P. 1
Pmm_bmm3109 Set c

Pmm_bmm3109 Set c

|Views: 11|Likes:
Dipublikasikan oleh Noor Atikah Yahaya
bm
bm

More info:

Published by: Noor Atikah Yahaya on Aug 13, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2011 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA

PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) MORFOLOGI BAHASA MELAYU

NO.KOD : BMM3109

TARIKH : MEI 2011

PERATURAN PEMARKAHAN

1

D 2. C 4. B 9. B 7. B 10. A 11.Kod : BMM 3109 2 . B 8. C 18. C 14. D 15. C 1 Jawapan betul = 1 markah 20 jawapan betul x 1 markah = 20 markah Jumlah = 20 markah No. C 5. A 3. Kod: BMM 3109 BAHAGIAN A ( 20 Markah ) 1. D 20.No. D 17. D 13. A 16. A 6. B 19. C 12.

ditulis. Kata Tugas 3 . bertunang 1 imbuhan betul = ½ markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah = 5 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai mengikut bentuk kata yang disenaraikan Kata Kata Kata Kata Tunggal/Kata Terbitan Majmuk Ganda Dasar 1. Kata Nama 2. di Diajar. (a) Senaraikan 5 imbuhan yan boleh membentuk kata kerja terbitan. Kata Kerja 3. Kata Adjektif 4. meN…kan Memberikan. ber Berkahwin. Imbuhan Kata Kerja Contoh 1. (a) Senaraikan golongan kata dalam bahasa Melayu 1. dan yatakan contoh perkataan yang dimaksudkan itu. Menteri Menteri Menteribesar menteri 4. Bangsa kebangsaan antarabangs a 3. Tulis tulisan Alat tulis Tulismenulis 5. Guru perguruan Guru-guru 2. Buah membuahka Buah hati n 1 perkataan betul = ½ markah 10 perkataan betul = 5 markah Jumlah = 5 Markah 2. membaca 2. meN Mengajar. Memper…kan memperdengarkan 4.BAHAGIAN B ( 40 markah) 1. mendapatkan 3. menulis. dibaca 5.

bandar 3. Ganti Nama Saya. Terbitan persekolahan belajar Kemelayua n 3. jururawat. tatabahasa. ini 1 Golongan kata nama + 3 contoh betul= 1 markah 3 golongan kata nama + contoh yang betul = 3 markah Jumlah = 3 markah (b) Lengkapkan jadual yang di bawah dengan imbuhan yang boleh menerbitkan kata nama Imbuhan Nama peN juru tata …an …wan peN…an Contoh (3 contoh) Pelajar. 5. pengawasan 4 1. Tompok. penulisan. . mana. panduan. Nama Am Guru. (a) Jelaskan 3 golongan kata nama dengan memberikan contoh-contoh perkataan yang sesuai Golongan Kata Nama Contoh (3 contoh) 1. 3. Nama Khas Ahmad.jurusolek Tatatertib. 4. dermawan Perguruan. Tunggal sekolah ajar Pandai 2. berdasarkan kata dasar yang diberi Bentuk Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif 1. Majmuk Alat tulis Reka cipta Kuning langsat 4. 2. binatang. 6. hartawan. Kod: BMM 3109 (b) Lengkapkan jadual yang berikut dengan perkataan mengikut golongan. Ganda Murid-murid Berjalan-jalan Merahmerah 5. pembaca Jurutera. penulis. ajaran Jutawan. Ipoh 2. tatarakyat Larian.1 jawapan betul = 1½ markah 5 jawapan betul = 6 markah Markah maksimum = 5 markah No. Akronim Pawagam Berdikari kendiri 1 jawapan betul = ½ markah 15 jawapan betul = 7½ markah Jumlah Maksimum= 5 markah 3.

Inggeris Subsistem 4.. Keguruan 1 imbuhan + 3 contoh betul = 1 markah 7 imbuhan + contoh yang betul = 7 markah Jumlah = 7 markah No.... …ah Arab Ustazah 7.. tata sanskrit tatabahasa 2. …wan Sanskrit Jutawan 1 imbuhan + sumber asal betul = 1 markah 1 contoh betul = ½ markah Jumlah Maksimum = 7 markah 5 . . Anti… Inggeris Antinasional 5. 1 imbuhan betul = ½ markah Jumlah maksimum = 3 markah (b) Lengkapkan jadual di bawah dengan imbuhan awalan asing dengan menyatakan sumber asal dan contoh perkataan Imbuhan Sumber asal Contoh 1. (a) Nyatakan 3 jenis imbuhan yang mewakili unsur asing yang di bawah Imbuhan Sanskrit Imbuhan Arab Imbuhan Inggeris 1. Maha… …at Anti..ah Sub… 3. Ke…an Kerajaan. Swa… …in Tele… 2. Kod: BMM 3109 4. Swa… Sanskrit Swasta 6.. Tata… .7. Sub.in Arab hadirin 3. Kementerian.

wang KKVK. contoh. isy KVK. contoh. cat. sekolah. skrip. skru. Kata Tunggal ii. Kata Terbitan iii. teks. dril KVKK. yu. am. spring.BAHAGIAN C ( 40 Markah) 1.ya VK. contoh. dan sebagainya Fakta betul = 2 markah Contoh perkataan= 1 markah Jumlah= 3 markah kata tunggal 1 suku kata KV. Pola • • • • • • • markah markah markah markah . Kata atau perkataan terbentuk daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. contoh. straw 1 pola + contoh perkataan betul = 1 7 pola + contoh perkataan betul = 7 Jumah = 7 Jumlah besar = 10 6 ii. Penerangan anda perlu disertai contohcontoh perakataan yang sesuai. oh. golf KKKV. contoh. pruf. dan bincangkan kata tunggal 1 suku kata berdasarkan pola suku katanya. ru. Kata Majmuk iv. contoh. i. guru. ajar. lap. Maksud kata tunggal • Kata yang tidak mempunyai apa-apa imbuhan. contoh. Kata Ganda (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kata tunggal. Susunan morfem tersebut akan membentuk kata yang dikenali sebagai: i. contoh. bank. stor. KKKVK.

contoh kata tunggal lari (golongan Kata Kerja) akan menjadi pelari (golongan Kata Nama) menunjukkan awalan pe… berfungsi sebagai pengubah golongan. sisipan. ter… o Apitan: meN…kan. dan nyatakan jenisjenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk. o Akhiran:…kan • Imbuhan Kata Adjektif: o Awalan: ter…. …wan.…em… 1 golongan kata betul + contoh imbuhan (sekurang-kurangnya 2) = 2 markah 3 golongan kata betul + contoh imbuhan = 6 markah Jumlah Maksimum = 5 markah Jumlah besar = 10 markah 7 .pe… dan sebagainya o Apitan: peN…an. o Akhiran: …an. ber…. Bincangkan fungsi imbuhan. di…kan. ke…an. men…I. • Pengubah golongan. Jenis imbuhan mengikut golongan kata yang terbentuk • Imbuhan Kata Nama : o Awalan: peN…. sama ada awalan. contoh kata tunggal raja (golongan Kata Nama) menjadi kerajaan (golongan Kata Nama).…in…. mahupun akhiran. …man o Sisipan: …er…. per…. ke…. menunjukkan apitan ke… an berfungsi sebagai penetap golongan. Fungsi imbuhan • Penetap golongan. apitan.…el…. di…. i.(b) Kata terbitan ialah sebarang kata yang telah menerima imbuhan. 1 fakta betul + huraian + contoh = 2½ markah 2 fakta betul + huraian + contoh = 5 markah Jumlah = 5 markah ii. se… o Apitan: ke…an o Akhiran:…an o Sisipan:…er….…em… • Imbuhan Kata Kerja: o Awalan: meN….

tak transitif berpelengkap. manakala surat dan rumah ialah objek Definisi konsep betul = 2 markah Contoh ayat + huraian betul = 3 markah Jumlah = 5 markah Kerja Tak Transitif Definisi: Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek. Jelaskan konsep keduadua jenis kata kerja ini dengan memberikan 5 contoh ayat untuk setiap jenis kata kerja. i. Contoh:  Semua orang pulang  Gadis itu tersenyum Definisi konsep betul = 2 Contoh ayat + huraian betul = 3 Jumlah 5 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah • Kata o o o o o (b) Kata Kerja Transitif terbahagi kepada 2 jenis. iaitu Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap dan Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap. iaitu Kata Kerja Transitif dan Kata Kerja Tak Transitif.2. Terdapat 2 jenis. (a) Jelaskan konsep kedua-dua jenis kata tersebut dengan berpandukan ayat-ayat yang di bawah sebagai contoh: • Kata Kerja Transitif o Definisi: Kata kerja yang mempunyai objek yang terdiri daripada frasa nama sebagai penyambut o Contoh ayat:  Saya telah menjawab surat itu  Ayah membesarkan rumah Menjawab dan membesarkan ialah kata kerja transitif. Konsep 8 . Kata kerja boleh dibahagikan kepada 2 jenis berdasarkan bentuk ayatnya. Contoh:  Saya tinggal di Sungai Merab  Keadaan bapa beransur baik dan tak transitif tanpa pelengkap.

o Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah bentuk kata kerja yang memerlukan pelengkap untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. dan berbual ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. tinggal. dan seorang diri hanyalah frasa keterangan.  Adik masih tidur di bilik  Padi sedang menguning  Gadis itu tersenyum seorang diri  Mereka asyik berbual Perkataan pulang. dan menjadi. 9 . 1 konsep betul = 1 markah 2 konsep betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. embun. Contoh ayat dan huraian o Kata kerja tak tansitif berpelengkap  Keadaan bapa beransur baik  Mereka tidak berbuat jahat  Mereka tinggal di Kampung Paya. jahat. Tanpa pelengkap ayat tersebut tidak boleh difahami. berbuat. dan guru. Walau bagaimanapun. kata kerja jenis ini boleh diikuti oleh keterangan. 1 ayat betul = ½ markah Huraian betul = 2 markah Jumlah maksimum = 4 markah o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap  Semua pelajar pulang. menguning. Kata kerja tersebut tidak akan bermakna jika tidak diikuti oleh pelengkapnya. tidur. manakala pelengkapnya pula ialah baik. tersenyum. berselimutkan. di Kampung Paya.  Pengemis itu berselimutkan embun  Dia menjadi guru Dalam ayat-ayat di atas. kata kerja tak transitif ialah beransur. o Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah bentuk kata kerja yang boleh berdiri sendiri untuk menjadikan sesuatu ayat itu gramatis. manakala di bilik.

dan penggunaannya. ii. pertanyaan. 1 ayat betul = ½ Huraian betul = 2 Jumlah maksimum = 4 Jumlah besar = 10 markah markah markah markah 3. sambil b. aduh!. ii. siapa. Kata Pascakata i. (a) Huraikan 4 kelompok dasar Kata Tugas yang dimaksudkan itu. tetapi. Berfungsi sebagai penekan dan pembenda dalam ayat. penegasan. 1 kelompok dasar betul = 1 markah 4 kelompok betul = 4 markah 10 ii. memeri. ya. Berdasarkan kelompok dasar tersebut terdapat pelbagai jnis kata yang mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. dengan.Dalam ayat tersebut. dari. Contoh. Contoh. Kata Prafrasa i. dan penerang pangkal ayat. menafi. dari segi fungsi. Kata Praklausa c. Kata Penyambung Ayat b. Terletak di hadapan klausa untuk menimbulkan seruan. . menyendi dan mengarah. Menyambungkan ayat secara gabungan atau pancangan. berfungsi sebagai membantu. Kata Penyambung Ayat i. Kata Tugas terbahagi kepada 4 kelompok dasar berdasarkan fungsinya. ii. menguat. Terletak di hadapan frasa. nya (dalam frasa sesungguhnya. kedua. atas. Contoh. sila. sama ada dalam frasa atau dalam ayat. Kata Pascakata Fungsi Kata Tugas a. Kata Praklausa i. Contoh. adalah. Kata Prafrasa d. ii. i. dan. lajunya) iii. boleh d. 4 kelompok dasar a. Hatta c. semua kata kerja tak transitif itu tetap boleh difahami walaupun tidak disertai pelengkap. membilang.

kegiatan itu adalah baik. Contoh ayat: 1. Perbincangan perlu disertakan dengan contohcontoh ayat yang sesuai. perbandingan. b. Notis itu ditampal pada papan kenyataan. 2. 3. Daripada i. 11 . Ahmad berasal dari Perak. sumber manusia dan unsur mujarad ii. Di i. Ibu bekerja di sekolah.1 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 2 markah 4 kelompok fungsi + contoh perkataan betul = 8 markah Jumlah markah maksimum=10 markah (b) Bincangkan fungsi dan penggunaan Kata Tugas dalam ayat berdasarkan 5 jenis kata sendi nama yang anda pilih. 3. Dia menunggu dari pagi. 4. Contoh ayat: 1. i. Dia lebih pandai daripada saya. ii. Definisi Sendi Nama : Perkataan yang diletakkan di hadapan nama atau frasa nama untuk membawa fungsi tertentu. 2. Dari i. Menunjukkan masa dan tempat. Menunjukkan asal kejadian. 2. Menunjukkan tempat. Kata Sendi Nama a.00 malam. Bakul itu dibuat daripada buluh. c. Defnisi betul = 2 markah Jumlah = 2 markah ii. Contoh ayat: 1. Daripada aspek eskonomi. Jam itu ada pada kakak. d. ii. Contoh ayat: 1. Surat itu daripada ibu. Menunjukkan keterangan waktu atau tempat ii. Bas bertolak pada pukul 7. Pada i.

pecahan. e. 2. Pengembara itu sesat di dalam hutan.2. Ali berada di kedai runcit. 3.PMM TAMAT……………………………. Untuk menyatakan sasaran . 4. Surat itu dihantar kepada Kementerian Pelajaran. Pasaran saham menurun kepada paras terendah. ii. dan menyatakan perubahan keadaan. 12 . 3. unsur mujarad. Contoh ayat: 1. Kepada i. Kembalikan boring itu kepada saya. Keterangan tentang fungsi @ Sendi Nama = 1 markah Contoh penggunaan sendi nama dalam ayat betul= @1 markah Keterangan + contoh penggunaan betul=@2 markah 5 sendi nama x 2 markah= 10 markah Jumlah maksimum=8 markah Jumlah besar=10 markah ………………………………. Peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan..

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->