Anda di halaman 1dari 8

BIG PPG PERINGKAT 2

WAJ 3114 ( Ceramah / Aktiviti Kemasyarakatan) Pro Forma SEM 2 (10 Jam )

1. Aktiviti Di IPG (3 jam)

Taklimat Umum BIG (1 jam) Taklimat Ceramah (1jam) Taklimat Kemasyarakatan (1 jam)

BIG PPG PERINGKAT 2


2. Aktiviti Ceramah (2 jam)
ARAHAN : Pilih SATU Tajuk A, B atau C

A.

Pembinaan Insan Guru Yang Seimbang - dilaksanakan di sekolah


(kumpulan sasaran - rakan sejawat )
Guru sebagai insan mulia

i.

ii. Kualiti peribadi dan profesionalisma seorang guru iii. Pembelajaran berterusan dan seluas hayat

BIG PPG PERINGKAT 2


ATAU B. Guru dan Hubungan Komuniti - dilaksanakan di sekolah
(kumpulan sasaran - masyarakat setempat)
i. ii. Cabaran guru merealisasikan pendemokrasian pendidikan Guru sebagai agen perubahan masyarakat

iii. Hubungan sekolah dan komuniti ke arah pembangunan pendidikan

BIG PPG PERINGKAT 2


ATAU C. Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme - dilaksanakan di sekolah
( kumpulan sasaran - rakan sejawat )
i Pembinaan semula sikap ke arah perkhidmatan pendidikan bertaraf dunia

ii Guru reflektif menjana keberkesanan tugas

iii Etika dan moral profesional


iv Dasar dan wawasan pendidikan dan implikasinya kepada peranan dan tanggungjawab guru

BIG PPG PERINGKAT 2


3. Aktiviti Kemasyarakatan (3 jam) Khidmat sosial - dilaksanakan di sekolah
(sasaran murid sekolah) Arahan : Pilih SATU sahaja. 1. Khidmat dan kebajikan ( rumah kebajikan, hospital. Rumah anak yatim, pusat penjagaan warga emas dll. Bantuan bencana (banjir. Kebakaran, bencana alam) Gotong-royong( membersihkan tanah perkuburan , rumah ibadat, pusat-pusatkomuniti,khidmat kebajikan dll.)

2. 3.

BIG PPG PERINGKAT 2


4. Refleksi dan pelaporan untuk aktiviti 2 dan 3 (2 jam) - Laporan Reflektif (30%)
- Pelaporan :

- Penulisan kendiri (Portfolio) (30%) - Rakaman (30%) - Penilaian pihak sekolah (10%)

BIG PPG PERINGKAT 2


RUMUSAN BIG SEM 2 JAM INTERAKSI 10 jam:
1. Taklimat Umum di IPG (pelajar PPG) 3 jam 2. Aktiviti Ceramah (rakan sejawat) 2 jam 3. Khidmat Masyarakat (murid) 3 jam 4. Pelaporan (pelajar PPG) 2 jam

( 3 jam di IPG + 7 jam di sekolah)

BIG PPG PERINGKAT 2


TAMAT SEKIAN TERIMA KASIH