Anda di halaman 1dari 7

UNIT PELANCONGAN SEKOLAH KEBANGSAAN JABI VISI MISI Murid dapat pendedahan dan pengalaman baru hasil daripada

pengalamn sendiri di tempat yang dilawati. NAMA PROGRAM : LAWATAN SAMBIL BELAJAR MATLAMAT OBJEKTIF : MENINGKATKAN PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID : MENINGKATKAN PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID TENTANG KEBUDAYAAN, KEMASYARAKATAN, ALAM SEKITAR SERTA MAKLUMAT AWAL TENTANG PELUANG DI BIDANG PELANCONGAN. : 3 HARI 2 MALAM : MURID TAHAP 2 : RM 80 - 100 SEORANG

TEMPOH SASARAN KOS

PELAN STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK SASARAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) TOV 2 2011 3 2012 3 2013 4

BIDANG Hal Ehwal Murid Strategi 1.1 : BIL 1

ISU Lawatan

PELAN TINDAKAN Menyediakan dokumen perancangan aktiviti lengkap Melaksanakan aktiviti melalui peraturan dan dengan kebenaran jabatan

Meningkatkan Meningkatk Tugasan kepada murid pengetahuan sedia ada an pengetahua murid tentang kebudayaan, n dan kemasyarakatan, alam pengalaman sekitar serta maklumat sedia ada awal tentang peluang di T/ JAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT murid bidang pelancongan.

PELAN KONTINGENSI Pemantauan dilakukan dengan kerjasama pentadbiran dan kebenaran jabatan

CATATAN

AJK pelancongan

3 bulan

RM80 = 120 seorang

Semua murid menjalankan tugas masing-masing

Guru besar PK HEM AJK

Jun - Nov

Strategi 1.2 : PELAN TINDAKAN

PELAN OPERASI
Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos LANGKAH 1 2 3 4 5 6 : LAWATAN SAMBIL BELAJAR

: Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid


: Meningkatkan pengetahuan sedia ada murid tentang kebudayaan, kemasyarakatan, alam sekitar serta maklumat awal tentang peluang di bidang pelancongan. : 3 hari 2 malam : Murid tahap 2 : RM 80 ke 100 seorang PROSES KERJA Cadangan dalam mesyuarat jawatankuasa pelancongan Kertas cadangan Tawaran kepada murid Proses permohonan / kebenaran Pelaksanaan program/ Post-moterm TANGGUNGJAWAB PK HEM AJK pelancongan AJK pelancongan AJK pelancongan AJK AJK dan guru pengiring AJK dan guru pengiring TEMPOH 2 1 kali 1 minggu 3 bulan 3 hari 2 malam STATUS /PELAN KONTIGENSI

ANALISIS SWOC UNIT PELANCONGAN KEKUATAN (S) S1 S2 S3 S4 AJK yang komited dan berpengalaman terhadap program yang dirancang Murid yang berdisplin W3 Kesediaan guru sebagai pengiring W4 Sokongan pentakbir PELUANG (O) O1 O2 O3 O4 Sokongan ibubapa. pentakbir dan guru Tawaran pakej pelancongan yang menarik untuk pelajar sumbangan dari penajaan luar Terdapat banyak tempat menarik di negara kita C1 C2 C3 C4 CABARAN (C) Kewangan yang terhad Masalah kemalangan bas Wabak penyakit Keselamatan murid W1 W2 KELEMAHAN (W) Masalah kewangan Kumpulan sasaran

STRATEGI PERINGKAT JAWATANKUASA UNIT PELANCONGAN KEKUATAN (S) DALAMAN S1 S2 S3 LUARAN PELUANG (O) O1 O2 O3 O4 Sokongan ibu bapa Tawaran pakej agensi pelancongan yang menarik untuk pelajar Sumbangan/penajaan luar Terdapat banyak tempat yang menarik di negara kita CABARAN (C) C1 C2 C3 C4 Kewangan yang terhad Masalah kemalangan bas Wabak penyakit Keselamatan murid Strategi SC: Perancangan awal S4 AJK yang komited dan berpengalaman terhadap program yang dirancang Murid yang berdisplin Kesediaan guru sebagai pengiring Sokongan pentadbir Strategi WO: Menambahkan tabung kewangan KELEMAHAN (W) W1 Sumber kewangan W 2 Guru mempunyai banyak bebanan tugas lain

Strategi SO:

2.RASIONAL Projek ini dilaksanakan sebagai salah satu program riadah pendidikan kepada murid PPKI. Selain daripada bersifat melatih murid, program ini juga dilihat boleh meningkatkan pengetahuan sedia ada murid berkaitan dunia sains . Diharapkan dengan pelaksanaannya murid-murid PPKI akan mendapat manafaat yang maksimum sekaligus mencapai objektif program ini. 3. OBJEKTIF 3.1 Memahami perkembangan jasmani dan menguasai kemahiran motor untuk melibatkan diri dalam aktiviti riadah. 3.2 Melengkapkan murid dengan pemahaman dan pengetahuan terkini berkaitan perkembangan sains dan teknologi. 3.3 Memperkembangkan kemahiran bahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat. 3.4 Membentuk tingkah laku dan sikap murid untuk lebih berdaya saing.

OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. Mendidik pelajar mengenai industri pelancongan. Memberikan pendedahan awal tentang peluang di dalam bidang pelancongan Mewujudkan modal insan dalam industri pelancongan memberi pendedahan dan Memperkenalkan tempat-tempat di Negara kita yang kaya dengan budaya dan sumber alam sekitar yang menarik 5. Memberi peluang kesamarataan kepada murid untuk menyertai program lawatan anjuran sekolah mengikut kesesuaian aktiviti 6. Menambah pengetahuan dengan membuat lawatan ke tempat - tempat pelancongan