Anda di halaman 1dari 5

UJIAN AMALI PENDIDIKAN JASMANI : PJM 3102

(MULAI AMBILAN JANUARI 2007)

PISMP S2

_________________________________________________________________________________________________
BORANG PEMERHATIAN DAN PEMARKAHAN UJIAN AMALI PISMP S2
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI ( PJM 3102 PERGERAKAN ASAS )
KOMPONEN : Pergerakan Asas

2
3
4
5
6
7
8
9

(05M)Variasi

Angka Giliran

(05M)Tubuh Badan

Nama Pelajar

Lokomotor , Bukan Lokomotor &


Manipulasi Alatan (10M)

Bil

Format Kertas Kerja (10M)

Kriteria
Jumlah Markah
(30 markah )

UJIAN AMALI PENDIDIKAN JASMANI : PJM 3102


(MULAI AMBILAN JANUARI 2007)

PISMP S2

_________________________________________________________________________________________________
10
TANDATANGAN PENILAI :
NAMA :______________________________________

TARIKH :

BORANG PEMERHATIAN DAN PEMARKAHAN UJIAN AMALI PISMP S2


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI ( PJM 3102 PERGERAKAN ASAS )
KOMPONEN : Pergerakan Asas

11

12
13
14
15
16
17

(05M)Variasi

Angka Giliran

(05M)Tubuh Badan

Nama Pelajar

Lokomotor , Bukan Lokomotor &


Manipulasi Alatan (10M)

Bil

Format Kertas Kerja (10M)

Kriteria
Jumlah Markah
(30 markah )

UJIAN AMALI PENDIDIKAN JASMANI : PJM 3102


(MULAI AMBILAN JANUARI 2007)

PISMP S2

_________________________________________________________________________________________________

18
19
20
TANDATANGAN PENILAI :
NAMA :______________________________________

TARIKH :

BORANG PEMERHATIAN DAN PEMARKAHAN UJIAN AMALI PISMP


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI ( PJM 3102 PERGERAKAN ASAS )
KOMPONEN : Permainan Kanak-Kanak

2
3
4
5

(10M)Pengelolaan Permainan

Angka Giliran

Keselamatan Peralatan,
(10M)
Kawasan & Peserta

Nama Pelajar

Pengurusan & Kawalan


(10M)

Bil

Format kertas kerja (10M)

Kriteria
Jumlah Markah
(40 markah )

UJIAN AMALI PENDIDIKAN JASMANI : PJM 3102


(MULAI AMBILAN JANUARI 2007)

PISMP S2

_________________________________________________________________________________________________
6
7
8
9
10
TANDATANGAN PENILAI :
NAMA :______________________________________

TARIKH :

BORANG PEMERHATIAN DAN PEMARKAHAN UJIAN AMALI PISMP S2


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI ( PJM 3102 PERGERAKAN ASAS )
KOMPONEN : Permainan Kanak-Kanak

11

12
13
14

(10M)Pengelolaan Permainan

Angka Giliran

Keselamatan Peralatan,
(10M)
Kawasan & Peserta

Nama Pelajar

Pengurusan & Kawalan


(10M)

Bil

Format kertas kerja (10M)

Kriteria
Jumlah Markah
(40 markah )

UJIAN AMALI PENDIDIKAN JASMANI : PJM 3102


(MULAI AMBILAN JANUARI 2007)

PISMP S2

_________________________________________________________________________________________________

15
16
17
18
19
20
TANDATANGAN PENILAI :
NAMA :______________________________________

TARIKH :