikulum Sekolah Kali Ke 3 (Bulan 6) • • • • • • • • • Analisis dan post- mortem peperiksaan setengah tahun Semakan dan penambahbaikan pengurusan kurikulum berasaskan Headcount dan analisis peperiksaan setengah tahun Pelaporan keberkesanan program kecemerlangan akademik setengah tahun Pelaporan pengajaran dan pembelajaran berfokuskan kecemerlangan peperiksaan awam tahun semasa Status perlaksanaan program khas kementerian, jabatan dan pejabat pelajaran daerah Pelaporan penyediaan pengajaran dan pembelajaran Program-program perkembangan profesional Pengoperasian kokurikulum akademik Penilaian keberkesanan perancangan strategik setengah tahun.

d.

Mesyuarat JKS Kali Ke 4 (Bulan 8 / 9) • Refleksi program kurikulum tahun semasa
2

PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT

PPDBS

• • • • • • •

Refleksi keberkesanan program kokurikulum akademik Laporan akhir tahun pengoperasian panitia mata pelajaran Status perkembangan profesional berasaskan kurikulum bagi guruguru Perancangan dan perlaksanaan kurikulum hari-hari terakhir sebelum peperiksaan awam Status semasa headcount Penilaian keberkesanan perancangan srategik tahun semasa Audit pengurusan kurikulum

3