Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH VERNAKULAR CINA

Dibentang oleh: Grace Mary Velagnani Kalaivani Armugam Shaarmini Vijayan

Sekolah Cina
Penubuhan dan pembiayaan sekolah-sekolah

cina adalah tanggungjawab masyarakat cina sendiri. Semua perbelanjaan ditanggung oleh pedagang-pedagang dan pemimpin cina. Guru-guru sekolah cina di bawa masuk khas dari cina. Sistem pendidikan mereka berteraskan sistem pendidikan nenek moyang mereka

Menggunakan dialek masing-masing seperti Hakka, Kantonis dan Hokkien. Kesan daripada revolusi cina 1911, kerajaan cina mula beri perhatian rapi kepada orangorang cina di seberang laut.
Oleh demikian, sekolah-sekolah cina ketika

itu sering di pantau oleh pegawai-pegawai pendidikan dari negara Cina.

Perkembangan Sekolah Cina


sekolah cina pertama ditubuhkan di Tanah Melayu di Singapura

1913-

1920-

penggunaan dialek yang berbezabeza di mansuhkan dan digantikan dengan Bahasa Mandarin.

1920-

enakmen pendaftaran sekolah- sekolah diluluskan untuk sekat perkembangan pengaruh politik di sekolah-sekolah cina. Semua sekolah, guru, dan ahli lembaga sekolah perlu daftar dengan kerajaan British.

1924-

kerajaan British mula beri tumpuan terhadap sekolah cina atas kesedaran terhadap puak nasionalis yang mula menyebarkan kempen anti-British di sekolah cina. Pelajar juga mula dipengaruhi oleh idea komunis. Akhirnya, sekolah cina ditukar menjadi sekolah separuh kerajaan dan di uruskan oleh British.

1945-

penyemakan semula oleh sukatan pelajaran sekolahsekolah cina dijalankan . pengenalan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu di laksanakan di sekolah-sekolah cina.

1945-