Anda di halaman 1dari 2

PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA PPDBS

PERUNTUKAN WAKTU KURIKULUM KBSR (TAHAP 1 & 2)

Peruntukan Waktu Sekolah Rendah Dalam Seminggu

SK / SRK SRJK (C) DAN SRJK (T)

MATA
TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 1 TAHAP 2
PELAJARAN

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Bahasa
12 12 12 10 10 10 9 9 9 6 6 6
Melayu

Bahasa
8 8 8 7 7 7 2 2 2 4 4 4
Inggeris

Matematik 8 8 8 7 7 7 6+4 6+4 6+4 6+2 6+2 6+2

Sains 3 3 3 5 5 5 3+3 3+3 3+3 3+2 3+2 3+2

Pendidikan
Islam / Pend. 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Moral
Pendidikan
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Muzik

Pend.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Jasmani

Pend.
1 1 1 - - -
Kesihatan

Pend. Seni 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kemahiran
- - - 2 2 2 - - - 2 2 2
Hidup
Pend. Siviks
dan
- - - 2 2 2 - - - 2 2 2
Kewarganeg
araan
Kajian
- - - 2 2 2 - - - 2 2 2
Tempatan

Jawi 1 1 1 - - - - - - - - -

*Tasmik 2 2 2 - - - - - - - - -

*Bahasa
2 2 2 - - - - - - - - -
Arab

1
PENGURUSAN KURIKULUM PANITIA PPDBS

*Bahasa
Cina / 5 5 5 5 5 5 12 12 12 10 10 10
Bahasa Tamil

Perhimpunan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

• Peruntukan masa bagi satu waktu ialah 30 minit.


• 30 minit Bahasa Melayu Tahun 1 dan 2 (2009) merangkumi PKJR
• Tasmik di luar jadual (hanya sekolah tertentu sahaja untuk tahap 2)
• 30 minit Bahasa Melayu Tahun 1 hingga 6 (2009) merangkumi AUWP
(Perpustakaan)
• Tertakluk kepada pindaan dan surat pekeliling ikhtisas terkini.
• * Mata pelajaran yang hanya ada disekolah-sekolah tertentu.

1. Agihan waktu persekolahan untuk negeri-negeri yang bercuti am pada hari


Jumaat dicadangkan seperti berikut:

Masa 7.40 8.20 9.00 9.40 10.20 10.40 11.20 12.00 12.40 1.20 2.00
- - - - - - - - - - - Jum.
8.20 9.00 9.40 10.20 10.40 11.20 12.00 12.40 1.20 2.00 2.40 Waktu
Hari
Ahad X X X X X X X X 8
Isnin X X X X X X X X 8
Selasa X X X X X X X X X X 10
Rabu X X X X X X X X X 9
Khamis X X X X X X X 7
Jumlah Waktu Seminggu 42

Anda mungkin juga menyukai