Anda di halaman 1dari 2

KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA MURID PRASEKOLAH PENDIDIKAN KHAS SK TAMAN UNIVERSITI 2 Guru Besar SK Taman Universiti 2 Jalan Perubatan

12 Taman Universiti 81300 Skudai Johor SayaNoK/P :....................... Ibubapa / penjaga kepada murid No Sijil Lahir : dari Prasekolah Pendidikan khas SK Taman Universiti 2. Dengan ini memberi kebenaran anak jagaan saya turut serta didalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Prasekolah pendidikan Khas. Tarikh : Masa : Tempat : 20 September 2012 8.30 pagi-12.30 tengahari Dewan SK Taman Universiti 2

2. Saya faham pihak pengelola akan mengambil langkah langkah keselamatan yang sewajarnya. Dengan ini saya memberi pengakuan bahawa saya tidak akan membuat apa-apa tuntutan atau mengambil tindakan undang-undang/mahkamah terhadap tuan,wakil tuan,atas apa-apa jua kemalangan,kecederaan,kematian,kecacatan anggota atau kehilangan anggota terhadap anak jagaan saya yang berlaku sebelum atau selepas dalam melaksanakan aktiviti tersebut. 3. Saya memberi kebenaran kepada pihak pengelola atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan kepada anak/ jagaan saya jika didapati perlu. Tarikh :. ( Tandatangan Ibubapa / Penjaga )

PENGAKUAN GURU BESAR Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya,keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. Tarikh : (Tandatangan Guru Besar dan Cop Sekolah)