KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

B 7. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. C 14. A 3. C 12. D 20. D 17. B 9. B 10. D 2. C 4. D 13.Kod : BMM 3109 2 . C 18. B 19. B 8. A 11. A 6. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No. D 15.No. C 5. A 16.

menulis. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. Kata Tugas 3 . ditulis. mendapatkan 3. bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. di Diajar. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. Guru perguruan Guru-guru 2. Memper…kan memperdengarkan 4. meN Mengajar.BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. membaca 2. dibaca 5. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. meN…kan Memberikan. Kata Nama 2. Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5. Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. Kata Adjektif 4. (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan. Kata Kerja 3. ber Berkahwin.

(a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1. bandar 3. penulisan.jurusolek Tatatertib. ajaran Jutawan. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3. 4. 6. 5. Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. Ipoh 2. 3. Nama Khas Ahmad. Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. tatabahasa. tatarakyat Larian. pengawasan 4 1. binatang. Ganti Nama Saya. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. panduan. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. penulis. dermawan Perguruan. hartawan. 2. Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. Tompok. jururawat. mana. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1.1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. . pembaca Jurutera. Nama Am Guru.

7... Kementerian. 1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. tata sanskrit tatabahasa 2. …ah Arab Ustazah 7. …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 . Anti… Inggeris Antinasional 5. .. Ke…an Kerajaan. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No.. Swa… Sanskrit Swasta 6.ah Sub… 3. Tata… . Kod: BMM 3109 4. (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1.. Maha… …at Anti.in Arab hadirin 3.. Sub. Swa… …in Tele… 2.. Inggeris Subsistem 4.

contoh. golf KKKV. Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. ru. contoh. spring. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. skru. contoh. Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. skrip. Kata Majmuk iv. Kata Terbitan iii. guru. am.ya VK.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1. bank. wang KKVK. sekolah. lap. Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. teks. contoh. contoh. KKKVK. Pola • • • • • • • markah markah markah markah . contoh. i. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii. ajar. cat. contoh. Kata Tunggal ii. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya. isy KVK. pruf. oh. contoh. dril KVKK. yu. stor. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i.

…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN…. contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan. ter… o Apitan: meN…kan. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii. di…kan. …man o Sisipan: …er…. apitan. sisipan. per…. contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama). • Pengubah golongan. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter….pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. di…. o Akhiran: …an.(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan.…in….…el…. Bincangkan fungsi imbuhan. ke…an. dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk. se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er…. men…I. …wan.…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 . ber…. ke…. i. Fungsi imbuhan • Penetap golongan. mahupun akhiran. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan. sama ada awalan. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN….

Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja. manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. i. (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif. Terdapat 2 jenis. Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya. Konsep 8 . tak transitif berpelengkap. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap.2.

tersenyum. dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami.o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. kata kerja tak transitif ialah beransur. berselimutkan. dan guru. menguning. jahat.  Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. manakala pelengkapnya pula ialah baik. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan. berbuat. 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. tinggal. tidur. dan menjadi. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya. di Kampung Paya. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan. 9 .  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang. Walau bagaimanapun. embun. manakala di bilik.

boleh d.Dalam ayat tersebut. Contoh. ii. 4 kelompok dasar a. Hatta c. ii. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan. Kata Praklausa c. i. adalah. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap. menguat. Contoh. dan penerang pangkal ayat. Contoh. Kata Penyambung Ayat b. Kata Penyambung Ayat i. aduh!. sila. dan penggunaannya. dan. berfungsi sebagai membantu. kedua. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. menafi. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. memeri. lajunya) iii. Terletak di hadapan frasa. ya. sambil b. dari segi fungsi. dengan. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. tetapi. nya (dalam frasa sesungguhnya. Contoh. Kata Prafrasa d. penegasan. atas. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. ii. Kata Praklausa i. Kata Pascakata i. membilang. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. Kata Prafrasa i. menyendi dan mengarah. . Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya. dari. siapa. pertanyaan. ii. sama ada dalam frasa atau dalam ayat. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza.

4. Bas bertolak pada pukul 7. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii.00 malam. Dari i. Dia menunggu dari pagi. 2. Daripada i. Contoh ayat: 1. Menunjukkan asal kejadian. Contoh ayat: 1. Menunjukkan tempat. Ibu bekerja di sekolah. 3. ii. 11 . Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. sumber manusia dan unsur mujarad ii. c. 2. Notis itu ditampal pada papan kenyataan. Kata Sendi Nama a. 3. Pada i. Jam itu ada pada kakak. 2. ii. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu. Menunjukkan masa dan tempat. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. Daripada aspek eskonomi.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. kegiatan itu adalah baik. Contoh ayat: 1. perbandingan. Bakul itu dibuat daripada buluh. Dia lebih pandai daripada saya. Ahmad berasal dari Perak. b. Di i. Contoh ayat: 1. Surat itu daripada ibu. i. d.

PMM TAMAT……………………………. 4. Pengembara itu sesat di dalam hutan. 2. Untuk menyatakan sasaran . 3. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ……………………………….2. e. 3. 12 . Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. dan menyatakan perubahan keadaan. pecahan.. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. unsur mujarad. Kembalikan boring itu kepada saya. ii. Contoh ayat: 1. Kepada i. Ali berada di kedai runcit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.