PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT

PPDBS

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM KALI KE-3 2008 TARIKH HARI MASA TEMPAT : 17.09.2008 : Rabu : 12.45 tgh – 3.00 ptg. : Bilik Guru

KEHADIRAN ( Ikut Kekananan ) 1. Pn.Hjh.Natikah bt.Yusof 2. En.Abd.Malek bin Rasid 3. 4. Pn.Haniza bt.Abd.Hamid 5. Pn.Azizah bt.Abdullah 6. En.Mohmad bin Husain 7. Pn.NorAniza bt.Mat Hasan 8. Pn.Sharifah bt.Abu Husain 9. Pn.Salawati bt.Mohamad 10.Pn.Hjh.Badriah bt.Hj.Yaacob 11.Pn.Nasiyah bt.Othman 12.En.Khairul Nizar b.A.Laini 13.Pn.Nasiyah bt.Othman 14.Pn.Masyitah bt.Md.Tarmizi 15.Pn.Halimah bt.A.Tajuddin 16.En.Zainol bin Budin 17.Pn.Che Yusni bt.Md.Isa 18.Pn.Rohima bt.Mohaad 19.Rozaidi b.Halim Tidak Hadir Bersebab 1.En.Suriatul Amin bin Yahya - Kursus Pengendalian ICT PPSMI FASA V1 2008 I. 1. 2. 3. 4. II. 5 6. PERUTUSAN PENGERUSI (Perlu mengandungi perkara rutin dan profesional) Ucapan salam dan terima kasih atas kehadiran AJK. Prestasi murid Tahun 5 merosot -%.Guru-guru perlu merancang langkahlangkah peningkatan prestasi untuk UPSR 2009. Sekolah mensasarkan seramai 10 orang mendapat straight A dalam UPSR 2009. Pastikan semua murid menguasai kemahiran 3M apabila memasuki Tahap 2 . Untuk makluman MEMBENTANGKAN DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT Setiausaha membentangkan minit mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum kali 22008. Encik A mencadangkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kali 2 disahkan dan En B. menyokong. Guru Besar Pen.Kanan Kurikulum Guru Cemerlang / Guru Pakar Ketua Panitia –Bahasa Melayu Ketua Panitia –Bahasa Inggeris Ketua Panitia – Matematik Ketua Panitia – Sains Ketua Panitia – Pendidikan Islam Ketua Panitia – Pend.Seni Visual Ketua Panitia Kem.Hidup Ketua Panitia – Pend.Muzik Penyelaras Bilik PPSMI 1 Penyelaras Bilik PPSMI 2 Penyelaras PSS Penyelaras KIA 2M Setiausaha Peperiksaan Guru Pra Sekolah Guru Pemulihan Kaunselor

1

PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT

PPDBS

Untuk Makluman III. PERKARA BERBANGKIT.

7.

Merujuk Agenda IV perkara 6: Head-Count diteruskan .Cuma diminta murid buat catatan kelemahan kendiri.Ketua Panitia bersama ahli diminta membincang langkah memantapkan pelaksanaannya. HC 1,HC 2,HC 3. murid tahun 6 mesti dilaksanakan. Tindakan guru m/p

IV

POST MORTEM PEPERIKSAAN

8.

Setiap ketua panitia membentangkan pencapaian mata pelajaran masing bagi peperiksaan pertengahan tahun, serta langkah yang akan diambil untuk memperbaiki pencapaian . Panitia Bahasa Melayu:.................................... Panitia Bahasa Inggeris:....................................... Panitia ..................... Panitia ................... Tindakan ketua panitia

V.

PPSMI 9. Pengerusi mengharapkan guru-guru PPSMI dapat meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dengan pelbagai cara.Guru-guru yang gagal melepasi tahap penguasaan Bahasa Inggeris perlu berusaha dan boleh mendapat bimbingan PRT. Tindakan Guru PPSMI Guru-guru PPSMI diminta memaksimumkan penggunaan peralatan yang dibekalkan. Tindakan Guru PPSMI Semua peralatan PPSMI dikehendaki disimpan dengan baik dan selamat sepanjang masa. Tindakan Guru PPSMI VI. 12. PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI (PKB) Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kerjasama PK & guru kerana semua laporan PKB tahun 2007 amat baik pelaksanaannya. Untuk Makluman 13. Hasil pemeriksaan buku latihan semua murid, terdapat beberapa kelemahan.Di antaranya terdapat murid yang tidak menyiapkan tugasan/latihan.Terdapat buku latihan yang tidak diperiksa.Diharap semua guru dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Tindakan Guru M/Pelajaran

10.

11.

2

PANDUAN PENGURUSAN MESYUARAT

PPDBS

14.

Pihak pentadbir kurang berpuas hati terhadap RPM guru berhubung catatan refleksi dan format menulis ringkasan. Tindakan Semua Guru

VII. 15.

HAL-HAL LAIN Pengerusi amat berharap apa yang dibincangkan dapat dimafaatkan bersama AJK dalam mesyuarat panitia nanti.Pengerusi panitia diminta bersama Setiausaha kemaskinikan fail .Perbincangan pencapaian akademik mesti diutamakan, membuat post-mortem ke arah meningkatkan prestasi murid dalam semua matapelajaran. Pengerusi mengharapkan semua Ketua Panitia bergerak secara aktif. Tindakan Semua AJK

VIII.

PENANGGUHAN MESYUARAT. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.00 ptg,mesyuarat kali keempat dijangka akan diadakan pada......

DISEDIAKAN:

DISEMAK OLEH:

...............tt........................ (Nama ) S/U Kurikulum

............tt.................................... (Nama Pengetua / GB), Pengerusi Jawatankuasa Kurikulum

3