P. 1
Pmm_bmm3109 Set c

Pmm_bmm3109 Set c

|Views: 11|Likes:
Dipublikasikan oleh Noor Atikah Yahaya
bm
bm

More info:

Published by: Noor Atikah Yahaya on Aug 13, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

C 4. D 2. A 6. A 3. A 16. D 15. B 8. C 18. D 20. D 17. B 19. D 13. C 12. B 7. B 9. A 11. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No. B 10. C 5. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. C 14.Kod : BMM 3109 2 .No.

Kata Adjektif 4. ditulis. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. meN…kan Memberikan. Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. di Diajar. Kata Tugas 3 . ber Berkahwin. mendapatkan 3. meN Mengajar. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. membaca 2.BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. menulis. Guru perguruan Guru-guru 2. Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. Memper…kan memperdengarkan 4. (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan. Kata Kerja 3. dibaca 5. Kata Nama 2.

tatabahasa. hartawan. 2. panduan. ajaran Jutawan. bandar 3. Tompok. Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. dermawan Perguruan. pembaca Jurutera. 4. Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3. 6.1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. 3. . Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. penulis. jururawat. (a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. mana.jurusolek Tatatertib. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. Ipoh 2. pengawasan 4 1. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1. Nama Am Guru. binatang. Ganti Nama Saya. 5. Nama Khas Ahmad. penulisan. tatarakyat Larian. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3.

. Sub..ah Sub… 3..7. Tata… .. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No.in Arab hadirin 3. tata sanskrit tatabahasa 2. Kementerian. Anti… Inggeris Antinasional 5. Swa… Sanskrit Swasta 6.. …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 . …ah Arab Ustazah 7. Inggeris Subsistem 4. Maha… …at Anti.. (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1. Kod: BMM 3109 4.. Ke…an Kerajaan. . 1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. Swa… …in Tele… 2.

i. sekolah. contoh. teks. contoh. Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. lap. Pola • • • • • • • markah markah markah markah . ru. wang KKVK. contoh. am. contoh. yu. skrip. contoh. skru.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1. KKKVK. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. guru. oh. contoh. isy KVK. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii.ya VK. Kata Majmuk iv. ajar. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. golf KKKV. Kata Tunggal ii. contoh. pruf. dril KVKK. spring. stor. contoh. bank. Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. cat. Kata Terbitan iii. Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem.

contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama). di…. ter… o Apitan: meN…kan. sisipan.…el…. ke…an. sama ada awalan. mahupun akhiran.pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. …wan. ke…. di…kan. se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er….…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 . i. per…. • Pengubah golongan.…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN…. men…I. Bincangkan fungsi imbuhan. contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN…. o Akhiran: …an.(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan. …man o Sisipan: …er…. Fungsi imbuhan • Penetap golongan. dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter…. ber….…in…. apitan.

Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. Konsep 8 . (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif.2. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. Terdapat 2 jenis. i. tak transitif berpelengkap. manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja. Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya.

kata kerja tak transitif ialah beransur. jahat. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami. manakala di bilik. 9 . o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. tidur. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. embun. tinggal. menguning. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan. 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan.  Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. dan menjadi. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya. dan guru.o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis.  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas. Walau bagaimanapun. manakala pelengkapnya pula ialah baik. berselimutkan. tersenyum. di Kampung Paya. berbuat.

berfungsi sebagai membantu. . sambil b. ii. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. Kata Pascakata i. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. Contoh. dan penerang pangkal ayat. aduh!. adalah. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. boleh d. nya (dalam frasa sesungguhnya. ii.Dalam ayat tersebut. Hatta c. pertanyaan. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. dengan. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. tetapi. Terletak di hadapan frasa. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya. Contoh. dari segi fungsi. memeri. menguat. Contoh. ii. sila. dan. Kata Penyambung Ayat b. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap. sama ada dalam frasa atau dalam ayat. Contoh. siapa. penegasan. Kata Prafrasa i. Kata Praklausa i. membilang. kedua. i. 4 kelompok dasar a. menafi. dan penggunaannya. menyendi dan mengarah. atas. lajunya) iii. dari. Kata Praklausa c. Kata Prafrasa d. ya. ii. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan. Kata Penyambung Ayat i.

Ahmad berasal dari Perak. Contoh ayat: 1. c. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. Bas bertolak pada pukul 7. Kata Sendi Nama a. Dari i. Contoh ayat: 1. perbandingan. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii. ii. Daripada aspek eskonomi.00 malam. Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. kegiatan itu adalah baik. Menunjukkan masa dan tempat. Surat itu daripada ibu. Contoh ayat: 1. 2. b. Pada i. Dia menunggu dari pagi. 3. 3. Ibu bekerja di sekolah. d. 11 . Dia lebih pandai daripada saya. Daripada i. Menunjukkan asal kejadian. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. 2. i. sumber manusia dan unsur mujarad ii. Menunjukkan tempat. Bakul itu dibuat daripada buluh. 4. ii. Contoh ayat: 1. 2. Notis itu ditampal pada papan kenyataan. Di i. Jam itu ada pada kakak.

3. Kepada i. ii. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran. dan menyatakan perubahan keadaan. Contoh ayat: 1. unsur mujarad.2. Kembalikan boring itu kepada saya. 2..PMM TAMAT……………………………. Pengembara itu sesat di dalam hutan. e. Untuk menyatakan sasaran . Ali berada di kedai runcit. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. 4. pecahan. Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. 12 . 3. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ……………………………….

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->