Anda di halaman 1dari 4

Kumpulan 1

Tajuk Masa Tunjang Utama Standard Kandungan : Kemahiran pergerakan : 60 minit : Fizikal Dan Estetika : 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul Standard Pembelajaran : 1.7.1 Melompat menggunkakan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:

1. Melompat menggunakan sebelah kaki 2. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki 3. Melompat dengan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki dengan lakuan yang betul Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Nilai Murni - Keyakinan diri, toleransi, kerjasama Keusahawanan Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Kreativiti dan inovasi Bahan Bantu Belajar : Radio, wisel, skital, penutup botol

LANGKAH

AKTIVITI

BBM

CATATAN

Kumpulan 1
Set Induksi ( 5 Minit) 1. Murid menyanyi dengan iringan muzik. Lagu Lompat Si katak Lompat 2. Murid mengikut pergerakan yang dilakukan oleh guru. 3. Murid melakukan aktiviti kelenturan dengan iringan muzik Murid mendengar arahan guru Bekerjasama Langkah 1 ( 15 Minit ) 1. Murid melihat tunjuk cara melompat dengan sebelah kaki oleh guru . 2. Murid melakukan aktiviti pergerakkan yang telah ditunjukkan oleh guru 3. Murid melakukan lompatan dengan lakuan yang betul dengan bimbingan guru. Semua murid melakukan aktiviti Murid bertukar aktiviti Bekerjasama Murid mendengar arahan guru radio EMK Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Langkah 2 ( 15 Minit )

1. Murid melihat tunjuk cara mendarat dengan kedua-dua belah kaki oleh guru. 2. Murid melakukan aktiviti mendarat dengan kedua-dua belah kaki dengan bimbingan guru.

Belajar sambil bermain

EMK Langkah 3 ( 20 Minit ) 1. Murid melihat tunjuk cara melompat dengan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki dengan lakuan yang betul oleh guru. Kertas mahjong Penutup botol Nilai - Kejasama - Mendengar arahan Inovasi Keusahawanan

2. Murid melakukan aktiviti melompat


dengan sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki dengan bimbingan guru .

Kumpulan 1

Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

:1 : 1.7

Kemahiran pergerakan Berkebolehan melakukan kemahiran asas melompat dengan Lakuan yang betul : 1.7.1 Melompat menggunakan sebelah kaki dan mndarat dengan keduadua belah kaki : B3 D3 E1

Evidens

Kumpulan 1
SENARAI SEMAK Nama :____________________ Kelas :______________ Tarikh :________________

Fokus Pembelajaran : Kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul Isikan Menguasai (M) atau Belum Menguasai (BM) di ruangan yang disediakan. Belum Bil 1. 2. 3. Kemahiran Murid melompat dengan sebelah kaki Murid mendarat dengan kedua-dua belah kaki Murid melompat dengan sebelah kaki dan mendarat dengan keduadua belah kaki Menguasai Menguasai Catatan

Refleksi : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................

Tandatangan guru : .......................................................