Anda di halaman 1dari 1

IPG Kampus Pendidikan Teknik, SCE 3109 Tenaga Dalam Kimia MANUAL AMALI Amali 6 Tujuan Bahan Radas

Prosedur : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bersihkan dua kepingan kuprum menggunakan kertas pasir dan timbang. Masukkan 1 mol dm-3 larutan kuprum (II) sulfat ke dalam bikar sehingga separuh penuh. Sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 6, hidupkan suis dan mulakan jam randik. Laraskan reostat untuk membenarkan arus yang kecil mengalir. Rekod bacaan ammeter. Matikan suis elektrik selepas 30 minit. Perhati dan rekodkan sebarang perubahan pada anod dan katod. Bersih dan keringkan kepingan kuprum menggunakan propanon dan timbang berat kepingan kuprum.
bateri

: Untuk menentukan nilai pemalar Avogadro melalui proses elektrolisis. : 1 mol dm-3 larutan kuprum(II) sulfat dan dua kepingan kuprum. : Bateri, bikar 250 cm3, wayar penyambung dengan klip buaya,ammeter, suis and jam randik.

Kepingan kuprum Larutan kuprum (II) sulfat

Rajah 6: Elektrolisis untuk menentukan nilai pemalar Avogadro Soalan : 1. Secara teori, penambahan berat pada kepingan kuprum dalam satu elektrod adalah sama dengan kehilangan berat pada elektrod lain. Terangkan mengapa terdapat sedikit perbezaan antara kedua-dua nilai semasa menjalankan eksperimen ini. [1] 2. Tuliskan persamaan seimbang bagi tindak balas yang berlaku pada anod dan katod.[2] 3. Nyatakan dan terangkan dua cara untuk meningkatkan kejituan keputusan yang diperoleh. [4] 4. Selain menentukan nilai pemalar Avogadro, nyatakan dan terangkan dua kegunaan lain proses elektrolisis dalam industri. [ 2 kegunaan berserta penerangan x 4 = 8]

12