Anda di halaman 1dari 17

SEKTOR PERINDUSTRIAN

Sumbangan sektor industri Dasar dan strategi pembangunan perindustrian.

Cabaran perindustrian dalam globalisasi dan K-ekonomi Statistik sektor industri

DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN

TUJUAN UTAMA;

Untuk mencapai matlamat integrasi nasional Menyebarkan industri dari pusat bandar ke kawasankawasan kurang maju Memperluas dan mempelbagaikan asas sektor perindustrian Menggalakkan secara beransur-ansur penubuhan industri berteknologi tinggi Mempercepatkan pertumbuhan industri kecil Menubuhkan industri berat

DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN


PERLINDUNGAN TARIF GALAKAN PELABURAN


Taraf Perintis Elaun Cukai Pelaburan Elaun Penyelarasan Perindustrian Elaun Infrastruktur Potongan Dua Kali bagi Penggalakkan Eksport Kemudahan Kelonggaran Jaminan Perjanjian bagi mengelakkan cukai dua kali Panduan dan peraturan-peraturan pelaburan

PANDUAN DAN KEMUDAHAN LAIN


MASALAH PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN

KESAN BAIK

Dari segi guna tenaga Meningkatkan hasil negara Pemindahan teknologi dan kemahiran baru Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan

KESAN BURUK
Pelabur-pelabur tempatan mendpat saingan Kurang memperolehi kemahiran peringkat atas Pemindahan teknologi kurang sesuai Kebebasan keluar masuk modal dan keuntungan asing tidak dilaburkan semula.

KE ARAH STRATEGI PERINDUSTRIAN BERSEPADU


Perancangan sektor perindustrian Memperbaiki sistem galakan Pelbagaian dan pembangunan industri berasaskan sumber Strategi gantian import peringkat kedua yang terpilih Pelbagaian pasaran eksport Penyebaran industri Penyelidikan dan pembangunan industri pembuatan Peranan industri berat Pembangunan perusahaan kecil

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (1986 1995)

MASALAH-MASALAH PERINDUSTRIAN LAMPAU


Malaysia agak lewat dari segi pengembangan barangan dan perkhidmatan pembuatan. Ketidakseimbangan dan bias dari segi struktur industri. Pergantungan kepada pelaburan asing Kelemahan struktur eksport

FAKTOR PEMASALAHAN

Paras teknologi yang rendah. Kekurangan jurutera dan tenaga teknik yang tinggi Sistem insentif yang ada tidak mencukupi Kurang aktiviti organisasi swasta Kepelbagaian objektif yang bercanggahan.

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 1995)

OBJEKTIF
Untuk memastikan perkembangan ekonomi yang pesat melalui pertumbuhan pesat sektor perkilangan untuk memenuhi objektif DEB. Untuk mengadakan sumber asli negara secara optimum dan efisien Untuk menyediakan asas bagi pembangunan teknologi tempatan

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 1995)

STRATEGI

Menyusun semula struktur galakan perindustrian sedia ada Mempelbagaikan eksport dan menggalakkan sektor gantian import Memajukan semula industri gantian import peringkat pertama Menggalakkan penggunaan barangan tempatan Mempelbagaikan pasaran eksport Memperluaskan kegiatan industri ke kawasan-kawasan kurang maju Menggalakkan R&D pihak awam dan swasta Menggalakkan industri berat Menggalakkan pertumbuhan perusahaan kecil

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 1995)

STRATEGI
Industri keluaran getah Industri keluaran kelapa sawit Industri memproses makanan Industri asas kayu Industri kimia Industri logam (bukan besi) Industri hasil galian (bukan logam) Industri elektronik dan elektrik Industri-industri lain

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 1 (1986 1995)

ISU DAN PERSOALAN

Keadaan ekonomi antarabangsa yang tidak stabil Dasar-dasar perlindungan yang lebih ketat dari negaranegara industri maju Industri yang berorientasikan eksport mungkin menghadapi masalah permintaan Masalah pembiayaan Kesan terhadap program pembasmian kemiskinan Kesan-kesan limpahan dan kesan penitisan ke bawah

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 11 (1996 - 2005)

OBJEKTIF
Meningkatkan teknologi dalam meningkatkan produktiviti Menggalakkan kemajuan sektor pembuatan dengan teknologi tinggi Menekankan pembangunan perindustrian Pendekatan berasaskan kelompok

PELAN INDUK PERINDUSTRIAN 11 (1996 - 2005)


STRATEGI

Orientasi global Meningkatkan kebersaingan Memperbaiki asas ekonomi yang diperlukan Memupuk syarikat perkilangan milik Malaysia Proses intensif maklumat dan berteraskan ilmu

PROSPEK SEKTOR PERINDUSTRIAN

Peranan kerajaan Cabaran globalisasi Perubahan arah aliran pengeluaran

CABARAN PERINDUSTRIAN DALAM GLOBALISASI DAN K-EKONOMI

Kemajuan dalam teknologi maklumat dan komunikasi ICT Globalisasi dan persaingan yang meningkat

STATISTIK SEKTOR INDUSTRI