PENGENALAN PENDIDIKAN KESELAMATAN

DEFINISI  Kamus Dewan Edisi Keempat m/s 1419 Selamat – terpelihara @ terhindar drpd bencana / terlepas drpd bahaya / aman sentosa / sejahtera / tiada gangguan Keselamatan – perihal selamat / kesejahteraan / keamanan .

Ishak & Albeny (2009) – keupayaan seseorang untuk melindungi diri daripada mendapat kemudaratan secara fizikal & emosi sebagai gerak balas terhadap perkara2 yg boleh mengancam dirinya & di sekelilingnya  .Zainun Ishak (2006) – menghindari keadaan yang akan membawa kemalangan  Noorazman.

Dimana ?  Bagaimana ?  Kenapa ?  BERLAKU .

Perkongsian pintar dgn masyarakat tidak menjadi satu kesalahan  Contoh : a) PIBG & guru b) Kerajaan & swasta  .Sekolah guna dasar drpd KPM  Namun ….

 Tujuan :a) Persekitaran selamat / bersih kemudahan asas mencukupi b) Sanitasi yg sempurna & bekalan air bersih sempurna c) Kitar semula bahan terpakai .

PERATURAN KESELAMATAN DI SEKOLAH .

 Berasaskan 4 elemen :1) Kecantikan 2) Keselamatan 3) Keindahan 4) keselesan .

bahaya (hazard) – bahan @ agen yg berpontensi untuk mendatangkan kemudaratan kepada pelajar & guru  .Kaedah untuk mengurangkan kemalangan & kecederaan di kawasan persekitaran sekolah ialah :a) Kaedah menilai risiko b) Kaedah mengawal risiko  Umumnya.

 Jenis2 bahaya (hazard) @ risiko ialah :a) Risiko persekitaran b) Risiko peralatan c) Risiko Tingkahlaku .

Kawasan sekolah berdekatan dgn jalan raya  Kawasan sekolah tidak berpagar  Berdekatan dengan kilang  Kolam  Kurang papan tanda bahaya  Bermain di padang ketika cuaca buruk  .

Peralatan rosak  Pendawaian elektrik rosak  Lantai licin  Ruang kecil  Bucu tajam  .

Kurang @ tiada pengawasan drpd guru  Sikap tidak peduli  Tidak guna peralatan keselamatan  Tidak mematuhi peraturan waktu bermain  .

Konsep berkaitan penjagaan keselamatan di sekolah  Di perkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. 1996  .

Papan tanda  Merujuk kepada arahan & peraturan cara penggunaan alatan  Setiap polisi & peraturan perlu dihebahkan  S – SUPERVISION – penyeliaan drpd guru @ orang yg terlatih  .

Sesuai  Kesesuaian sesuatu bahan & peraturan untuk setiap golongan  .

Jatuh  Setiap aktiviti hendaklah mengambil langkah2 yang secukupnya untuk mengelak kemalangan & kecederaan akibat terjatuh @ tergelincir  .

sesuai.Peralatan  Alatan yang digunakan dijamin selamat. mencukupi & sentiasa diselenggarakan  .

TQ .