Anda di halaman 1dari 13

KEMAHIRAN SAINTIFIK

KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN MANIPULATIF

KEMAHIRAN PROSES SAINS ASAS

KEMAHIRAN PROSES SAINS BERSEPADU

KEMAHIRAN PROSES SAINS ASAS

Membuat inferens
Perkaitan ruang dan masa Mengukur dan menggunakan nombor Meramal

Berkomunikasi
Mengelas Memerhati

Memerhati: memerhati sifat-sifat fizikal yang terdapat pada tumbuhan

Mengelas: Mengelaskan haiwan mengikut sifat fizikal seperti berbulu, berkaki atau berkepak

Berkomunikasi: menyatakan kepentingan kitar semula

Meramal: Meramal keadaan yang akan berlaku pada pokok pasu yang diletakan di tempat tiada cahaya matahari

Membuat inferens: Menyatakan sebab daun pada sebatang daun menjadi layu

Perkaitan ruang dan masa: mengukur dan membanding pergerakan dua objek yang berbeza dengan jarak dan masa yang ditetapkan

Mengukur dan menggunakan nombor: mengukur suhu bagi cecair yang dipanaskan dan disejukkan

Mengenalpasti dan mengawal pembolehubah

Mentafsir data

Mendefinisi secara operasi

Menjalankan eksperimen

Membentuk dan menguji hipotesis

Mentafsir data:
Mengenalpasti dan mengawal pembolehubah: Membuat ujikaji tentang faktor-faktor pengaratan besi Mendefinisi secara operasi: Menyatakan maksud proses penyejatan,kondensasi dan peleburan

Membentuk dan menguji hipotesis: Menguji hipotesis tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup

Membina jadual pertumbuhsn biji benih selama 30 hari dan membuat kesimpulan dari data yang diperolehi

Menjalankan eksperimen: Menjalankan eksperimen tentang keperluan asas haiwan

Kemahiran Manipulatif

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor yang diperkembangkan melalui penyiasatan dalam sains. Kemahiran ini memupuk pelajar supaya dapat mengendalikan peralatan,bahan serta spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul, tepat,selamat dan cermat.

Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betuldan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, pelaratan dan bahan sains.

Menggunakan kanta tangan untuk melihat bilangan kaki haiwan yang kecil.

Menggunakan forsep untuk mengutip haiwan

Membersihkan forsep, piring petri dan peralatan makmal.

Tidak mencederakan dan merosakkan spesimen

Menyimpan peralatan dan bahan makmal ditempat yang selamat dan betul.

RUJUKAN
http://www.slideshare.net/norainihussain83/peta-minda-kps

http://www.slideshare.net/hailmiothman3/kemahiran-proses-sains16673224
http://www.scribd.com/doc/54248059/SCE3106-Peta-Minda http://www.freewebs.com/siberia/Kemahiran_Saintifik.htm http://kelas-online.tripod.com/sains/asas.htm Zeeydee b.Omar.(2013).Science Process Skill Year 4: Problem Solving.MYBOOK.COM.SDN.BHD Selangor