Anda di halaman 1dari 5

2.

Tipat e ushtrimeve t rekomanduara pr do fush Reading and comprehension (t kuptuarit prmes leximit)

Pyetje mbi prmbajtjen e tekstit. Ushtrime me przgjedhje fjalsh ose frazash. Plotsimi i vendit bosh me informacionin e duhur (Sentence or phrase completion). Ushtrime me prgjigje po/jo. Ushtrime me e vrtet/e rreme (True or False). Ushtrime me disa alternativa (Multiple Choice - przgjedhje e alternativs s sakt nga 4 ose 5 alternativat e dhna). Ushtrime ku krkohet marrja dhe przgjedhja e informacionit t duhur nga teksti i dhn. Ushtrime ku krkohet reflektimi mbi prmbajtjen e nj fragmenti dhe nxjerrja e informacionit t duhur prej tij. Vendosja e paragrafve sipas rendit t duhur n renditjen e ngjarjeve (Arrangement of paragraphs). Ushtrime ku i krkohet paraqitja e elementeve provuese, q mbshtesin iden e dhn nga vet nxnsi. Ushtrime ku krkohet thellim n kuptimin e nj fraze dhe gjetja e sinonimit t saj. Ushtrime ku krkohet formimi i nj kuptimi t prgjithshm dhe nxjerrja e moralit t pjess. Ushtrime ku krkohet zhvillimi i aftsis krijuese dhe interpretuese dhe paraqitja e elementeve q justifikojn prgjigjen e dhn.

Writing (t shkruarit)

Shkrimi i nj e-mail-i. Aplikime ose rekomandime pr nj pun . Shprehja e mendimit rreth nj shtjeje t caktuar. Vjelja e informacionit pr nj shkrim t caktuar. Konturimi i ideve. Prcaktimi i fjalis qendrore. Shkrimi i nj paragrafi. Prdorimi i fjalive mbshtetse. Rishikimi i materialit t shkruar dhe korrigjimi i tij. Redaktimi. Modele shkrimi t llojeve t ndryshme dhe analiza e tyre.

Use of English (grammar and vocabulary) - prdorimi i gjuhs

Ushtrime me zvendsim, zvendsimi i nj fjale me nj t ngjashmen e saj. Ushtrime transformimi, shprehja e nj fjalie me nj struktur tjetr, por duke ruajtur kuptimin e fjalis. Ushtrime me shum zgjedhje/alternativa. Ushtrime me plotsime vendesh bosh, vendosja e fjals s duhur. Ushtrime me ndrtim fjalish. Ushtrime me gjetje dhe korrigjime gabimesh, bashkim i funksionit me strukturn prkatse etj.

Struktura e provimit n prqindje Aspektet gjuhsore q do t vlersohen Reading and comprehension T kuptuarit e nj teksti t shkruar (letrar ose joletrar) Prqindja

40%

Use of English (grammar and vocabulary) Prdorimi i gjuhs (gramatika dhe leksiku)

40%

Writing T shkruarit (ese ose krijim, nj letr, krkes, prshkrim, 20% artikull, prmbledhje etj.)

3. Prmbajtja e programit Fushat tematike dhe leksiku Kjo rubrik e programit grupon linjat kryesore, si edhe nnlinjat, t cilat jan t prbashkta pr msimin e gjuhs s huaj. Ato reflektojn interesat dhe motivimin e nxnsve dhe prfshijn gjith sfern e marrdhnieve familje-shoqri-nxns; sfern publike dhe at profesionale, si edhe aspektin kulturor e qytetrimin. Prmbajtja tematike sht mbshtetur n programin e zhvilluar gjat tre viteve t arsimit t mesm t lart, si edhe n tekstet shkollore pr gjuhn angleze me zgjedhje t detyruar. Fushat tematika t mposhtme, t parashikuara n provimin e Maturs Shtetrore, prfshihen n kurrikul. Fushat tematike jan formuluar n mnyr prgjithsuese e jo sipas temave dhe titujve t pjesve t leximit.

Fusha tematike Personal identification Home and Family Education, School Work & Business Culture, Cilivisation Science, Technology Leisure Activities Holidays, Travelling The Human Body, Health Shopping Food and Drink Public Services Weather, Climate, Plants & Animals Sociopolitical Issues Nature and the Environment

Leksiku Programi ka karakter tematik. N baz t tems, przgjidhet dhe integrohet n t prmbajtja leksikore e domosdoshme, aktet gjuhsore, si edhe strukturat gramatikore q mundsojn

realizimin e komunikimit. Nxnsi duhet t zotroj nj repertor leksikor t mjaftueshm pr tu prballuar me sukses dhe pr tu shprehur me saktsi dhe lirshm me shkrim.

Aktet dhe funksionet komunikative Sugjerohen aktet dhe funksionet e mposhtme, q shrbejn si mnyr orientuese pr hartimin e testit dhe vlersimin e nxnsve. Aktet dhe funksionet komunikative japin shprehit kryesore q nxnsi ka fituar gjat tre viteve t arsimit t mesm t lart: Expressing interests on something Expressing and eliciting preferences Expressing obligation, permission and prohibition Giving personal information or advice to someone Expressing opinions; agreeing, or disagreeing Suggesting, and taking a decision Asking about/recommending places Expressing possibility, probability, certainty Expressing similarities/differences, and contrasts Stating hypotheses, making assumptions and suggestions Expressing concern, repeating and confirming.

Elementet dhe strukturat gramatikore Pr nj komunikim t sakt nga ana gramatikore, me goj dhe me shkrim, sugjerohet t punohet n mnyr t prqendruar mbi strukturat dhe shtjet gramatikore m t rndsishme t trajtuara gjat tre viteve t arsimit t mesm t lart: Verb Tenses: Present Tenses, Past Tenses, Future Tenses, Perfect Tenses, Continuous Tenses Gerund and Infinitive Verb Patterns: (She hates washing up. The teacher asked me to revise the topic once again. Reported Speech ( positive, interrogative and imperative forms) Active and Passive Voice: (present, past, future, perfect) Conditionals: (0, 1st, 2nd, and 3rd, verb tenses and their combinations in conditional sentences) Modal Verbs (may, might, should, have to, must, could)

Adjectives (comparison degrees, and different ways of comparisons) Adjective + preposition combinations

Prepositions and Idiomatic Prepositional Expressions, and Phrasal Verbs Adverbs & Adverbial Clauses (purpose, time, reason, concession, manner, place) Connectors (above all, such as, then, therefore, whereas, instead, furthermore, however, even so, etc.).