FORMAT PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tunjang : Tajuk : Sub-Tajuk/Kemahiran : Tarikh

: Masa : Tahun : Bil. Murid : OBJEKTIF Psikomotor : Kognitif : Afektif : Pengalaman sedia ada : Penerapan Nilai : KBKK : Penggabungjalinan : Kesepaduan : Alatan : Kajian Masa Depan : ICT : Bhgn/masa Aktiviti Fokus Pembelajaran/ Butir-butir mengajar Organisasi Pengurusan Kelas Catatan/alatan

PERMULAAN

Peningkatan k.d.n Kelonggaran Regangan PERKEMBANGAN Gerakerja kelas Permainan KEMUNCAK kecil/ Pertandingan/ Persembahan Gerak kendur PENUTUP Lembaran kerja Perbincangan Rumusan Organisasi alatan/ pesanan/ Meninggalkan kelas

Nilai murni kerjasama