PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

PERUNTUKAN WAKTU KURIKULUM BERSEPADU Peruntukan Waktu Sekolah Menengah Rendah Dalam Seminggu Mata Pelajaran
~ Bahasa Melayu ~ Bahasa Inggeris ~ Matematik ~ Pendidikan Islam

Jumlah Waktu**
6 ( 5 + 1 Sastera ) 5 (4 + 1 Sastera ) 5 4 ( 3 + 1 Amali Solat* ) 2 Tambahan Untuk Ko-kur.*

Catatan

*Diletakkan pd waktu akhir. (cadangan) *Diletakkan pd waktu akhir. (cadangan)

~ Pendidikan Moral ~ Sejarah ~ Geografi ~ Sains ~ P. Jasmani dan Kesihatan ~ Pendidikan Seni ~ Kemahiran Hidup ~ Pend. Sivik & Kewarganegaraan ~ Bahasa Cina ~ Bahasa Tamil ~ Bahasa Arab Komunikasi

3 3 3 5 2 2 3 2 3 (Tambahan) 3 (Tambahan) 6 (Tambahan)

** Peruntukan masa bagi satu waktu ialah 40 minit.

1

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

Peruntukan Waktu Sekolah Menengah Atas Dalam Seminggu TERAS Jumlah Waktu
6 ( 5 + 1 Sastera ) 5 ( 4 + 1 Sastera ) 4 ( 3 + 1 Amali Solat* ) 3 5 5 3 2 2

Mata Pelajaran
~ Bahasa Melayu ~ Bahasa Inggeris ~ Pend. Islam ~ Pend. Moral ~ Matematik ~ Sains ~ Sejarah ~ P. Jasmani & Kesihatan ~ P. Siv. & Kewarganegaraan

Catatan
*Diletakkan pd waktu akhir. (cadangan)

Mata Pelajaran
~ Bahasa Cina ~ Bahasa Tamil ~ Bahasa Arab Komunikasi 3 3 6

TAMBAHAN Jumlah Waktu

Catatan

ELEKTIF
KUMPULAN I (KEMANUSIAAN)
M/Pelajaran ~ Kss Melayu ~ Kss Dlm B. Inggeris ~ Geografi ~ P. Seni ~ B. Arab Tinggi Jumlah Waktu 3 3 3 3 3

KUMPULAN II (VOK & TEK)
M/Pelajaran ~ P. Akaun ~ E. Asas ~ Pdgn. ~ S. Pert. ~ ERT ~ M. Tamb. ~ Peng. Kej. Jentera ~ Peng.Kej. Elek & Ekektr. ~ Luk. Kej. ~ Tek. Kej. Jumlah Waktu 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

KUMPULAN II (SAINS)
M/Pelajaran ~ Sains Tam ~ Fizik ~ Kimia ~ Biologi Jumlah Waktu 4 4 4 4

KUMPULAN IV (PENGAJIAN ISLAM)
M/Pelajaran ~ Tasaw. Islam ~ Pend. Al-Qur & Al-Sunnah ~ Pend. Syariah Islamiah Jumlah Waktu 4 4 4

Catatan:

1. Mata Pelajaran Bahasa Arab (Komunikasi) juga diajar di sekolah menengah
atas (Ting. 4 dan 5) sebagai mata pelajaran tambahan. Peruntukan masanya adalah 6 waktu seminggu. Mata pelajaran ini terbuka kepada semua pelajar tetapi perlaksanaannya tertakluk kepada kemudahan-kemudahan yang ada, terutamanya guru yang berkelayakan untuk mengajar mata pelajaran ini dan

2

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

terdapat 15 orang pelajar atau lebih yang mengambilnya. Di samping itu pelaksanaannya tidak akan menjejaskan jadual waktu biasa persekolahan.

2. Bagi mata pelajaran elektif sekolah menengah atas, ia tertakluk kepada syaratsyarat yang terkandung dalam Perenggan Empat, Pekeliling Ikhtisas 8/1990 dan syarat-syarat tambahan seperti dalam Perenggan Tujuh, Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1991 berikut:

(i)

(ii)

Bagi pelajar yang mengambil dua mata pelajaran Pengajian Islam, iaitu Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah, atau mereka yang mengambil ketiga-tiga mata pelajaran dalam Kumpulan IV tidak dibenarkan mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam dalam Kumpulan Teras. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama atau di sekolah menengah biasa yang mengambil dua mata pelajaran iaitu Pendidikan Al-Quran dan AsSunnah dan Pendidikan Syariah Islamiah, atau ketiga-tiga mata pelajaran Pengajian Islam dibolehkan mengambil lima mata pelajaran elektif. pelajaran tambahan, ialah 44 waktu bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Moral dan 45 waktu bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam, kecuali bagi pelajar Sekolah Menengah Teknik.

3. Jumlah waktu maksima yang boleh diikuti oleh pelajar, tidak termasuk mata

4. Agihan waktu persekolahan untuk negeri-negeri yang bercuti am pada hari Jumaat dicadangkan seperti berikut:
Masa Hari 7.40 8.20 8.20 9.00 9.00 9.40 9.40 10.20 10.20 10.40 10.40 11.20 11.20 12.00 12.00 12.40 12.40 1.20 1.20 2.00 2.00 2.40 Jum. Waktu

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X Jumlah Waktu Seminggu

X X X X X

X X X

X X

X X

8 8 10 9 7 42

3

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

PAKEJ PENGKHUSUSAN PENSIJILAN TERBUKA PAKEJ Pakej 1a MATA PELAJARAN WAJIB Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah PENGKHUSUSAN Matematik Tambahan. 2 atau 3 mata pelajaran sains tulen. Matematik Tambahan. 2 mata pelajaran sastera ikhtisas.

Pakej 1b

Pakej 1c

2 mata pelajaran Pengajian Islam. Bahasa Arab Tinggi. Matematik Tambahan. Sains Tambahan.

Pakej 1d

Pakej 1e

3 mata pelajaran vokasional.

Pakej 1f

2 atau 3 mata pelajaran kemanusiaan.

Pakej 1g

Matematik Tambahan. 1 atau 2 mata pelajaran sains tulen. Teknologi Maklumat. Matematik Tambahan. 2 mata pelajaran sains tulen. 1 mata pelajaran teknologi. 4

Pakej 2a

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

Pakej 2b

Pakej 2c

Pakej 2d

Pakej 2e

Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Sains Matematik Moden Pendidikan Islam / Moral

Matematik Tambahan. 2 mata pelajaran sains tulen. 1 mata pelajaran sastera ikhtisas. Matematik Tambahan. 2 mata pelajaran Pengajian Islam. 1 mata pelajaran sastera ikhtisas. Mata pelajaran pilihan: Matematik Tambahan. Sains Tambahan. Sastera Ikhtisas. Mata pelajaran pilihan: 2 mata pelajaran kemanusiaan. 1 mata pelajaran sastera ikhtisas.

PANDUAN PAKEJ MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH 12 Pakej pengkhususan pensijilan terbuka – Rujukan: 1. Panduan Tugas Staf Sekolah Menengah, Alpha Sigma. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1991 – Tentang Peruntukan Masa. 3. Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999 – Pemilihan M/P Elektif SM Atas. 4. Surat Pekeliling KPM bertarikh 20 Januari 2000 – Pemilihan Pakej JUMLAH WAKTU/PERIOD MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH SEMINGGU 1. Jumlah waktu bagi 1 period 40 minit untuk mata pelajaran KBSM dan 30 minit untuk mata pelajaran KBSR. 2. Rujukan: i.Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) – Kurikulum Kebangsaan & M/P Teras ii.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 – Tentang Pendidikan Jasmani.

5

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA

PPDBS

iii.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1988 – Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program KBSM Bagi Kelas Peralihan, Tkn 1 dan 2 Mulai 1989. iv.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1989 – Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris Dalam ProgramKBSM Bagi Kelaskelas Tingkatan 1 1989. v.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1989 – Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. vi.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1990 – Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program KBSM Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. vii.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1991 – Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program KBSM Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas. viii.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1991 – Perlaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 Dan 1993, Dan Tingkatan V 1993 Dan 1994) ix.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1991 – Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program KBSM Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. x.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992 – Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan 1 Dan 2 Fasa I Projek KDP Di 60 Buah Sekolah. xi.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1992 – Pelaksanaan Mata Pelajaran KH Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993. xii.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1994 – Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu dan Jadual Pelaksanaan Mata Pelajaran KBSR. xiii.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/1998 – Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Mulai 1999. xiv.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2000, 4/2000 – Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Di Sekolah Menengah (Tkn 1 – 5) Bermula Tahun 2000. xv.Surat Pekeliling KPM bertarikh 28 Disember 1999 – Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Sekolah Menengah Atas. xvi.Surat Pekeliling KPM bertarikh 20 Januari 2000 – Pemilihan Pakej Pengkhususan Mata Pelajaran Elektif di Tingkatan 4. xvii.Surat Pekeliling KPM bertarikh 11 Februari 2000 – Pelaksanaan Program Komputer Dalam Pendidikan.

6