Anda di halaman 1dari 5

FUNGSI KUADRATIK

Fungsi Kuadratik

Hubungan antara kedudukan graf fungsi kuadratik dengan punca persamaan kuadratik

Nilai maksimum dan nilai minimum fungsi kuadratik (menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua

Lakaran graf fungsi kuadratik

Menyelesaikan ketidaksamaan kuadratik

Menyelesaikan masalah meibatkan ketaksamaan kuadratik

INDEKS DAN LOGARITMA

Indeks Dan Logaritma

Indeks dan Hukum Indeks = = ( ( ( = = =

Logaritma dan Hukum Logaritma =y = =x + -

=
=n =x

Penukaran asas logaritma =

Persamaan yang melibatkan indeks dan logaritma

PEMBEZAAN

Pembezaan

Maksud pembezaan

Teknik pembezaan

Penggunaan pembezaan

Idea had

Kecerunan lengkung

Pembezaan peringkat kedua

Idea tangen kepada lengkung dan hubungannya dengan pembezaan

Kadar perubahan yang terhubung Masalah maksimum dan minimum

Perubahan kecil y x

Persamaan tangent dan persamaan normal

Titik maksimum dan titik minimum

y=a = an y = uv =u

Penghampiran y = k (ax + = kn(ax + Petua rantai = (a)

+v

y= =

HUKUM LINEAR

Hukum Linear

Garis lurus penyuaian terbaik

Penggunaan hukum linear kepada fungsi tak linear

Penukaran persamaan tak linear kepada bentuk linear [misalnya y = ax + bx (tak linear) ditukarkan menjadi (linear)] ax + b

Penentuan nilai pemalar atau pemboleh ubah tertentu bagi persamaan tak linear menggunakan garis lurus penyuaian terbaik

PILIHATUR DAN GABUNGAN

Pilihatur dan Gabungan

Prinsip pendaraban r

Pilihatur : n Pr
n

n! (n r )!

Gabungan : nCr

n! r!(n r )!

Pn n

Anda mungkin juga menyukai