Anda di halaman 1dari 2

BORANG PERKEMBANGAN INDIVIDU BAHASA INGGERIS TAHUN 1

NAMA : TAHUN :

B A N D 1

DESKRIPTOR B1DL1E1 B1DB1E1 B1DB2E1 B1DB3E1 B1DB4E1 B1DT1E1 DESKRIPTOR B2DL1E1 B2DB1E1 B2DB2E1 B2DT1E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

TARIKH

B A N D 2 B A N D 3

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

TARIKH

DESKRIPTOR B3DL1E1 B3DL2E1 B3DB1E1 B3DB2E1 B3DB2E2 B3DB3E1 B3DT1E1 DESKRIPTOR B4DL1E1 B4DB1E1 B4DB2E1 B4DT1E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

TARIKH

B A N D 4 B A N D 5

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

TARIKH

DESKRIPTOR B5DL2E1 B5DL2E2 B5DB1E1 B5DTE1 B5DT2E1 B5DT3E1

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

TARIKH

B A N D 6

DESKRIPTOR B6DL1E1 B6DL2E1 B6DB1E1 B6DT1E1 B6DT1E2 B6DT1E3

MENGUASAI/TIDAK MENGUASAI

TARIKH