KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

B 7. A 6. C 14. D 2.No. B 9. D 13. C 4. C 5. D 20. D 17.Kod : BMM 3109 2 . A 16. B 19. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. B 8. D 15. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No. A 11. C 18. C 12. B 10. A 3.

Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5. Memper…kan memperdengarkan 4. ditulis. dibaca 5. bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. di Diajar. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. meN Mengajar. menulis. Kata Adjektif 4. dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. mendapatkan 3. Kata Nama 2. ber Berkahwin. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. membaca 2. meN…kan Memberikan. Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. Guru perguruan Guru-guru 2. Kata Kerja 3. (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan.BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. Kata Tugas 3 .

binatang. 5. tatabahasa. pengawasan 4 1. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1. . jururawat.1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. 3. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. bandar 3. penulis. (a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1. Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. Nama Khas Ahmad. hartawan. Tompok. Ipoh 2. panduan. 2. ajaran Jutawan. Ganti Nama Saya. Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. pembaca Jurutera. penulisan. Nama Am Guru. 4.jurusolek Tatatertib. 6. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3. Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. tatarakyat Larian. mana. dermawan Perguruan.

Kod: BMM 3109 4.... 1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. …ah Arab Ustazah 7. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No. Ke…an Kerajaan. Swa… Sanskrit Swasta 6.7. Anti… Inggeris Antinasional 5.. Swa… …in Tele… 2. . tata sanskrit tatabahasa 2.ah Sub… 3. Sub.. (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1.in Arab hadirin 3. Maha… …at Anti.. Tata… . …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 . Inggeris Subsistem 4.. Kementerian.

Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. spring. yu. contoh. wang KKVK. Pola • • • • • • • markah markah markah markah . i. golf KKKV. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii. Kata Terbitan iii. ru. ajar. am. guru. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. contoh. dril KVKK. bank. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. oh. contoh. contoh. contoh. contoh. Kata Majmuk iv. Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. sekolah. contoh. teks.ya VK. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. KKKVK. skrip. contoh.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1. isy KVK. cat. skru. pruf. Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. stor. lap. Kata Tunggal ii.

sisipan. di…kan.…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 .(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan. ke…. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii. apitan. o Akhiran: …an. contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama).…el…. mahupun akhiran. per…. • Pengubah golongan. ke…an. Fungsi imbuhan • Penetap golongan. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN…. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan.…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN…. Bincangkan fungsi imbuhan. …wan. men…I. contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan. ber…. i. sama ada awalan. …man o Sisipan: …er…. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter…. se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er…. dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk. di….pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. ter… o Apitan: meN…kan.…in….

i. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya. Konsep 8 . Terdapat 2 jenis. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap. Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. tak transitif berpelengkap. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif. (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif. manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja.2.

embun. dan menjadi. kata kerja tak transitif ialah beransur. berbuat. dan guru. o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan.  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas. menguning. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya.  Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. Walau bagaimanapun. 9 .o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan. berselimutkan. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. manakala di bilik. manakala pelengkapnya pula ialah baik. tinggal. di Kampung Paya. tersenyum. jahat. tidur. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang.

atas. siapa. tetapi. adalah. ii. Terletak di hadapan frasa. menguat. ya. berfungsi sebagai membantu. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. Kata Penyambung Ayat b. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap. menyendi dan mengarah. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. Kata Penyambung Ayat i. Hatta c. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. Kata Prafrasa i. Contoh. Contoh. aduh!. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. Kata Pascakata i. dengan. penegasan. lajunya) iii. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. pertanyaan. . membilang. Kata Praklausa c. 4 kelompok dasar a. Kata Praklausa i. dan penggunaannya. Contoh. Contoh. memeri. i. sama ada dalam frasa atau dalam ayat. sambil b. boleh d. ii. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. Kata Prafrasa d. sila. nya (dalam frasa sesungguhnya. Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya.Dalam ayat tersebut. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. dari. kedua. dari segi fungsi. dan. dan penerang pangkal ayat. ii. ii. menafi.

2. Notis itu ditampal pada papan kenyataan.00 malam. Surat itu daripada ibu. Bas bertolak pada pukul 7. ii. Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. Menunjukkan asal kejadian. 3. Contoh ayat: 1. 2. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii. 11 . Dari i. d. Kata Sendi Nama a. Bakul itu dibuat daripada buluh. b. 4. 2. kegiatan itu adalah baik. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. Daripada i. i. Jam itu ada pada kakak. Dia menunggu dari pagi. Contoh ayat: 1. 3. Ibu bekerja di sekolah. perbandingan. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu. Di i. Ahmad berasal dari Perak. Pada i.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. c. Menunjukkan tempat. Menunjukkan masa dan tempat. Contoh ayat: 1. Contoh ayat: 1. Daripada aspek eskonomi. Dia lebih pandai daripada saya. ii. sumber manusia dan unsur mujarad ii.

pecahan. unsur mujarad. 12 . e. 4.2.PMM TAMAT……………………………. Ali berada di kedai runcit. 3. Pengembara itu sesat di dalam hutan. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. 3. ii. Untuk menyatakan sasaran .. 2. Kepada i. Kembalikan boring itu kepada saya. Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. dan menyatakan perubahan keadaan. Contoh ayat: 1. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ………………………………. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times